ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ

ด้วยพีระมิด

http://www.ainews1.com/article559.html

ไม่กี่ปีมานี้ทั่วโลก จะเผชิญภัยพิบัติต่างๆหนาตาขึ้นทุกๆวัน ปัจจุบันสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังถี่ขึ้น ด้วยเรื่องแผ่นดินไหว ในที่ต่างๆและซ้ำๆที่เดิมถี่มากขึ้น เช่นปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นที่ ญี่ปุ่นค่อนข้างถี่ยิบ มีศูนย์กลางอยู่ที่ 140 กิโลเมตรใต้ดิน

รายงานแผ่นดินไหว ถี่และแรงในช่วงเวลาสั้นๆ

Disaster Reporter to bcc: palungjitrescu.
show details Mar 10

MAG
UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP
 2.6   2011/03/09 22:41:30
 
  36.589   -121.187  4.5   CENTRAL CALIFORNIA
MAP
 2.6   2011/03/09 22:17:41
 
  35.272    -92.344  4.2   ARKANSAS
MAP
 6.5   2011/03/09 21:24:52
 
  -6.022    149.659  29.0   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP
 6.1   2011/03/09 21:22:18
 
  38.385    142.642  23.0   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 4.9   2011/03/09 21:00:58
 
  38.267    142.580  22.5   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 3.5   2011/03/09 20:48:31
 
  35.243    -92.397  5.9   ARKANSAS
MAP
 2.6   2011/03/09 20:06:22
 
  36.036   -117.591  1.4   CENTRAL CALIFORNIA
MAP
 6.0   2011/03/09 18:44:35
 
  38.502    143.199  23.0   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 2.5   2011/03/09 18:28:33
 
  18.470    -67.398  18.7   MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP
 3.6   2011/03/09 18:25:27
 
  52.441   -174.552  167.1   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP
 6.1   2011/03/09 18:16:15
 
  38.378    142.506  22.0   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 4.9   2011/03/09 17:57:27
 
  18.714    121.430  59.9   LUZON, PHILIPPINES
MAP
 2.5   2011/03/09 15:58:01
 
  51.810   -176.265  106.8   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP
 4.8   2011/03/09 14:24:06
 
  38.589    143.226  10.0   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 5.3   2011/03/09 13:57:28
 
  8.631    92.395  23.2   NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP
 3.2   2011/03/09 13:55:24
 
  32.191   -115.277  10.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP
 5.1   2011/03/09 13:51:42
 
 -20.216   -174.350  132.5   TONGA
MAP
 5.0   2011/03/09 13:24:08
 
 -27.462    -68.853  108.0   CATAMARCA, ARGENTINA
MAP
 2.7   2011/03/09 12:56:36
 
  51.646   -174.029  5.0   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP
 2.6   2011/03/09 12:14:14
 
  32.619   -115.746  12.7   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP
 4.7   2011/03/09 12:03:17
 
  38.343    143.105  10.4   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 5.1   2011/03/09 11:27:50
 
  38.573    143.146  12.0   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 3.5   2011/03/09 11:05:09
 
  19.403    -75.384  5.0   CUBA REGION
MAP
 4.7   2011/03/09 10:13:37
 
  38.724    143.099  10.1   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 2.6   2011/03/09 09:45:13
 
  51.147   -172.586  20.3   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP
 4.8   2011/03/09 08:55:38
 
  38.667    143.055  15.6   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 3.3   2011/03/09 08:37:30
 
  18.066    -68.122  84.1   MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP
 5.3   2011/03/09 08:02:36
 
  38.606    143.103  15.4   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 5.1   2011/03/09 07:56:28
 
  38.849    142.929  10.7   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 5.0   2011/03/09 07:13:48
 
  38.246    143.108  9.9   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 5.1   2011/03/09 06:25:12
 
  38.299    143.067  10.8   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 4.9   2011/03/09 06:12:13
 
  38.681    143.022  10.0   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 4.7   2011/03/09 05:27:06
 
  37.830    145.135  10.0   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 5.3   2011/03/09 04:45:54
 
  38.543    142.740  27.0   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 5.7   2011/03/09 04:37:04
 
  38.666    142.991  25.5   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 5.2   2011/03/09 04:32:10
 
