ผลดีของพีระมิดต่อจิตใจและร่างกาย

http://www.ainews1.com/article554.html

That is why when someone falls sick, for those who knew this, they would imagine that they are sitting inside the pyramid, gathering all the healing energy, and they can recover at faster rate  compared to those who didn't adopt this mental healing.

หลักการของพีระมิด

ที่มา: หนังสือ "พลังจิต ประสาน พลังพีระมิด แก้วิกฤตสุขภาพ" เรียบเรียงโดย คุณเกียรติศักดิ์ แสงสุวรรณ

วัตถุรูปทรงพีระมิดนี้เป็นรูปทรงที่ต้องกล่าวว่า แฝงความพิสดารของการใช้งานเอาไว้อย่างมากมาย โดยคุณสมบัติสำคัญที่เกิดตามธรรมชาติของรูปทรงก็คือ

  • สามารถหักเหเส้นทางการเคลื่อนที่ของเส้นแรงแม่เหล็กได้
  • สามารถจัดระเบียบหรือจัดการเรียงตัวของเส้นแรงแม่เหล็กให้เป็นระเบียบได้
  • สามารถเหนี่ยวนำพลังลมปราณให้มารวมตัวกันภายในรูปทรงและบริเวณใกล้เคียงได้ดีมาก

กล่าวคือเมื่อเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งเข้ามาชนวัตถุรูปทรงพีระมิดแทนที่จะเคลื่อนทะลุผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งทั้งหมด กลับถูกลักษณะของรูปทรงหักเหเส้นทางการเคลื่อนที่ให้เคลื่อนเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางเดิม เส้นแรงแม่เหล็กที่พุ่งเข้ามาส่วนใหญ่จะถูกบังคับให้เคลื่อนขึ้นไปยังบริเวณยอดแหลมของพีระมิด แล้วพุ่งออกไปตรงบริเวณยอดแหลมของพีระมิดนั้น โดยในขณะที่เส้นแรงเคลื่อนเข้าสู่พีระมิดก็จะถูกจัดเรียงให้เคลื่อนตัวอย่างเป็นระเบียบ ลักษณะการเคลื่อนตัวก็จะมีรูปลักษณ์ทั้งที่เป็นเส้นตรง เส้นโค้ง และหมุนเป็นเกลียวแตกต่างกันไปตามแง่มุมและระยะความลึกภายในรูปทรงพีระมิดนั้น

การที่รูปทรงพีระมิดสามารถหักเหเส้นทางการเคลื่อนที่ของเส้นแรงแม่เหล็ก จัดระเบียบการเคลื่อนที่ และเหนี่ยวนำลมปราณได้ดี ก็เพราะ รูปทรงพีระมิดเป็นรูปทรงที่ไม่มีจุดศูนย์กลาง ซึ่งแตกต่างกับรูปทรงกลมที่ภายในทรงกลมจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ ซึ่งเป็นจุดที่เมื่อวัดระยะจากขอบของรูปทรงจากทุก 360 องศาสามมิติ คือ ทั้งมิติด้านกว้าง ยาว ลึก เมื่อวัดระยะเข้ามาหาจุดศูนย์กลางแล้วจะมีระยะทางเท่ากันหมด ลักษณะของรูปทรงกลมเช่นนี้ ณ.จุดศูนย์กลาง พลัง งานชนิดต่างๆ สามารถมาหยุดรวมตัวกันได้ดีที่สุด เพราะเป็นจุดศูนย์รวมแรงดึงดูดของรูปทรงและเป็นจุดศูนย์ถ่วงด้วย แต่รูปทรงพีระมิดไม่มีจุดเช่นนี้ ที่จะมีก็คือแกนกลาง ซึ่งเป็นแกนที่เชื่อมระหว่างยอดแหลมกับจุดตัด กันของเส้นทแยงมุมที่ฐานของพีระมิด

