ฉลาดใช้อุเบกขาธรรม โดยหลวงปู่ดู่

http://ainews1.com/article511.html

Bookmark and Share

ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จักพรหมวิหารธรรม  กันเป็นอย่างดี ส่วนวิธีการใช้คุณธรรม แต่ละอย่าง อาจไม่ส่งผลดีต่อตัวผู้ใช้ ทั้งๆที่มีเจตนาดีก็ตาม พลอยได้รับโทษทุกข์ป่นปี้ไปด้วยก็ได้ หากใช้ เมตตา ก็ดี สงสารก็ดี มุทิตาจิตก็ดี ไม่ถูกกาละเทศะ และชอบด้วยคุณธรรม 

ถ้าหากใช้ผิดที่ผิดทางแล้ว จะเกิดผลเสียหายอย่างใด ลองแวะมาพิจารณาเหตุผลที่หลวงปู่ดู่ นำมาวิเคราะห์ อย่างลึกซึ้งให้แก่ผู้รับฟัง ดังนี้ :

ทรรศนะต่างกัน

การมาอยู่ด้วยกัน ปฏิบัติด้วยกันมากเข้า ย่อมมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดา ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่ ทิฐิความเห็นย่อมต่างกัน ขอให้เอาแต่ส่วนดีมาสนับสนุนกัน อย่าเอาเลวมาอวดกัน การปรามาสพระก็ดี การพูดจาจ้วงจาบในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือท่านที่มีศีลมีธรรมก็ดี จะเป็นกรรมติดตัวเราและขัดขวางการปฏิบัติธรรมในภายหน้า

ดังนั้น หากใครทำความดี ก็ควรอนุโมทนายินดีด้วย แม้ต่างวัดต่างสำนัก หรือแบบปฏิบัติต่างกันก็ตาม ไม่มีใครผิดหรอก เพราะจุดมุ่งหมายต่างก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เช่นกัน เพียงแต่เราจะทำให้ดี ดียิ่ง ดีที่สุด เท่านั้น ขอให้ถามตัวเราเองเสียก่อนว่า แล้วเราล่ะถึงที่สุดแล้วหรือยัง

อุเบกขาธรรม

การอยากชวนคนมาวัด มาปฏิบัติให้มากๆ โดยลืมดูพื้นฐานจิตใจของบุคคลที่กำลังจะชวนว่า เขามีความสนใจมากน้อยเพียงใด หลวงปู่ท่านบอกว่า ให้ ระวังให้ดีจะเป็นบาป เปรียบเสมือนกับการจุดไฟไว้ตรงกลางระหว่างคน 2 คน ถ้าเราเอาธรรมะไปชวนเขา เขาไม่เห็นด้วย ปรามาสธรรมนี้ ซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้า ก็เท่ากับเราเป็นคนก่อ แล้วเขาเป็นคนจุดไฟ บาปทั้งคู่ เรียกว่า เมตตาพาตกเหว

หลวงปู่ได้ยกอุทาหรณ์ สอนต่อว่า

เหมือนกับมีชายคนหนึ่งตกอยู่ในเหวลึก มีผู้จะมาช่วย คนที่หนึ่งมีเมตตาจะมาช่วย เอาเชือกดึงขึ้นจากเหว ดึงไม่ไหวจึงตกลงไปในเหวเหมือนกัน คนที่สองมีกรุณามาช่วยดึงอีก ก็ตกลงเหวอีก คนที่สามมีมุทิตามาช่วยดึงอีกก็พลาดตกเหวอีกเช่นกัน

คนที่สี่สุดท้ายเป็นผู้มีอุเบกขาธรรม เห็นว่าเหวนี้ลึกเกินกว่ากำลังของตนที่ จะช่วย ก็มิได้ทำประการใดทั้งๆ ที่จิตใจก็มีเมตตาธรรมที่จะช่วยเหลืออยู่

คนสุดท้ายนี้จึงรอดชีวิตจากการตกเหวตาม เพราะ อุเบกขาธรรมนี้แล

เป็นอย่างไรครับ การวิเคราะห์พิจารณาธรรม ของหลวงปู่ ชัดเจนลึกซึ้ง ทั้งนี้หลวงปู่ต้องการเสริมสร้างสติปัญญา ในการใช้พรหมวิหาร 4 ให้แก่ลูกหลาน จะได้ไม่พลาด มีเจตนาดี แต่กลับต้องได้รับทุกข์โทษไปด้วย

ถ้าหากเรายังมีสติสัมปชัญญะ ไม่รวดเร็วทันกับเหตุการณ์ แต่เราได้สร้างสติปัญญา จากหลวงปู่ดู่ เอาไว้ล่วงหน้า ในอนาคต หรือเวลาหนึ่งเวลาใด มีเหตุการณ์มาปรากฏตรงหน้า ในขณะนั้น เราจะบริหารจัดการช่วยเหลือ ผู้ที่กำลังได้รับทุกข์ได้ถูกวิธี

เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บนถนนหนทาง ในประเทศอิรัก กฏหมายของประเทศนี้จะห้ามมิให้ผู้ประสบเหตุที่มิใช่เจ้าหน้าที่เข้าไปทำการช่วยเหลือโดยเด็ดขาด สิ่งที่จะทำได้คือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงโดยเร็วที่สุด ให้ส่งเจ้าหน้าที่จำเพาะรู้วิธีช่วยเหลือผู้ป่วย มิให้ต้องได้รับการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น หากได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมมฝึกฝนมาก่อน

และกฏหมายแบบในอิรัก ก็ยังใช้บังคับ กับในหลายๆประเทศ เมื่อชาวไทยเดินทางไปประเทศไหน ก็ลองศึกษากฏหมายของรัฐฯนั้นๆเอาไว้ด้วยก็ดี อาจแตกต่างจากประเทศของเราโดยสิ้นเชิง

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share

 

 >