  38.727    143.001  32.1   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 3.0   2011/03/09 04:17:17
 
  34.280   -116.839  6.7   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP
 4.8   2011/03/09 04:15:39
 
  38.857    142.658  12.6   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 5.2   2011/03/09 04:05:54
 
  38.870    142.420  10.9   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 5.0   2011/03/09 03:19:00
 
  38.795    142.962  19.9   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 5.2   2011/03/09 03:08:36
 
  38.339    143.097  24.4   OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 5.6   2011/03/09 02:57:17
 
  38.402    142.825  17.5   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 7.2   2011/03/09 02:45:18
 
  38.510    142.792  32.0   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP
 4.6   2011/03/09 01:47:47
 
  52.893    160.683  25.0   OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP
 4.7   2011/03/09 01:30:27
 
 -19.410    171.907  19.3   VANUATU REGION

สถิติแผ่นดินไหวก่อนเกิดสึนามิ ในบริเวณรอบๆเกาะฮอนชู

(จากสถิติในภาพถ่ายนี้ แสดงถึงการเคลื่อนตัวของแมกม่าในบริเวณกว้าง รัศมีประมาณ 250 กม. และสุดท้ายเมื่อไหวรุนแรงจุดศูนย์กลางอยู่ตื้นเพียง 24.4 กม. เท่านั้น จึงค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิด Cavity เหนือธารแมกม่า และดินเพดานอาจถล่มลงบนแมกม่าเกิดการระเบิดขึ้น เช่นที่เกิดขึ้นที่เกาะสุมาตราตะวันออก เมื่อ 23-26 ก.พ. 2554 ให้คน 7 ตำบลได้ยินตลอดเวลา ซึ่งจะเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินยุบบริเวณกว้างขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากดินเหนือเพดานช่องว่างบางลงและขาดแรงยึดเกาะระหว่างโมเลกุล ที่เป็นผลมาจากเกลียวสว่านเส้นแรงแม่เหล็กที่ห่อหุ้มเปลือกโลกอยู่ในปัจจุบัน เจาะไชตลอดมาตลอดเวลา 10 ปี)

 

Historic Seismicity.....ก่อนและหลังสึนามินอกเกาะฮอนชู

และจากข่าว SMS ดร.สมิทธิ

มณฑลยูนานใกล้ชายแดนพม่า 5.3 ริกเตอร์ ตายแล้ว 7 เจ็บ 120            10 มี.ค. 54

ปาปัวนิวกินนี 6.2  ริกเตอร์ ไม่พบความเสียหาย                                        10 มี.ค 54

ไหวซ้ำที่ญี่ปุ่น 6 - 6.3 ริกเตอร์ หลังเที่ยงคืน                                              10 มี.ค. 54

พิจารณาจากรายงานข้างต้น พอจะพบว่า มีการเคลื่อนตัวของแมกม่า ที่ความลึกระดับต่างๆกัน ในบริเวณกว้าง ซึ่งหลวงพ่อฤาษีเคยลงไปดูทั่วโลกกับพระพุทธองค์พาไป พบว่ามีโพรงเครือข่ายติดต่อถึงกันทั่วโลกในขนาดต่างๆกัน โพรงใหญ่ที่สุดใต้ประเทศไทยกว้าง 3 กม. ส่วนที่อื่นใหญ่โตกว่ามาก และการไหวจากลึก 140 กม. ขึ้นมาที่ความลึก 24 กมยิ่งตื้นยิ่งไหวรุนแรง....หมดจากแผ่นดินไหวธรรมชาติจะเริ่มใช้อะไรมากวาดล้างต่อไป หากแมกม่าดันขึ้นมามากเข้า อาจจะไหวแล้วเปลือกโลกถล่ม เช่นเดียวกับเกิดหลุมยุบ จะต่างกันก็ที่ขนาดใหญ่กว่าจนเทียบกันไม่ได้กระมัง ดังนั้นโซนไหนที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อย ๆจงเฝ้าสังเกตว่าอีกไม่นาน ธรรมชาติจะมารูปแบบใหม่อีก ให้เตรียมตัวเอาไว้ มิใช่รออีก 100 ปีจึงจะกลับมาเกิดอีก ไม่ใช่เลย นั่นตำราเก่าแล้วต้องโล๊ะทิ้งชั่งกิโลขายได้

