english version

http://ainews1.com/article132.html      Bookmark and Share

อาจารย์ สาโรช บุญทอง  ผู้ซึ่งได้ทุ่มเทกำลังสติปัญญาต่อเนื่องมา ๑๓ ปี  ให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดเป็นจริงขึ้นแล้วแก่เกษตรกร เอ็นฟังก์ชั่น _๑๘๐ กว่าอำเภอ ได้มาจับมือร่วมงานกับ aibiznet plc.ด้วยระบบการตลาด อี-คอมเมิร์ซ  ๒ ปีที่ผ่านมานี้ พวกเราได้ร่วมกันทำงานเชิงรุกตลอดมา ด้วยความรัก ซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อพี่น้องเกษตรกรของเราทั่วประเทศ  นำนวัตกรรมทางด้านเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ให้แร่ธาตุ อาหาร เอ็นไซม์ทุกชนิดที่พืชจำเป็นในการมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ในรูปพลังงานบรรจุในสารละลายเข้มข้นในลักษณะนาโนแคปซูล 

จึงสามารถใช้ผสมกับน้ำได้หลายสัดส่วนตามความต้องการของผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย้อนทางการให้ปุ๋ยพืชแบบเดิมตั้งแต่ใบ ลงสู่ราก  ใบของพืชนำไปใช้สังเคราะห์กับแสงแดดสร้างเนื้อเยื่อทุกส่วนได้ทันที และพืชยังเก็บส่วนที่ยังไม่ใช้งานสำรองไว้ในต้นได้อีกเป็นเดือน เป็นสินค้าก้าวหน้า ราคาประหยัด พร้อมทั้งแถมผู้ช่วยพระเอกฟรีอีกด้วย ร้อนหรือหนาวจัดพืชของเราก็ยังให้ผลเป็นปกติ นำไปชี้แจงให้พี่น้องเกษตรกรฟัง และนำตัวอย่างไปทดลองใช้ดูให้เห็นผลด้วยตนเอง

ขออนุญาตนำเกร็ดเล็กๆในการทำงานมาเล่าสู่กันฟัง ความเป็นจริงที่พี่น้องเห็นตัวสินค้าสมัยใหม่ ที่ผ่านขบวนการบีบอัดด้วยวิทยาการปัจจุบัน จากอดีตปุ๋ย 50 กิโลกรัม ลงมาเหลือแค่ 50 มิลลิลิตร รวมทั้งชุด 1 กก.เศษๆเท่านั้น สะดวกประหยัดในการขนส่ง บอกการใช้แบบง่ายๆนำไปฉีดพ่นพืชต่างๆบางๆ พี่น้องเราได้ฟังไปก็นึกปรามาสอยู่ในใจ ขวดเล็กนิดเดียวอะไรจะเก่งปานนั้นฉีดพ่นพืชผลได้ตั้ง 5-6 ไร่  เทียบกันไม่ได้กับปุ๋ยแบบเดิม 1 กระสอบใช้อย่างเก่งได้ไม่เกินไร่ครึ่ง  นี่เป็นคำบอกเล่าของผู้ที่ใช้แล้ว ปรับสูตรการใช้ให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานและพื้นที่ ส่วนไร่ข้าวโพดได้ใช้ไปถึง 9 ไร่ต่อชุด ผู้จำหน่ายร้องทีเดียว 

เมื่อพบหน้ากันครั้งแรกหลายๆคนก็ยังคลางแคลงใจสุดๆ พวกนี้มันมาโม้ให้พวกเราฟังอีกแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเสนอขายสินค้าก็ตาม  พี่น้องเหล่านี้ต่างมาสารภาพอย่างหมดเปลือก ในภายหลังเมื่อเริ่มปลดหนี้ได้อย่างชัดเจน รีบโทรมาเชิญให้ไปพบด่วน เพื่อให้ร่วมแสดงความยินดีชื่นชมผลิตผลด้วยตาที่ตนกำลังได้รับ คราวนี้พี่น้องของเรามีทีท่าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง  ให้ความสนิทสนมดียิ่งกว่าญาติสนิท ที่เกิดตามกันมาเสียอีก นำเอาผลิตผลฝากมาให้ลองรับประทานสัมผัสถึงรสชาติ สดกรอบอร่อย ด้วยธรรมชาติล้วนๆที่ไร้สารพิษใดๆเจือปน

