รัตนคีรีเจดีย์ เหนือเขาพลอยแหวน

Ratana Pagoda above the Mountain top

รัตนคีรีเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ทรงลังกา  สร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ ๔ สูง ๑๒.๗๕ เมตร โดยพระยาไชยบดีณรงฤาชัย  ปี พ.ศ.๒๓๗๙ และมาบูรณะเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕-๙๖  ภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  องค์พระเจดีย์ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีฐานกว้างประมาณ ๕ กิโลเมตร และต่อเป็นแนวยาวไปทางทิศตะวันออกถึงตำบลบางกะจะ ทางตะวันตกทอดยาวไปยังที่ตั้งตัวอำเภอท่าใหม่ เป็นแนวสันเขาแบ่งเขตน้ำเค็มทางทิศใต้ และน้ำจืดทางด้านทิศเหนือ  และมียอดสูงจากบริเวณเชิงเขาประมาณ ๔๐๐ เมตร  เป็นภูเขา ที่อุดมไปด้วยพลอยเนื้อดี สีต่างๆ  ที่มีผู้ขุดค้นและทำเหมืองพลอยกันอยู่ทั่วไป รอบๆบริเวณเขาพลอยแหวนนี้  แล้วยังมีนิลอยู่เป็นจำนวนมาก      เนื่องจากหินที่ภูเขานี้เป็นหิน บาร์ซอลท์ หรือหินภูเขาไฟสีดำ  เป็นก้อนใหญ่ๆอยู่ทั่วไป  มีต้นไม้ธรรมชาติขึ้นปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น  บริเวณเชิงเขามีสวนยางพารา และสวนผลไม้อยู่โดยรอบ

ในสมัยที่ข้าพเจ้าเรียนจบมัธยม ๖ แบบเดิมแล้ว  ก็ตัดสินใจเข้ามากรุงเทพ    เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท  เพื่อนร่วมชั้นเรียนก็แยกย้ายกันไปหลายๆที่  ไม่มีใครเห็นด้วยที่จะมาสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมด้วยกัน เลยต้องฉายเดี่ยว ต้องออกจากบ้าน มาดักขึ้นรถยนตร์โดยสารเข้ากรุงเทพ ที่บริเวณ เชิงเขาพลอยแหวน มี พ่อ และลุงมาส่งขึ้นรถโดยสาร ยังเป็นเวลาก่อนรุ่งสาง  ระหว่างที่กำลังมุ่งเดินทางมายังเชิงเขาพลอยแหวน  ยังอยู่ห่างจากยอดเขาประมาณ ๑ กิโลเมตร  ทุกคนเมื่อมองขึ้นมาที่องค์พระเจดีย์  จะเห็นแสงสว่างสุกสะกาวใหญ่พอๆกับเห็นดวงอาทิตย์ ที่กำลังขึ้นมาสักตอน ๘ โมงเช้า มองผ่านยอดไผ่มายังองค์พระเจดีย์  และส่องสว่างอยู่นานทีเดียว  ดุจเป็นดวงไฟช่วยส่องทาง  จนเดินทางมาใกล้บริเวณเชิงเขา  แสงสว่างนั้นจึงจางหายไป

ทุกคนรวมทั้งตัวข้าพเจ้าลงความเห็นว่า เป็นนิมิตหมายที่ดี  สำหรับการเดินทางครั้งนี้  แต่เวลานั้น ไม่มีความรู้และประสพการณ์เรื่องพระบรมธาตุมาก่อน  จึงไม่ได้น้อมเคารพและอธิฐานจิต น้อมรับพร ที่พระธาตุเหนือพระเจดีย์ส่องแสงสว่างเช่นนั้น  ในขณะที่เรากำลังจะจากบ้านไปเรียนต่อที่ กรุงเทพ  นับว่าพลาดโอกาสทองที่ยากที่ใครๆจะได้ประสบเช่นนั้น

ปัจจุบันพอจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของพระบรมธาตุอยู่บ้าง  ว่าหากตัวเราไม่มีอดีตกรรมเนื่องด้วยพระองค์ท่าน  ก็คงจะไม่ได้รับนิมิตหมายอันเป็นมงคลเช่นนั้น  ก็คิดว่ายังไม่สายเกินไป แม้เวลานั้นจะล่วงเลยมาตั้งแต่ ๒๕๐๒ ก็ตาม  พระเจดีย์ก็ยังอยู่ และตัวเราก็ยังไม่ตาย  ก็จะได้มีโอกาสน้อมจิตถึงฉัพพรรณรังสี ที่เปล่งประกาย ให้ทุกคนในคณะ ได้เห็นในเช้าวันนั้น  ช่วยให้ภารกิจต่างๆ ในไซท์นี้ประสบความสำเร็จด้วยดีเป็นอัศจรรย์ร่วมกัน

มีรูปภาพของพระรัตนคีรีเจดีย์โพสท์เอาไว้ด้วย  ใครที่มีตาดี  คงจะรับสัมผัสได้ถึงองค์พระธาตุที่บรรจุเอาไว้ที่พระเจดีย์เหนือยอดเขาพลอยแหวนแห่งนี้  โดยไม่ต้องเดินทางไปที่เขาพลอยแหวน 

 

Ratana Pagoda in LangKa style, It was built since Rama the 4th,12.75 meter high by Phrayachaiyabodi_narongruechai in 1836 Having the last renovation in 1853. With in the Pagoda, there are the Buddha's Relic on the  top portion of the pagoda This pagoda situated on the top of the mountain ridge in the direction of lightly east-west direction approximately 5 kilometers long This mountain ridge separated the salt water zone in the southern part from the fresh water zone in the north of the mountain The top of this mountain is about 400 meters from the base area This mountain contain some basalt rock  from the volcano period, so it's been rich in many precious stones for the whole area, Down to bottom of this mountain there are so many precious stone mines, big and small using the labour to dig them out deep in to the ground about 10 to 15 meters down to the layer of precious stones. Beside the precious stones, on this mountain still rich of black onyx , some of them can be found  along the trail The whole mountain is covered  by the bushes of many kinds of trees. And the plots of  rubber trees near the mountain base.

When I am a boy, finished  6th grade, was going to leave the home town to further study in Bangkok As we walking from the home to the road close to the mountain  before dawn about 5 o'clock in the morning with my daddy  and ancle, before we reach the mountain about 1 kilometer left, look beyond the bamboo top we saw the big bright  bulk most lightly brighten as the sun, staying on the top of the pagoda  and we can see it for 10 minute may be,  At that time I don't have enough knowledge about the miracle or normal nature of the Buddha's relic  can  create what many people to have that experience, yes the good experience,  if you have your own belief on such phenomena, you can wish any good thing the Buddha's relic is ready to support your wish. Me ,daddy and ancle just know what we had seen it is a good luck for me to get the further study in the famous school, the one those my friends at the old school scare to take the exam, left me the only one to go ahead, before going to Chulalongkorn University after that.

Now I know something belong to the miracle of Buddha's relic, and the old image is still bright in my mind, and I still alive  to make a wish  to the successful of helping the Thai farmers to release their own debt