แผ่นดินไหวของทางทิศตะวันออกของเกาะฮอนชู ยามากะตะ ลึก 24.4 กิโลเมตร ญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 9 -11 มี.ค. 2554และไหวแรงถึง 8.9 ริกเตอร์จนเกิดสึนามิ สูง 10 เมตร ขั้นแรกตายแล้ว 20,000เจ็บ 5,700 สูญหายอีกเป็นหมื่นคน ไฟไหม้ 2 แห่ง รวมทั้งโรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็ก 3 หมื่นบาเรลล์ต่อวันเกิดระเบิด และมีอาคารถล่มที่กรุงโตเกียว และกระทบโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์กำลังปิดรีแอคเตอร์  และระเบิดเมื่อเย็นวันที่ 12 มี.ค. ต้องอพยพผู้คนโดยรอบประมาณ 170,000 คนออกไปให้พ้นเขตรังสีที่รั่วออกมา น้ำไหลเข้าท่วมสนามบินเซนไดในเมืองนากะตะพร้อมขยะและรถยนตร์อยู่รอบๆเครื่องบินดังในภาพ แม้ตอนอาฟ เตอร์ช๊อคก็ตามคลื่นจะเดินทาง 6 พันไมล์ถึงภาคใต้ของไทย ไม่เกิน 1 เมตร พรุ่งนี้ 12 มี.ค.

หวั่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดอีก “ครั้ง” รับญี่ปุ่นอ่วมสุดตั้งแต่ WW2 

ญี่ปุ่นยังคงเผชิญวิกฤตจากผลกระทบของสึนามิและธรณีพิบัติครั้ง ซึ่งถูกบันทึกว่ารุนแรงที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลกคราวนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ยังอาจต้องประสบหายนะด้านนิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 25 ปี เมื่อเตาปฏิกรณ์เครื่องที่ 2 ของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ซึ่งเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหว มีแนวโน้มจะระเบิดตามปฏิกรณ์เครื่องแรก หลังระบบหล่อเย็นภายในแกนล้มเหลว จนอาจทำให้แท่งเชื้อเพลิงหลอมละลายและแผ่สารกัมมันตภาพรังสีร้ายแรงออกมามาก ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากธรณีพิโรธครั้งนี้ คาดว่า น่าจะพุ่งสูงเกินหมื่นราย โดยที่นายกรัฐมนตรี นาโอโตะ คัง ออกมายอมรับว่าเป็นช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดของญี่ปุ่นยังคงเผชิญวิกฤตจากผลกระทบของสึนามิและธรณีพิบัติครั้ง ซึ่งถูกบันทึกว่ารุนแรงที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลกคราวนี้อย่างต่อเนื่อง

 

ญี่ปุ่นอาจเจอ “อาฟเตอร์ช็อก” ระดับ 7 ภายใน 3 วัน

ญี่ปุ่นเตรียมตัวเตรียมใจรับมืออาฟเตอร์ช็อกระดับ 7.0 โดยมีความเป็นไปได้สูงถึง 70 เปอร์เซนต์ ว่า จะเกิดขึ้นภายใน 3 วัน หลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เขย่าเกาะฮอนชู และคลื่นสึนามิซัดถล่มเมืองชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เจ้าหน้าที่รัฐบาล เปิดเผย วันนี้ (13)

แผ่นดินไหวของทางทิศตะวันออกของเกาะฮอนชู ยามากะตะ ลึก 24.4 กิโลเมตร ญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 9 -11 มี.ค. 2554และไหวแรงถึง 8.9 ริกเตอร์จนเกิดสึนามิ สูง 10 เมตร ขั้นแรกตายแล้ว 60 เจ็บ 20 สูญหายอีกจำนวนมาก ไฟไหม้ 2 แห่ง รวมทั้งโรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็ก 3 หมื่นบาเรลล์ต่อวันเกิดระเบิด และมีอาคารถล่มที่กรุงโตเกียว และกระทบโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ น้ำไหลเข้าสนามบินใกล้เคียงในเมืองนากะตะ แม้ตอนอาฟเตอร์ช๊อคก็ตามคลื่นจะเดินทาง 6 พันไมล์ถึงภาคใต้ของไทย ไม่เกิน 1 เมตร พรุ่งนี้ 12 มี.ค.