แกนกลางนี้ เมื่อวัดระยะห่างระหว่างแกนกับขอบของรูปทรงแต่ละด้านแล้ว ระยะห่างจะมีค่ามากที่สุดเมื่อวัดที่ฐานของรูปทรง และจะมีค่าลดลงไปเรื่อยๆ จนเหลือศูนย์ที่ยอดแหลมของพีระมิด ด้วยลักษณะของรูปทรงเช่นนี้จะไม่เกิดจุดรวมพลังงาน แต่พลังงานจะเกิดการรวมตัวกันที่แกนกลางของรูปทรง ดังนั้น เมื่อเส้นแรงแม่เหล็กเคลื่อนเข้ามาในรูปทรงพีระมิด ก็จะถูกลักษณะลาดเอียงด้านหน้าตัดของพีระมิดหักเหเส้นทางการเคลื่อนที่ ถูกบีบให้เคลื่อนสู่แกนกลางแล้ว เคลื่อนขึ้นสู่ยอดแหลมของพีระมิด ถ้าเป็นพีระมิดที่ภายในรูปทรงกลวง เส้นแรงจะเข้ามารวมตัวกันเป็นแกนอย่างหลวมๆ เกิดแกนพลังเส้นแรงแม่เหล็กที่ไม่ค่อยแข็งแรงนัก 

แกนกลางนี้ เมื่อวัดระยะห่างระหว่างแกนกับขอบของรูปทรงแต่ละด้านแล้ว ระยะห่างจะมีค่ามากที่สุดเมื่อวัดที่ฐานของรูปทรง และจะมีค่าลดลงไปเรื่อยๆ จนเหลือศูนย์ที่ยอดแหลมของพีระมิด ด้วยลักษณะของรูปทรงเช่นนี้จะไม่เกิดจุดรวมพลังงาน แต่พลังงานจะเกิดการรวมตัวกันที่แกนกลางของรูปทรง ดังนั้น เมื่อเส้นแรงแม่เหล็กเคลื่อนเข้ามาในรูปทรงพีระมิด ก็จะถูกลักษณะลาดเอียงด้านหน้าตัดของพีระมิดหักเหเส้นทางการเคลื่อนที่ ถูกบีบให้เคลื่อนสู่แกนกลางแล้ว เคลื่อนขึ้นสู่ยอดแหลมของพีระมิด ถ้าเป็นพีระมิดที่ภายในรูปทรงกลวง เส้นแรงจะเข้ามารวมตัวกันเป็นแกนอย่างหลวมๆ เกิดแกนพลังเส้นแรงแม่เหล็กที่ไม่ค่อยแข็งแรงนัก  เพราะเส้นแรงส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปตามบริเวณขอบของรูปทรงแล้วพุ่งขึ้นสู่ยอดแหลม

แต่ถ้าเป็นรูปทรงพีระมิดที่ภายในทึบหรือตัน เส้นแรงที่เคลื่อนเข้ามารวมกันที่แกนกลางจะมีความหนาแน่น และเข้มข้นกว่าพีระมิดที่ภายในกลวง คือ ยิ่งเป็นพีระมิดที่ภายในทึบหรือตันมากเท่าใด เส้นแรงก็จะเข้ามารวมตัวที่แกนกลางมากกว่าเท่านั้น เกิดเป็นแกนพลังเส้นแรงแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นของเส้นแรงที่เคลื่อนพุ่งขึ้นสู่ยอดแหลม เกิดเป็นแกนพลังเส้นแรงแม่เหล็กที่มีความแข็งแรงขึ้น 

การที่เส้นแรงเคลื่อนขึ้นสู่ยอดแหลมก็เพราะที่บริเวณยอดแหลมมีปริมาณเส้นแรงพุ่งเข้ามาน้อยกว่าบริเวณฐานพีระมิด แรงดันหรือความเข้มของเส้นแรงจึงมีน้อยกว่าที่บริเวณฐานและบริเวณที่สูงจากฐานขึ้นมา แรงดันของเส้นแรงที่สะสมตั้งแต่ที่ฐานของรูปทรงจึงมีมากกว่าที่ยอดแหลม จึงขับเคลื่อนให้เส้นแรงขึ้นไปสู่ยอดแหลม ทำให้ที่ยอดแหลมกลายเป็นทางออกของเส้นแรงที่พุ่งเข้ามาในพีระมิด 

ส่วนบริเวณแกนกลางของรูปทรง โดยเฉพาะพีระมิดรูปทรงทึบหรือตัน ซึ่งเป็นรูปทรงที่สามารถเกิดแกนพลังได้ดีนั้น เส้นแรงแม่เหล็กที่เคลื่อนเข้ามาจะเข้ามาหมุนเป็นเกลียวที่บริเวณแกนกลาง โดยหมุนเป็นเกลียวในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปสู่ยอดแหลม เกิดเป็นแกนพลังเส้นแรงแม่เหล็กขึ้น การหมุนเป็นเกลียวของเส้นแรงแม่เหล็กบริเวณแกนกลางของรูปทรงพีระมิดนี้เองที่เป็นแรงดึงดูดให้กระแสลมปราณไหลเข้ามาสะสมอยู่ภายในพีระมิด รวมถึงเกิดการไหลเวียนของกระแสลมปราณด้วย ซึ่งทิศทางการไหลเวียนของเส้นแรงแม่เหล็กและลมปราณนี้สามารถที่จะบังคับได้ตามลักษณะการจัดวางพีระมิด

