ตรวจสอบลักษณะการยืนแอ๊ดเดรสของนักกอล์ฟ ที่ถูกหลัก

การฝึกหัดคอนไม้กอล์ฟ หรือการ Hover ไม้กอล์ฟ ที่ถูกหลักธรรมชาติ และการออกแรงในกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในมือและแขนของนักกอล์ฟ  (จะเน้นตรงนี้ก่อนโดยท่านที่ฝึกใหม่พยายามโน้มกระดูกสันหลังจากบั้นเอวมาที่ส่วนศรีษะ ให้เป็นแนวเส้นตรงเอาไว้  ระหว่างที่กำลังโน้มศรีษะมาข้างหน้า ลองนำไม้กอล์ฟโดยใช้มือทั้งสองของท่านจับไม้ให้แนบกับกระดูกสันหลังและเบื้องหลังศรีษะของท่าน ให้ส่วนหลังและศรีษะแนบเป็นชิ้นเดียวกับไม้กอล์ฟ  และจำลักษณะดังกล่าวเอาไว้แม้ไม่มีไม้กอล์ฟไปคอยทาบที่หลังและศรีษะของท่านระหว่างการ Hover ไม้กอล์ฟอยู่ก็ตาม ให้ท่านมีภาพในใจเช่นที่ได้ลองทดสอบเอาไว้ตลอดเวลา

ในขณะที่ ด้ามไม้อยู่ในซอกน้วของมือซ้ายทั้ง ๔ นิ้วโดยมีนิ้วหัวแม่มือซ้ายวางทาบไปบนสันด้ามไม้กอล์ฟ  ส่วนอุ้งนิ้วมือขวาที่นำมาจับกริฟต่อจากนิ้วชี้ของมือซ้าย  เน้นให้ด้ามไม้กอล์ฟอยู่ที่โคนนิ้งก้อยของมือขวา  นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของมือขวาจะทำหน้าที่ช่วยประคองไม้กอล์ฟไม่ให้พลิก  ส่วนบทบาทของนิ้วชี้ขวาทำหน้าที่เหมือนขอเกี่ยวไม้กอล์ฟให้ลอยตัวขึ้นพอพ้นยอดหญ้า  

กลับมาที่ตำแหน่งนิ้วก้อยของมือขวาจะสอดเข้าไปที่ช่องระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางของมือซ้านเพื่อความมั่นคงในการสวิง  ขณะที่หัวไม้กอล์ฟยังวางอยู่บนพื้นหญ้า หรือบนแผ่นรองการซ้อม ขณะที่เราใช้สามนิ้วมือขวา (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางดึงให้หัวไม้กอล์ฟลอยตัวให้พ้นพื้นสนามหญ้า   ในขณะเดียวกันทางอุ้งมือซ้ายก็จะทำหน้าที่กดด้ามไมกอล์ฟลงสู่พื้นดิน  ทำให้ทั้งแรงดึงของนิ้วมือซ้ายและแรงกดของอุ้งมือและนิ้วมือซ้ายที่เกาะกุมไม้กอล์ฟอยู่ก็ต้องออกแรงให้เท่าๆกับมือข้างขวา  ในเพลนแนวดิ่ง  แรงที่ทั้งสองมือจะเกิดสมดุลต้านกับแรงโน้มถ่วงของน้ำหนักหัวไม้กอล์ฟแต่ละอันแตกต่างกันไป  โดยใช้หลักการ Hover ไม้กอล์ฟเช่นเดียวกัน  ขณะที่กำลัง Hover ไม้กอล์ฟ อยู่เรี่ยๆพื้นดินนั้น ท่านสามารถกระดกนิ้วหัวแม่มือขวาขึ้นได้  โดยไม่เสียการทรงตัวของไม้กอล์ฟแต่อย่างใด  แสดงว่าหัวนิ้วแม่มือข้างขวา ทำหน้าที่เกาะกุมด้ามไม้กอล์ฟเอาไว้เพียงเบาๆเท่านั้นในขณะที่กำลัง Hover ไม้กอล์ฟ

การ Hover ไม้กอล์ฟที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติ ไม่มีการกระดกหรือเกร็งข้อมือทั้งสองข้างแต่อย่างใด  สถาพของฝ่ามือและข้อมือ  อยู่ในตำแหน่งเสมือนกำลังห้อยแขนและฝ่ามือลงมาจากไหล่  โดยท่านลองละมือขวาออกจากด้ามไม้ และปล่อยให้มันห้อยตามสบายจากไหล่ของท่าน  แล้วใช้ลักษณะการวางตำแหน่งข้อมือให้เป้นลักษณะเดียวกันขณะที่กำลัง Hover ไม้กอล์ฟ

ดังนั้นท่านจะเห็นว่าในการ Hover ไม้กอล์ฟที่ถูกต้องแบบมืออาชีพ  มีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจ ให้กระจ่างแจ้ง ตามทฤษฎีของแรง ที่เกิดความสมดุล ขณะที่กำลัง Hover ไม้กอล์ฟ เกิดขึ้น  เมื่อท่านเริ่มมีพื้นฐานในการ Hover ไม้กอล์ฟแล้ว ก็เปลี่ยนไปลอง Hover ไม้กอล์ฟอันอื่นๆ ทุกๆไม้ ตั้งแต่ Driver จนกระทั่งถึงพัทเตอร์ 

ก่อนจะไปเริ่มการสวิงไม้กอล์ฟ หรือวิธีการหมุนไหล่อย่างนักกอล์ฟมืออาชีพ  ลองมาทดสอบความพร้อมการยืนแอ๊ดเดรส  พร้อมในการหมุนไหล่กันอีกที  ด้วยใจเย็นๆ ทบทวนหลักการให้มั่นคงอีกที