สร้างผลกระทบคนไทยในญี่ปุ่น 5 หมื่นคน ส่วนเมืองเซนได มีสึนามิ 5 เมตรเข้าถล่มบ้านเรือน สาธารณูปโภคเสียหายวงกว้าง แคทริน่า สร้างความเสียหายที่นิวส์ออลีนส์ สหรัฐฯ 125 ล้านเหรียญ ที่ญี่ปุ่นน่าจะสูงกว่า เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันระเบิด และยังไม่ทราบว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะเสียหายมากน้อยเพียงใดอีกด้วย 

เหตุเกิดสึนามิครั้งนี้ ชาวโลกจะเริ่มเห็นภัยของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ หากเกิดอุบัติเหตุกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กัมมันรังสีอันตรายก็จะแพร่ออกมา น้องๆลูกระเบิดนิวเคลียร์ทีเดียว การสร้างโรงไฟฟ้าชนิดนี้ก็มีดาบสองคม ที่ในสุดท้ายมนุษย์ผู้สร้างช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องร้อนถึงชาวต่างดาวนำยาน ยูเอฟโอมากำจัดฝุ่นกัมมันตะรังสีให้อีก...เป็นการปิดทองหลังพระอีกทางหนึ่ง

ดังนั้น ทุกเวลา 20.30 น.ก็มาสวดมนตร์กับหลวงปู่ดู่ทุกๆวัน ส่งพลังบุญกุศล ไปทั่วทั้ง 3 โลก จะได้ช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ให้เพื่อนๆชาวมนุษย์ได้เหลือรอดเพิ่มขึ้น ระหว่างที่คัดแยกหยกออกจากหิน 

ที่นี่นับว่าธรรมชาติได้เตือนภัยล่วงหน้า ให้คนใกล้เคียงได้ทราบและเตรียมตัว...ขอให้พร้อมใจกันส่งแสงทิพย์อริยธรรมของ พระบรมธรรมบิดา ไปช่วยผู้เสียชีวิตกลายเป็นสัมภเวสี ให้ไปอยู่ในมิติที่ดี

ทั้งๆที่ขณะนี้ยังไม่มีดาวเรียงดวง 15 มี.ค. นี้ จะมีดาวเรียงดวง หลังจากนั้น 2 -3 วัน ก็อาจเกิดแผ่นดินไหวตามมารุนแรงในส่วนที่โลกหมุนไปปะทะกับพายุสุริยะ....ติดตามผลงานวิจัยผลของดาวเรียงดวงส่วนบุคคลได้ที่ลิงค์นี้

ส่วนที่เกาะสุมาตราตะวันออกเมื่อ 23-25 ก.พ. 2554 นอกจากไหวบ้านพัง ดินยุบ แยกแล้ว ยังแถมมาด้วยเสียงระเบิดใต้ดินดังกระหึ่มกึกก้อง ตลอดวันคืน ได้ยินไป 7 ตำบล 3 วัน 3 คืนอีกด้วย ที่นี่มาแปลกกว่าเพื่อน ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอาจอยู่ตื้น น่าจะเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินยุบมากกว่าเพื่อนและเมื่อต้นเดือน มกราคม ที่เกาะนี้ยังมี Crop Circle ที่ชาวดาวอังคารมา สร้างสัญญลักษณ์เตือนพิบัติภัยครั้งสุดท้ายเอาไว้อีกด้วย ได้ทราบรายละเอียดจากท่านผู้เชี่ยวชาญพลังเส้นแรงแม่เหล็กโลก...ย่านนี้จึงน่าจับตาเป็นพิเศษ ที่พลังจักรวาลส่งแรงกดแผ่นดินให้จมลงมาร่วมด้วย มันอาจเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างไม่ใช่หลุมยุบอีกต่อไป หากเกิดขึ้นมันก็จะลามต่อไปเรื่อยๆ ขึ้นมาทางประเทศไทยตอนใต้ ซาลาวัค และบรูไนร์ ฟิลิบปินส์ เกาะใต้หวัน ...ต้องค่อยๆจับตาดูต่อไป