ด้วยคุณสมบัติของพีระมิดดังที่ได้กล่าวมา ได้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับรูปทรงพีระมิด ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มากพอสมควรเกี่ยวกับความลับของรูปทรงพีระมิดต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ยากต่อการอธิบาย แต่เมื่อได้ทราบถึงคุณสมบัติของพีระมิดดังกล่าวข้างต้นแล้วก็จะสามารถอธิบายได้ เช่น มหาพีระมิดคีอ็อป ที่ เมืองกีซา ประเทศอียิปต์ พบว่าเมื่อมีสัตว์เข้ามาตายในมหาพีระมิด เช่น หนู เมื่อเข้ามาตายปรากฏว่าซากศพไม่เน่าเปื่อย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมหาพีระมิดเป็นสิ่งก่อสร้างรูป ทรงพีระมิดที่มีขนาดใหญ่มาก ด้วยเป็นวัตถุรูปทรงพีระมิดที่มีขนาดใหญ่ จึงสามารถหักเหเส้นแรงแม่เหล็กได้เป็นปริมาณมาก

เส้นแรงแม่เหล็กโลกที่เคลื่อนเข้ามาชนกับมหาพีระมิดจึงถูกหักเหให้พุ่งขึ้นไปยังบริเวณยอดแหลมของพีระมิด แล้วพุ่งออกไปตรงบริเวณยอดแหลมสู่อวกาศ ทำให้ภายในมหาพีระมิด มีเส้นแรงแม่เหล็กเหลืออยู่น้อยมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ สสารวัตถุที่อยู่ภายในพีระมิดจึงไม่ถูกเส้นแรงแม่เหล็กรบกวนเหมือนกับสสารวัตถุที่อยู่ภายนอกพีระมิด ดังนั้นวัตถุที่อยู่ภายในมหาพีระมิดจึงมีอัตราการ เสื่อมสลายช้ากว่าวัตถุที่อยู่ภายนอกพีระมิดมาก

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ของรูปทรงพีระมิดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชะลอการเสื่อมสลายของวัตถุธาตุต่างๆ ได้ ทดลองโดยวางเนื้อหมูดิบไว้ภายในพีระมิดจำลอง 6 วัน พบว่าเนื้อหมูได้เหือดแห้งไปโดยไม่เน่าเปื่อยและสามารถนำมาปรุงอาหารได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะนอกจากรูปทรงพีระมิดได้หักเหเส้นแรงแม่เหล็กไม่ให้รบกวนอะตอมและโมเลกุลของเนื้อหมู แล้วเนื้อหมูยังได้รับพลังลมปราณที่ถูกพีระมิดเหนี่ยวนำเข้ามาทำให้เนื้อหมูไม่เน่าเปื่อยอีกทั้งยังคงสภาพสามารถนำไปทำอาหารได้ 

อีกทั้งยังพบว่าพีระมิดสามารถทำสิ่งของบางชนิดที่เป็นของเก่าให้กลายเป็นของใหม่ได้ คือ การนำใบมีดโกนที่ถูกใช้แล้วเมื่อนำมาวางไว้ในพีระมิดจำลองพบว่ามีสิ่งมาลับใบมีดโกนให้คมขึ้นมาใหม่ได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะโมเลกุลของโลหะที่นำมาทำใบมีดโกนนั้นเมื่อใช้งานไปมากๆโมเลกุลที่เรียงตัวกันอยู่อย่างเป็นระเบียบจะสูญเสียความเป็นระเบียบในการเรียงตัวไป ทำให้ใบมีดลดความคม เมื่อนำมาวางไว้ในพีระมิดจำลอง โมเลกุลของโลหะจะถูกเหนี่ยวนำให้จัดเรียงโมเลกุลให้เป็นระเบียบขึ้นใหม่ ทำให้ใบมีดกลับคมขึ้น