พวกเราต่างให้อภัย เนื่องจากระบบ เอ็นฟังก์ชั่น นั้นให้ผลอัศจรรย์แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในชีวิต ใช้ความรู้ขั้น  Atomic Biotechnology  ที่ไม่ต่างจาก นิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรม  ที่ให้พลังงานสำรองทุกๆอย่างที่พืชต้องการ และยังเก็บสำรองส่วนที่ขณะนั้นพืชยังไม่จำเป็นต้องใช้ เช่นก่อนออกดอกเอาไว้ใช้ เพื่อการเจริญเติบโตของพืชได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน และให้ผลเสมอกันทั้งแปลง  ทำให้การเก็บเกี่ยวมีประสิทธิผลสูงมาก เกิดความสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยวน้อยที่สุด  เช่นนาข้าวเป็นต้น 

เมื่อมีแสงแดดพืชนำมาใช้ปรุงอาหาร ยามค่ำคืนการแบ่งเซลล์ในพืชบกและพืชน้ำยังดำเนินต่อเนื่อง ด้วยตัวช่วยจากสารละลายจากธรรมชาติที่บรรจุแน่นด้วยพลังงานที่พืชต้องการทุกอย่าง ช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้พืชทุกชนิด มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาเต็มประสิทธิภาพ และให้ผลผลิตไร้สาร พร้อมทั้งช่วยร่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่ทุกฝ่ายต่างพอใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปุ๋ยเคมี หรือสินค้าอื่นๆยังช่วยร่นระยะเวลาไม่ได้ หลังจากฉีดพ่นปุ๋ยไปแล้วครึ่งชั่วโมง พืชจะเริ่มสังเคราะห์แสงแดดผลิตแป้งได้ทันที เมื่อมีแดด ไม่ต้องรออีก 1-2 สัปดาห์กว่าจะได้รับธาตุอาหารมาจากราก ช่วยให้เกษตรกรกำหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ออกจำหน่ายได้อย่างแม่นยำ ในช่วงการให้ผลรอบต่อมา กำหนดเวลาปลูกล่วงหน้า ให้เก็บเกี่ยวได้ตรงกับช่วงเวลาทองของตลาดได้ดีอย่างยิ่ง ไม่ต้องรอผลิตตามฤดูกาลทั่วๆไปซึ่งจะมีผลิตผลออกมาพร้อมๆกัน ทำให้ผู้ผลิตตกเป็นเหยื่อของพ่อค้าคนกลางมาโดยตลอด

ช่วยเกษตรกรปลดหนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกหลายช่วงตัว ซึ่งเกษตรกรแทบทุกคนต้องการผลผลิตขายราคาดีในเวลาใด  แต่ขาดอุปกรณ์ตัวช่วย ที่ให้ผลอย่างใจเขาต้องการ เช่นจำหน่ายมะนาวลูกละ ๑๐ บาทเป็นต้น แตกต่างจากมะนาวผลละ ๒๕ สตางค์อย่างเทียบกันไม่ได้ เกษตรกรทุกคนทราบดีแต่หาตัวช่วยให้สมความตั้งใจนี้ไม่ได้ คำตอบสุดท้ายมาอยู่ที่ระบบ เอ็นฟังก์ชั่น และยังให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรสของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง ในพืชผลทุกๆชนิด นำความอุดมสสมบูรณ์เช่นเมื่อ 70 กว่าปีกลับมาให้ผู้บริโภคได้รับประทาน ส่วนผู้ยังมีอายุน้อย ก็ลองทานเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีดูได้ ท่านจะมีคำตอบที่ชัดเจนว่าผลิตผลแบบธรรมชาติน่ารับประทานแบบนี้ ทั้งสดกรอบและหวาน

