พุทธทำนายจากเชตมหาวิหาร

http://www.ainews1.com/article552.html

พุทธทำนาย คำทำนายของพระพุทธเจ้า

พุทธทำนาย ถอดความจากศิลาจารึก เชตมหาวิหาร สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย

สาธุ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งโลกทั้งในอดีตและอนาคต

ทรงมีเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกเป็นล้นพ้น  เมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระชนมายุอยู่ ได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า

“ดูก่อนอานนท์ เมื่อศาสนาตถาคตล่วงเลยไปถึงกึ่งพุทธกาล

สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดในยุคนั้น จะพบความลำบากทุกชาติทุกศาสนา

ตามธรรมชาติอันหมุนเวียนของโลก ที่หมุนไปใกล้ความแตกทำลาย

มนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติสารพัดทั่วทิศ 

คนในสมัยนั้น(คือปัจจุบัน) จะมีวิสัยโหดดุจกำเนิดจากสัตว์ป่าอำมหิต

จะรบราฆ่าฟันกันถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่นน้ำ

ส่วนเวไนยสัตว์ผู้ขวนขวายในกุศลตามวัจนะของตถาคต ก็จะระงับร้อนไม่รุนแรง

บ้านเมืองใดมีความเคารพยำเกรงในพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา เหตุร้ายภัยพิบัติจักเบาบาง

แต่ก็จะหนีกฏธรรมชาติไม่พ้น

เริ่มแต่พระพุทธศาสนาล่วงเลย ๒,๕๐๐ ปีเป็นต้นไป

ไฟจะลุกลามทางทิศตะวันออก(เอเชีย) ไหม้วัดวาอารามสมณะชีพราหมณ์จะอดอยากยากเข็ญ

ลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงผลาญ

เหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำ(เรือดำน้ำ) มหาสมุทรจะชอกช้ำ  สงครามจะทั่วทิศ ศึกจะติดเมือง

ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวจะขาดแคลน  ทั่วแคว้นจะอดอยาก  ผีโขมดป่าจะเข้าเมือง

พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองจะหนีเข้าไพร

ผู้เป็นใหญ่มีอำนาจจะเรียกแมลงเหล็กนับแสนตัว(เครื่องบิน) มาปล่อยไข่เป็นไฟผลาญ(ลูกระเบิด)

ยักษ์หินที่ถูกสาบ(ภูเขาไฟ) มาเป็นเวลานาน จะตื่นขึ้นมาอาละวาด(ภูเขาไฟระเบิด) ดินฟ้าอากาศจะแปรปรวน

ตลิ่งจะพัง แผ่นอธรรมจะถล่มเป็นทะเล

โลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะ  นักปราชญ์จะถูกทำร้ายให้สิ้นสูญ

ในระยะนั้นศาสนาของตถาคตเสื่อมลงมาก เพราะพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในธรรมไม่เคารพหลักธรรมนิยม

คนประจบสอพลอได้รับการเชื่อถือในสังคม   ผู้มีศีลธรรมประพฤติชอบกลับไม่มีใครเคารพยำเกรง

พระธรรมจะเริ่มเปล่งแสงรัศมีฉายส่องโลกอีกวาระหนึ่ง

ก็ต่อเมื่อมีธรรมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้น อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมฤทธิ์

ทั้งสองพระองค์สถิตย์ ณ เบื้องตะวันออกของมัชฌิมประเทศ(ชนบท) จะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคต

ให้รุ่งเรืองสืบไปถึง ๕,๐๐๐ พระวรรษา

ดูก่อนอานนท์ เวลานั้นเพลาโลกเหลือน้อย คำทำนายของตถาคตนี้ย่อมยังเวไนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

ผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อ นับว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกที่ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตน

ผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติ ให้รักษาศีลห้าประการ ตั้งใจประพฤติตนตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคง

จึงจะพ้นอันตรายในยุคกึ่งพุทธกาล”

