http://www.ainews1.com/article492.html

สมเด็จพระบรมธรรมบิดา

ภาพมหัศจรรย์ของสมเด็จพระบรมธรรมบิดา อาจารย์ชัยแสงทิพย์ ถ่ายภาพจากแท่นบูชา

จะปรากฏภาพพลังงานเป็นอักษรเอ็มทั้งองค์ ด้วยทรงให้พรให้ลูกๆต่อเชื่อมพลังงานแห่งการมีลาภเข้าสู่เซิร์บเวอร์

จิตใจของลูกที่มีความปรารถนาขอพรในเรื่องมีลาภ

 

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share

   PAN>