ผู้สนใจนั่งสมาธิหลายคนได้ทดลองนั่งสมาธิภายในเต็นท์รูปทรงพีระมิดหลายครั้ง พบว่าพีระมิดช่วยให้เกิดสมาธิได้เร็วกว่าปกติ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสมองและจิตใจของผู้ทำสมาธิถูกรบกวนจากเส้นแรงแม่เหล็กน้อยลงทำให้จิตรวมตัวเกิดสมาธิได้ง่าย นอกเหนือจากปรากฏการณ์เกี่ยวกับพีระมิดที่ได้กล่าวมา ยังมีการทดสอบ ทดลองเกี่ยวกับพีระมิดอีกมากมายที่ไม่ได้นำมากล่าวถึง ซึ่งผลการทดลองที่ออกมามักจะเกิดผลในทางบวกกับสิ่งต่างๆที่ได้เข้าไปอยู่ในรูปทรงพีระมิด

Pyramid Dymensions

เลือกความสูงเป็นลำดับแรก

Height
Base
Side
(h)
(a)
(s)
2
3,1416
1,9892
3
4,71
4,48
4
6,28
5,98
5
7,85
7,45
10
15,7
14,94
15
23,56
22,41
20
31,41
29,89
25
39,27
37,36
30
47,12
44,83
35
54,97
52,31
40
62,83
59,78
45
70,68
67,25
50
78,54
74,73
55
86,39
82,2
60
94,24
89,67
65
102,1
97,14
70
109,96
104,62
75
117,81
112,09
80
125,66
119,56
85
133,51
127,04
90
141,37
134,51
95
149,22
141,98
100
157,08
149,46

 

ภาวะปัจจุบัน โลกกำลังได้รับประจุลบจำนวนมากจากกาแลกซี่อันโดรเมดา การใช้พีระมิด ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2554 เป็นต้นมาพระอาจารย์รัตน์ แนะนำให้ใช้พีระมิดกลับหัวลงดิน เพื่อการถ่ายประจุลงดินซึ่งมีขั้วบวกช่วยดูดซับประจุลบ ได้สะดวกกว่าส่งพลังงานขึ้นสู่อวกาศ

พระอาจารย์รัตน์ให้การอบรม ใช้อุปกรณ์พีระมิดชนิดพิเศษ ทำจากแร่จากต่างกาแลกซี่ ที่พระอาจารย์ค้นพบในถ้ำที่แม่สะเรียง ทำงานร่วมกับพลังจิตของพระอาจารย์ในพีระมิดพิเศษที่พระอาจารย์สร้างขึ้น ปรับสภาพแวดล้อมผู้ใช้ให้ดีขึ้นเพิ่มพลังลมปราณ ทั้งในรูปทรงพีระมิด และบริเวณโดยรอบ และใช้เส้นแสงพีระมิดร่วมกับพลังงานจักรวาล โดยเฉพาะพลังงานจากกาแลกซี่ไตรแองกุลัม ซึ่งให้พลังงานคลื่นสีเหลือง หรือพลังเมตตาช่วยเยียวยาอาการเจ็บป่วยต่างๆของร่างกาย และสร้างสันติสุขให้แก่จิตใจของคนและสรรพสัตว์ จึงเหมาะสำหรับช่วยส่งเสริมการทำสมาธิเบื้องต้น ช่วยให้จิตสะสมพลังงานคลื่นความถี่สูงได้รวดเร็ว ทำให้จิตมีกำลังมากพอที่จะแยกออกจากายได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นอุปกรณ์ตัวช่วย ขั้นพื้นฐานเพิ่มพลังงานให้จิต ไปถึง 'ทาง' หรือต้นทางเดินทางต่อไปยังนิพพานโดยสมบูรณ์เต็มรูปแบบต่อไป เสมือนช่วยให้ท่านได้นำรถยนตร์ส่วนตัวของท่าน ขึ้นบนทางด่วนพิเศษอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

เมื่อรถยนตร์ของท่านมาอยู่บนเอ๊าท์โทบาน ไม่จำกัดความเร็วแล้ว ท่านก็เหยียบคันเร่งได้เต็มที่ถึงแม้ว่าท่านเพิ่งจะเริ่มต้นทางอยู่ที่เมืองมิวนิค ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันหรือรัฐบาวาเลียอยู่ก็ตาม ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้ารถยนตร์ของท่านก็จะมาถึงเมืองแฟรงเฟริตร์เมืองหลวงของเยอรมันที่อยู่ห่างออกมาทางเหนือถึง 750 กิโลเมตรก็ตาม เวลา 3 ทุ่มท่านเพิ่งขอตัวอำลางานเลี้ยงอยู่ที่เมืองใต้ เที่ยงคืนท่านก็มาถึงบ้านที่แฟรงเฟริตร์แล้ว เข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นเตรียมตัวออกไปทำงานได้ตามปรกติ โดยท่านมีหน้าที่บังคับรถยนตร์ของท่านให้อยู่บนทางในเส้นของท่านตลอดเวลา ไม่ต่างจากท่านถึง 'ทาง' หรือ มรรค แล้ว ก็เดินทางต่อโดยไม่ข้องแวะกับเศษขยะอารมณ์ต่างๆ ท่านก็จะกลับคืนสู่บ้านเดิม หรือนิพพานได้ตลอดไปนั่นเอง