การใช้ พุทธศักราช ในศรีลังกา มีความคลาดเคลื่อน เกินกว่าความจริงไป 48 ปี

ดังนั้นจะทราบ พ.ศ. ปัจจุบัน จึงต้องนำ 48 ไปบวกเพิ่ม 2500 ที่ทรงกล่าวไว้ ก็คือ พ.ศ. 2548 ในยุคนี้ ปัจจุบันสุริยจักรวาลได้ปรับตัวเข้าสู่แรงดึงดูดของกาแลกซี่ไตรแองกุลัมแล้ว โดยปรับทิศทางการหมุนรอบตนเองจากซ้ายไปขวา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อต้นเดือน มกราคม 2554 ชาวน้ำก็ได้มาทำ Crop Circle เอาไว้ในท้องนาของชาวนาอินโดนีเซีย เตือนภัยให้มนุษย์ทราบข่าวภัยพิบัติโลกล่วงหน้า เช่นเดียวกับในสมัยของชาวมายา เมื่อประมาณ 5,000 ปีที่แล้ว ได้รับสัญญาณเตือนลักษณะเดียวกันนั่นเอง  แต่ถึงกระนั้นต่อมาชาวมายาก็ประสบภัยพิบัติจนถึงกับสูญพันธุ์ไป

ขณะนี้สุริยจักรวาลได้โคจรรอบดาวหลุมดำ จุดศูนย์กลางของกาแลกซี่ทางช้างเผือกได้โคจร มาถึงเขตอิทธิพลแรงดึงดูดของกาแลกซี่ไตรแองกุลัม ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของกาแลกซี่ทางช้างเผือก หรือ Milky Way แรงดึงดูดระหว่างกาแลกซี่ทางช้างเผือกและไตรแองกุลัม จึงมีการปรับเปลี่ยนทางกายภาพต่างๆเกิดขึ้นเป็นลำดับไป

1 ปรับเปลี่ยนทิศการหมุนรอบตนเองของสุริยจักวาล สลับเปลี่ยนเป็นหมุนจากซ้ายไปขวา เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเมื่อ 1 ก.พ. 2554

2 โลกเป็นดาวบริวารดวงหนึ่งของสุริยจักรวาล จึงจะปรับตัวการหมุนรอบตัวเองใหม่เช่นเดียวกัน พร้อมๆกับปรับย้ายแกนพลังงานไปด้วย.....การปรับเปลี่ยนของธรรมชาติ ดำเนินไปควบคู่กับคุณภาพจิตของพลโลก หรือกรรม ที่มนุษย์ได้กระทำขึ้นมาตลอด 6 หมื่นปี ตามที่พระแม่องค์ธรรม ได้เตือนมนุษย์เอาไว้ล่วงหน้า ถึงความจำเป็น

