คู่มือภาวนา พระคาถามหาจักรพรรดิ

 

วิธีการครอบวิมาน
 
การครอบวิมาน  เป็นการส่งกำลังบุญไปยังมนุษย์และสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ การครอบวิมานสามารถทำให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ ในกรณีทำให้แก่ตนเองนั้น สามารถทำได้โดยการสวดพระคาถามหาจักรพรรดินั่นเอง ผู้ที่ท่องพระคาถานี้อยู่เป็นประจำจะมีวิมานครอบให้โดยอัตโนมัติ เมื่อจิตจะออกจากร่าง จะเห็นวิมานนั้น แล้วบารมีพระท่านจะเกิดนิมิตเป็นแสงนำทางผู้นั้นไปสู่สุคติภูมิ ตามกำลังบุญที่ทำไว้
 
ส่วนการครอบวิมานให้แก่ผู้อื่น สามารถกระทำได้โดยการอธิษฐาน ขอบารมีหลวงปู่ดู่เป็นที่สุด แล้วนิมิตภาพหลวงปู่ซ้อนไปที่บุคคลผู้นั้น หรือหลายๆคนพร้อมกันทีเดียวเลยก็ได้ อีกวิธีหนึ่งก็คือการอธิษฐานขอให้หลวงปู่ครอบให้ (สามารถอธิษฐานขอให้หลวงปู่ครอบวิมานให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นก็ได้)
 
สาระสำคัญของการครอบวิมาน คือการตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ และจิตเมตตากรุณาของผู้ที่จะครอบวิมานให้แก่ผู้อื่น ในการนี้ผู้ที่จะครอบวิมานให้แก่ผู้อื่น อาจจะเห็นหรืออาจไม่เห็นวิมานนั้นก็ได้ แต่ขอให้มีความเชื่อมั่นว่า เมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ครอบวิมานให้แก่ผู้ใดแล้ว ผู้นั้นก็จะได้รับการครอบวิมานจากหลวงปู่อย่างแน่นอน

วิธีการอธิษฐานฝากดวง

ให้ตั้งจิตระลึกถึงหลวงปู่ดู่ แล้วอธิษฐานว่า  "....ขอยกให้หลวงปู่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้หลวงปู่ช่วยดูแลให้ข้าพเจ้าทั้งทางโลกและทางธรรม และขอฝากดวงฝากชีวิตนี้ไว้กับหลวงปู่ นับตั้งแต่บัดนี้ไป จนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่พระนิพพานเทอญ..."

แก้วจักรพรรดิ (แก้วมณีนพรัตน์)

แก้วจักรพรรดิ  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แก้วมณีนพรัตน์ นั้นสร้างมาตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่ดู่ยังทรงขันธ์อยู่ โดยท่านใช้ปูนซีเมนต์ขาวผสมกับผงจักรพรรดิปั้นเป็นลูกกลมๆ เจาะรูทะลุตรงกลาง แล้วร้อยเชือกแจกเด็กๆ แถววัดสะแก เคยมีเหตุการณ์เด็กที่แขวนลูกแก้วจักรพรรดิตกน้ำแล้วไม่จม ทำให้เป็นที่ต้องการของชาวบ้าน อีกทั้งว่ากันว่าขอได้ตามใจนึก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 'ลูกแก้วสารพัดนึก'

หลวงตาม้าได้สืบทอดวิชาการสร้างพระผงจักรพรรดิ (พระผงกรรมฐาน)  และลูกแก้วจักรพรรดินี้มาจากหลวงปู่ดู่ และเนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย การทำลูกแก้วจักรพรรดิด้วยผงปูนทำออกมาได้น้อย เพราะต้องใช้เวลาทำมาก การหาซื้อลูกแก้วสำเร็จซึ่งมีราคาถูกกว่าสามารถทำได้ง่ายกว่า ลูกศิษย์จึงซื้อลูกแก้วเหล่านั้นมา  ให้หลวงตาอธิษฐานจิตให้เป็นลูกแก้วจักรพรรดิ ซึ่งหลวงตาบอกว่ามีคุณสมบัติเหมือนกับลูดกแก้วจักรพรรดิที่ทำจากผงปูนทุกประการ สามารถใช้แทนกันได้ ด้วยเหตุนี้ ลูกแก้วจักรพรรดิของหลวงตา จึงมีแบบชนิดที่เป็นผงปูนปั้น กับชนิดที่เป็นแก้วสำเร็จ

ลูกแก้วจักรพรรดินี้ สามารถนำมาใช้บูชาติดตัว ใช้กำเพื่อช่วยภาวนาทำสมาธิ ใช้อธิษฐานเพื่อทำน้ำมนตร์ หรือใช้ในการอธิษฐานเพื่อปรับภพภูมิก็ได้ ในกรณีของการใช้เพื่อปรับภพภูมิ ทำให้ผู้ที่ทำการแผ่บุญไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ บ่อย แต่จะใช้การวางลูกแก้วไว้กับสถานที่นั้นแทน แล้วอธิษฐานขอให้ลูกแก้วจักรพรรดิแผ่บุญออกไปเองโดยอัตโนมัติ เหล่าวิญญาณที่อยู่สถานที่นั้น หรือเร่ร่อนผ่านไปยังสถานที่นั้น เมื่อเห็นแสงแห่งบุญที่เปล่งออกจากลูกแก้ว ก็จะสามารถอนุโมทนาในบุญนี้ได้ตลอด

การวางลูกแก้วตามสถานที่ต่างๆ เพื่อปรับภพภูมิ จึงเป็นการสงเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายไม่มีประมาณ และเมื่อมีการขยายพื้นที่ ในการวางลูกแก้วกว้างขวางออกไปเพียงไร  พื้นที่ในการแผ่กระแสบุญบารมีก็จะยิ่งกว้างไกลออกไปเพียงนั้น

 

next....