ส่วนผู้ที่ใช้งานจากอุปกรณ์พีระมิดชำนาญแล้ว อาจมีโอกาสเห็นตนเองเข้าไปนั่งอยู่ในพีระมิด และนึกให้ใหญ่เล็กได้ตามต้องการ จะวางกลับหัวหรือขยายให้ใหญ่สัก 5 หรือ 10 กิโลเมตรคลุมรถยนตร์ที่วิ่งอยู่บนทางหลวงไปตลอดทาง ปรับให้รถแล่นอยู่ใน King chamber ช่วยตัดเส้นแรงแม่เหล็กที่คลุมเปลือกโลกออกไป ทำให้ลดแรงปะทะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นในการเดินทาง ที่ได้ทดลองใช้เห็นผลดีมาแล้ว

ส่วนการภาวนาเป็นกลุ่มใหญ่ก็สามารถใช้พีระมิดให้คลุมบริเวณนั้น เพิ่มพลังลมปราณทำให้มีบรรยากาศ ที่ปลอดมลพิษจากเส้นแรงแม่เหล็กที่หนักและร้อน และประจุลบจากกาแลกซี่อันโดรเมดายิ่งขึ้น  ซึ่งให้ผลดีทั้งด้านสุขภาพและการภาวนา

ผลพลอยได้จากบ้านหลบภัยพีระมิด

  • บ้านที่สร้างเป็นที่พักหลบภัยเป็นรูปทรงพีระมิดทั้งหลัง ในขนาดต่างๆ 3x3 เมตรจนถึง 5x5 เมตร หรือใหญ่กว่าก็ตาม ซึ่งทั่วไปแนวดิ่งตรงกลางจากยอดพีระมิด ลงมาที่พื้นจะว่าง ในอากาศที่ว่างจะมีเกลียวพลังงานอันเกิดจากผนังของพีระมิดทั้ง 4 ด้านหักเหพลังงานจากภายนอกเข้ามา หมุนเป็นเกลียวขึ้นสู่ยอดพีระมิดนั้น น่าจะเสริมด้วยเสาคอนกรีตอีก 1 ต้น ช่วยส่งเสริมให้เกลียวพลังงานที่หมุนวนขึ้นสู่ยอดเสาในทิศทวนเข็มนาฬิกา  มีความแข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพแรงขับดันของเสีย ขึ้นสู่ยอดพีระมิดได้ดียิ่งขึ้น

 

  • และยิ่งกว่านั้น หากติดตั้งท่อน้ำวนตามเข็มนาฬิกา แบบเดียวกับเครื่องเรียกฝนของพระอาจารย์รัตน์เพิ่มเข้าไป ก็จะช่วยเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเหนือบริเวณบ้านทรงพีระมิดมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีแร่พิเศษจากในถ้ำแม่สะเรียง ก็อาราธนาพลังจิตของพระอาจารย์รัตน์เข้ามาช่วยเสริม และผู้ที่เข้าใจแสงทิพย์ของ พระบรมธรรมบิดา สามารถขอบารมีจากพระองค์ท่านติดตั้งแสงทิพย์เอาไว้ตลอดเวลา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังขับดันมลพิษต่างๆที่ถูกผนังของพีระมิดทั้งสี่ด้าน จัดระเบียบการหักเหเส้นแรงแม่เหล็กเข้ามาสู่เส้นแสงพีระมิด ขึ้นสู่อวกาศ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อีกด้วย...วันนี้ 25 ก.พ. 2554 ได้มีโอกาสกราบเรียนถามพระอาจารย์ในเรื่องนี้ ท่านบอกให้ ทราบว่าเป็นไปได้เช่นกัน 

 