  • เมื่อสุริยจักรวาลกลับทิศการหมุนรอบตนเอง ผลกระทบต่อโลกโดยตรง ทำให้มนุษย์ที่ไม่เคยชิน จะหกล้มง่าย เวียนศรีษะ และมึนงง ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
  • น้ำทะเลเปลี่ยนทิศทางการไหลไปทั่วโลก เกิดการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น
  • แมกม่าใต้โลกเปลี่ยนทางเดิน ภูเขาไฟทั่วโลกจะเกิดการปะทุขึ้น พร้อมๆกับเกิดแผ่นดินไหวถี่มากขึ้น
  • สภาพเส้นแรงแม่เหล็กรอบๆผิวโลกแปรปรวน ทำให้บรรยากาศแปรปรวน จากหนาวเป็นร้อน และกลับกัน เกิดการแห้งแล้งถี่ขึ้นทั่วไป ท้ายปี มีฝนตกหนักผิดปกติ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน แม่น้ำสายใหญ่ๆเปลี่ยนทางเดิน
  • แผ่นเปลือกโลกปรับตัว มีทั้งลอยขึ้นเหนือน้ำทะเล และบางส่วนจมลง พระแม่องค์ธรรม ท่านใช้คำว่าแผ่นดินอธรรม จะจมลง ปรากฏแผนที่โลกใหม่
  • มนุษย์ได้นำทรัพยากรใต้โลกออกมาใช้ล้างผลาญกันขนาดหนัก เปลี่ยนเป็นเงินทองมากมายมหาศาล จนหลงยึดติด ส่งเสริมความโลภขนาดหนัก แพร่ระบาดไปทั่วโลก ให้หลงผิดไปด้วยกัน จากข่าวสารที่ถูกสร้างขึ้น อธิบายสิ่งที่เป็นของดำให้เป็นขาว ให้คนปัญญาไม่มากอยู่แล้ว หลงเชื่อคิดไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองขนานใหญ่ออกไปทั่วโลก และยังเพิ่มความร้อนให้แก่โลกอีก แกนกลางโลกก็เบาขึ้นเสียสมดุล ทำให้ขั้วโลกค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งไปตลอดเวลา จนขั้วโลกเหนือเคลื่อนตัวมาอยู่ที่ประเทศรัสเซียในปัจจุบัน 

และเมื่อมีดาวหางดวงใหญ่ซึ่งจะมาโคจรรอบดวงอาทิตย์ทุกๆ 3,657 ปี มีวงโคจรเฉียดใกล้กับวงโคจรของโลกในระยะประชิดเพียง 14 ล้านไมล์ และเดินสวนทิศทางกัน ในแนวทะแยง มุมกับระนาบของสุริยจักรวาล ประมาณ 32 องศา ดาวหางดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลก 4เท่าตัว มีมวลมากกว่า 23 เท่าตัวและยังมีดาวจันทร์บริวารขนาดพอๆกับพระจันทร์โลก อีก หลายโหล ติดตามมาด้วยกัน 2 หาง  ในช่วงปี 2012 ที่เร็วกว่าปฏิทินของชาวมายาที่ทราบๆกัน

การเดินทางสวนทางกันระหว่างโคจรรอบดวงอาทิตย์นี้ แรงสนามแม่เหล็กของดาวหางดวงใหญ่ มีมากพอที่จะทำให้โลก ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าปกติ อันเนื่องมาจากแรงกรรมไม่ดีของมนุษย์ จึงเกิดการย้ายขั้วโลกเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีในหนึ่งชั่วโมง ไปถึง 90 องศา ก่อนที่ดาวหางจะเดินทางจากดวงอาทิตย์ไป

เมื่อไม่นานมานี้คณะนักวิทยาศาสตร์หลายคณะในประเทศรัสเซีย ได้ทำการขุดค้น ชั้นหิมะลึกลงไป พบสัตว์ขนยาวต่างๆที่กำลังกินหญ้า ต้องยืนตายพร้อมกับยังมีหญ้าสดๆอยู่ในปาก เหตุการณ์ในอดีตเมื่อ 1 หมื่นกว่าปีที่ตรวจสอบอายุจากคาร์บอน-14 นั้น

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและอากาศต้องเกิดขึ้นรวดเร็วมาก หรือเปลือกโลกย้ายจากร้อนมาเป็นขั้วเหนือโดยฉับพลัน จึงทำการแช่แข็งสัตว์ขนาดใหญ่ฝังอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งมา 1 หมื่นกว่าปี ทันทีทันใด การย้ายตำแหน่งขั้วโลกอย่างกระทันหันในยุคนั้น อากาศหนาวเย็นบริเวณขั้วโลกถูกดูดออกไปยังเขตเส้นศูนย์สูตรอย่างรวดเร็ว นำเอาอากาศเย็นและหิมะเย็นจัดกระจายไป ยังส่วนต่างๆของโลกที่เคยเป็นเขตร้อน เช่นหลักฐานที่นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียได้ค้นพบ มันบอกถึงเหตุการณ์ในอดีตได้ดีทีเดียว 