ถึงอย่างไรก็ดี ในการช่วยให้เกษตรกรปลดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากระบบ เอ็นฟังก์ชั่น แล้ว เกษตรกร ประสบความแห้งแล้ง และยังมีฝนทิ้งช่วงอีก ซึ่งโลกร้อนเพิ่มขึ้น ปรากฏการณ์ เอลนีโญ่ และลานีญ่า มาถี่หัวปี ท้ายปี ทั้งความแห้งแล้ง และฝนตกหนักนาน น้ำท่วมกระทันหัน ส่วนหน้าแล้งเกษตรกรก็ไม่มีน้ำ ทำงานเกษตร ปัญหาโลกแตกตรงนี้ เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกัน ในรัศมี 19 กม. แล้วร่วมกันศึกษารายละเอียดที่ /article337.html โดยเร็ว เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เรียก น้ำฝนจากฟ้าราคาถูก มาใช้เมื่อต้องการ ได้ตลอดทั้งปี

เพื่อช่วยประหยัดเวลาให้แก่ผู้สนใจต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับ ainews1 และ aibiznet มหาชนทุกท่าน ช่วยให้ท่านเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจของท่านครอบครัวละ ๒-๒๐ ล้านบาทต่อเดือน ทาง ainews1 จึงจัดรวบรวมหมวดหมู่ของธุรกิจ ให้ง่ายและสะดวก ได้ที่นี่ เสร็จแล้วเชิญย้อนกลับมาหน้านี้ใหม่เพื่อพบกับเพื่อนนักธุรกิจส่วนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ ที่น่าพอใจระดับหนึ่ง มาร่วมแชร์ประสพการณ์แก่ทุกท่าน....ส่วนผู้ต้องการรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเร็วจี๋ พลาดไม่ได้ต้องแวะ ที่เมนู สร้างตู้ เอทีเอ็ม ลงทุนร่วมกับบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ แน่นอนการ สร้าง ตู้ เอทีเอ็ม ส่วนตัวกับบริษัทมหาชน รายได้ย่อมงอกเงยเร็วกว่างานเกษตรกรรม มิช้านานเลย ตู้เอทีเอ็ม ของเรา ก็กดเงิน ได้เดือนละ 2 ล้านบาท ทุกๆเดือนต่อหน่วยการลงทุน แต่ทุกชีวิตต้องการผลผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างยิ่ง มีแต่เงินมันกินไม่ได้นั่นเอง

ผู้คนในหลายอาชีพตั้งแต่ระดับปริญญาเอกลงมา  มาร่วมแชร์ฐานะใหม่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่แตกต่างกันออกไป เช่นท่านเหล่านี้.... แล้วอาชีพเดิมที่ได้เล่าเรียนกันมาเป็นสิบปีมันไม่ดีหรืออย่างไร...ก็ดี แต่โอกาสดีใหม่ๆ ที่นักธุรกิจมืออาชีพที่ผ่านประสพการณ์มาแล้ว 30 กว่าปี และได้ลงทุนทำธุรกิจแบบใหม่ร่วม 2 พันล้านบาท เอาไว้ให้แก่ผู้สนใจแม้จะมาจากอาชีพต่างๆ ในทุกระดับ ก็นำมาต่อยอดให้ตนเองทำธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยตัวช่วยที่พร้อมมูล

.
.

ลดต้นทุนให้เกษตรกร ด้วยเทคโนโลยี Atomic Biotech/ นิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรมที่พร้อมปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องภายใต้ระบบ   N-Function   ที่ไร้คู่แข่งขัน

                                                                                                                                                    เว็บไซท์ของเราเป็นเว็บ      next...

 

I want to break free