  • ส่วนการเพิ่มเติมอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆดังกล่าวแล้ว จะส่งผลให้เกิดการรวมเมฆฝนได้เช่นเดียวกับเครื่องเรียกฝนของพระอาจารย์รัตน์ ที่ใช้แท่งพีระมิดพิเศษ 7 ก้อนหรือไม่นั้น ได้นำวิธีการนี้ไปขอหารือกับพระอาจารย์ ท่านให้ความเห็นว่าใช้ได้เช่นเดียวกัน นอกจากสามารถใช้เป็นเครื่องเรียกฝน ยังใช้ เป็นศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ  ในหลักการเดียวกับเครื่องเรียกฝนพีระมิดของพระอาจารย์รัตน์ การสร้างบ้านทรงพีระมิดและติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย ซึ่งจะตรวจสอบได้จากรัศมีที่มีฝนตก รวมพลังงานพีระมิดกับภูเขาหินบาซอลท์รูปทรงพีระมิด 3 เหลี่ยม และสี่เหลี่ยมจำนวนมากในเขตอำเภอทุ่งหัวช้าง และบริเวณใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง และจะต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ออกแบบโดยวิศวกรไฟฟ้า จากบ้านทรงพีระมิด เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานให้แก่มอเตอร์ปั๊มน้ำต่อไป ในยามที่โลกไม่มีระบบไฟฟ้าใช้แล้ว

เมื่อวิศวกรไฟฟ้าได้ออกแบบวงจรไฟฟ้า และขนาดของแผ่นคอนเดนซิ่งยูนิตจำนวน 4 คู่ติดตั้งใน King Chamber แนบกับเสาคอนกรีต แล้วทำการมอนนิเตอร์ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้ และใช้พีระมิดพลังงานครอบซ้อนเหนือหลังคาบ้านพีระมิด และขยายขนาดเพิ่มขึ้นให้ได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นให้พอเพียงต่อวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ทั้งแสงสว่าง ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และอุปกรณ์เตาไฟฟ้าในการปรุงอาหารในอาคารโรงครัว และชาร์ตเข้าหม้อแบตเตอรี่ 

 

  • ในบ้านทรงพีระมิดเหล่านี้ สามารถใช้พลังงานพีระมิดส่วนตัวครอบซ้อน โดยขยายขนาดของพีระมิดพลังงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานกว้างหลายๆสิบกิโลเมตร เสริมการทำงานของบ้านพีระมิด รับช่วงส่งต่อพลังงานที่เป็นมลภาวะขึ้นสู่อวกาศ หรือช่วยเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ให้กับอากาศเหนือบริเวณนั้น อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มประจุลบ ให้แก่แผ่นคอนเดนซิ่งยูนิต ในบริเวณ King Chamber ของตัวบ้านทรงพีระมิด ให้เก็บสะสมประจุลบ หรือประจุอีเล็คตรอน เข้าระบบผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้กับแสงสว่าง และเปลี่ยนเป็นกระแสสลับสำหรับใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเตาหุงต้มอาหารในยามที่ระบบไฟฟ้าปกติขาดแคลน ได้โดยตรงจากต้นแหล่งพลังงานของโลกและจักรวาล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายมากนัก ซึ่งเป็นไปตามหลักการและคุณสมบัติของพีระมิด และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่มีผู้ได้ทดลองใช้แล้ว ทั้งผลิตกระแสไฟฟ้า และเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ มีผลพลอยได้ ช่วยเป็นศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ ได้อีกด้วย

และความเป็นอยู่ของโลกยังจะถดถอยหลังกลับไปในอดีตมากกว่า 50 ปี...ซึ่งหมอแกนได้ประเมิน ความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ระหว่าง ปี 2555-58 เป็นเงินมากกว่า 2.7 หมื่นล้านล้านบาท หรือจะเท่ากับเงินงบประมาณรายปีของประเทศในปัจจุบันไปถึง 13,500 ปีทีเดียว ซึ่งผู้ที่เหลือรอดชีวิตก็จะได้พบเห็นเอง เมื่อถึงเวลานั้น เพียงแต่เก็บข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้า สำหรับพิจารณาความเป็นอนิจจังของโลกและสุริยจักรวาล

สำหรับผู้สนใจจะมีพีระมิดส่วนตัว สามารถเข้ารับการฝึกอบรมจาก พระอาจารย์รัตน์ แล้วนำมาฝึกเองที่บ้านก็อาจได้รับผลมีพีระมิดส่วนตัวดังได้กล่าวแล้วบ้างก็ได้

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share