  • ยักษ์หินที่ถูกสาป ที่กล่าวไว้ กำลังเกิดการปะทุ ไปบ้างแล้ว เช่นที่ไอซ์แลนด์ และที่อินโดนีเซียกำลังครุกรุ่น เช่นเดียวกับที่ประเทศฟิลิปปินส์ การเปลี่ยนทางเดินของแมกม่า อันเกิดขึ้นจากสุริยจักรวาลเปลี่ยนทิศการหมุนรอบตนเองใหม่นั้น เริ่มส่งผลเป็นรูปธรรมให้เห็น และจะแน่ใจเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดเหตุรุนแรงในที่ต่างๆทั่วโลกมากขึ้น หรือการมีอุบัติเหตุต่อการคมนาคมชนิดต่างๆทั่วโลก จะเกิดถี่ขึ้น และเพิ่มขนาดความรุนแรงขึ้นไปโดยลำดับ ตั้งแต่ต้นปี 2554 เช่นนกเป็นฝูงๆตกลงมาตายระหว่างที่กำลังบินอยู่ ในหลายๆแห่งในสหรัฐฯเมื่อเร็วๆนี้ แล้วก็มาที่เครื่องบินตั้งแต่เครื่องขนาดเล็ก อย่าง เอฟ-16 2 เครื่องที่ชัยภูมิ และวันต่อมา เครื่องบินโดยสาร 14 ที่นั่งที่ประเทศชิลีตกเป็นต้น 

แล้วต่อไปก็จะเป็นเครื่องขนาดใหญ่ จนใหญ่ที่สุดก็จะประสบเหตุตกได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากบินเข้าไปในเวิ้งที่มีอากาศเบาบางมาก ไม่สามารถยกปีกเครื่องบินให้ลอยอยู่ได้ ตามที่ท่านพระครูบาอินทร ได้เห็นภาพล่วงหน้าในจิตนั่นเอง ท่านที่ทราบแล้วก็คอยติดตามข่าวสารต่อไป ก็จะพบความจริงได้เอง

ส่วนตลิ่งจะพังนั้น ในประเทศไทยก็ปรากฏข่าวชายฝั่งถูกกัดเซาะมาเป็นระยะ ทั้งทางใต้ที่สงขลา และปัตตานี พัทยาเป็นต้น จนโลกต้องดิ่งสู่หายนะ นั้น บ่งบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่หยุดโดยง่าย ทำความหายนะให้แก่โลกอย่างหนักหนาเอาการ หมอแกนได้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วง 2012-15 จะมีมากกว่า 2.7 หมื่นล้านล้านบาททีเดียว ซึ่งจะเท่ากับเงินงบประมาณรายปีถึง 13,500 ปี ทำให้ประเทศต้องถอยหลังไปมากกว่า 100 ปี...หลังโลกย้ายขั้วแล้ว 2 ปีระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้น 675-700 ฟุต ไปอีกหลายศตวรรษ แล้วจึงจะค่อยๆลดระดับลงสู่ระดับปกติ เมื่อน้ำแข็งและหิมะเกิดขึ้นที่ขั้วโลกใหม่สมบูรณ์แล้ว

ทำให้ศาสนาของพระพุทธองค์เสื่อมถอยลงไปมาก เนื่องจากมนุษย์ห่างไกลการประพฤติธรรม และหลงลืมศีลห้า อันเป็นพื้นฐานของการเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ต่างกับเป็นวัวลืมตีน ซึ่งพลโลกต่างได้รับแรงกระตุ้นจากสังคมทุนนิยม ให้หลงยึดติดในวัตถุ ทรัพย์สิน เงินทอง จนไม่สนใจด้านจิตธรรมอีกต่อไป จึงไม่น่าแปลกใจที่โลกวิกฤตคราวนี้ จะคงเหลือพลโลกรอดชีวิตอยู่เพียง 10 %  และยังจะถูกทำลายล้างผลาญชีวิตให้มากที่สุดด้วยอาวุธทันสมัยชนิดต่างๆ ที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้น เช่นอาวุธนิวเคลียร์มากพอใช้ทำลายโลกได้ถึง 60 ใบทีเดียว โครงการ HAARP มีอาวุธเส้นแสงอานุภาพสูงที่ได้ใช้ข่มขู่ทั้งประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน ให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนต้องการ

โดยทดลองปฏิบัติการให้เห็นชัดเจน ขนาบข้างโรงงานผลิตไฟฟ้าปรมาณูมาแล้ว เพื่อให้ตนสมประโยชน์ทางการเงินระหว่างประเทศ ทั้งๆที่เครือข่ายชาวต่างดาวได้ทำงานป้องกันหายนะภัย ให้แก่ชาวโลกเงียบๆมานานหลายสิบปีแล้ว  ดังที่ท่านจะได้พบข่าวสารของทหารอเมริกันออกมาเปิดเผย ถึงการเกิดเหตุวงจรบังคับขีปนาวุธนิวเคลียร์เกิดการเสียหายใช้การไม่ได้ แต่ภาครัฐเองยังไม่กล้าออกมาเปิดเผยความจริง โดยเกรงว่าฝ่ายตรงกันข้ามจะทราบความจริง

การกระทำด้วยยุทธศาสตร์นาๆชนิดของคนโลภมาก เพื่อดำรงค์ไว้ซึ่งพวกส่วนน้อยของตนเองเพียงไม่กี่คน จะได้เป็นจ้าวโลกปกครองทรัพย์สมบัติของโลกได้อย่างเต็มที่ แม้แต่การริเริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ก็ล้วนนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น แต่เหนือฟ้ายังมีฟ้า ที่พวกมีความโลภมากมองไม่เห็น ว่าในที่สุดเมื่อโลกเกิดความหายนะแล้ว ตนเองก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เช่นกัน

  • ความเสื่อมทรามด้านศีลธรรม ได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกวงการ ทุกระดับฐานะ ดังที่ทุกคนกำลังประสบอยู่ คงไม่ต้องมาอธิบายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
  • มนุษย์ส่วนน้อยที่มีเซลล์ไม่ดำ  และมีโชคดีได้อยู่รอดพ้นวิกฤตภัยพิบัติของโลกไปได้ จะได้พบกับพระธรรมิกราช และพระศรีอริยะเมตไตรย์ หลังจาก ปี 2562 ไปแล้ว ซึ่งโลกจะได้รับคลื่นพลังงานสีเหลือง หรือพลังงานเมตตาจากกาแลกซี่ไตรแองกุลัม ช่วยการปฏิบัติธรรม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปจนครบ 5,000 ปี

ก็นับว่าคุ้มค่ากับการผ่านการทดสอบที่แสนทรหดมา 10 กว่าปี จนกว่าโลกจะสว่างสดใส เต็มไปด้วยคนดีมีศีลธรรม และมุ่งปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น กลับคืนบ้านเดิม ด้วยอภิญญาใหญ่ หรือแสงทิพย์อริยทรัพย์ของ สมเด็จพระบรมธรรมบิดา นั่นเอง

มีข่าวดีมากของผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมศึกษาเว็บเพจนี้ และยิ่งท่านเคยเป็นลูกหลานบริวาร หรือสาวกของ   สมเด็จพระพุทธกัสสป  ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จมาเตรียมการด้วยอุปกรณ์หลายๆชนิด ทั้งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า และผ่านกล้องดิจิตอล พลังงานผ่านสื่อต่างๆเหล่านี้ บรรดาลูกหลานของพระองค์ท่านจะได้รับคุณประโยชน์ และพบทางลัดคืนกลับบ้านนิพพาน ได้อย่างรวดเร็ว ที่ลิงค์นี้

 

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share