ธรรมชาติทำการกวาดล้างมนุษย์ สังเกตดูธรรมชาติรักษาความสามมัคคีกันดีมาก ร่วมด้วยช่วยกันกวาดล้างมนุษย์ทุกๆวิธีการ ทั้งที่มนุษย์รู้จักดี และด้านพลังงานจักรวาลต่างๆชนิด ที่รู้กันในหมู่เล็กๆ  เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ก็จะก่อให้เกิดภาพชัดเจน เหมือนที่ครูบาอาจารย์ได้เตือนไว้ ทั้งเมื่อหลายร้อย หลายพันปี กำลังแสดงตัวออกมาให้ได้พบเห็นกันในปัจจุบัน รุนแรงมากขึ้นโดยลำดับ และค้านกับทฤษฎี ธรณีฟิสิคส์ ตำราเก่าอย่างสิ้นเชิง แม้การลดลงของแรงโน้มถ่วงของโลก ก็ค้านกับทฤษฎี สัมพันธภาพของไอส์ไตน์

แต่เหตุการณ์มันแสดงตัวให้เห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตา ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ มันเป็นเพียงสมมุติฐานเท่านั้น ยังมีตัวแปรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ตำราเก่าๆจึงต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข เหตุการณ์มันสอนเราว่า ไม่ควรยึดติดตำรา จะยากนาน และเอาตัวไม่รอดในที่สุด และยังแถมการออกข่าวผิดๆพาผู้คนให้ตั้งอยู่ในความประมาทมากขึ้น ...เจตนาที่เป็นพลังงานลบก็จะย้อนกลับมาที่ตัวของท่านเอง ไม่หนีหายไปไหน มีแต่อาจจะเพิ่มมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไป...น้องๆและลูกหลานมีดีกรีสูงๆจากเมืองฝรั่งควรสังวรณ์ระวังเอาไว้บ้าง 

ส่วนด้านวาตภัย และอุทกภัยในประเทศต่างๆ และในพื้นที่ 30 กว่าจังหวัดในประเทศไทย ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อปลายปี 2553 ส่วนปลายปี 2554 นัยว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่ 57 จังหวัด ต้องคอยดูกันไป และเตรียมตัวกันเอาไว้ด้วย

แล้วอย่าถามว่าทางภาครัฐจะช่วยอะไรแก่ประชาชนล่วงหน้าได้บ้าง ในเรื่องนี้ไม่ควรถาม ในเมื่อประเทศนี้มีรัฐบาลต่ำมาตรฐาน หมกมุ่นเฉพาะการโกงกินในระหว่างสมัครพรรคพวกมากกว่า ตามที่มีการออกมาแฉโพยรายวันที่รับฟังได้ทั่วโลกนั่นเอง มีหลักฐานต่างๆมัดรัฐบาลแน่นหนา ดิ้นไม่ได้เลย

ทุกปัญหามีไว้ให้แก้ไข  แต่ประชาชนผู้ไม่ประมาทต้องไม่ทอดอาลัยสิ้นหวัง แต่ละชุมชนต้องคิดพิจารณาหาทางช่วยเหลือชุมชนของตนเอง ในรัศมี 19-30 กิโลเมตร/ชุมชน รวมตัวกันศึกษาวิธีการต่างๆนำมาใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง ทั้งในยามฝนแล้ง อากาศหนาว อากาศอบอ้าวมีฝุ่นควัน หรือในยามโลกประสบวิบัติกาล มีฝุ่นฟุ้งฟ้ามืดหลายๆวัน เราจะร่วมกันแก้ไขอย่างไร....และถึงเวลานั้นไม่มีประปา ไฟฟ้า และอุปกรณ์ดิจิตอลทุกชนิด โลกต้องถอยหลังย้อนยุคกลับไปมากกว่า 50 ปี และในช่วง 2012 -2015 ประเทศไทยอาจต้องประสบความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า 2.7 หมื่นล้านล้านบาททีเดียว...แล้วอย่างนี้พลเมืองไทยจะมีโอกาสรอดชีวิตอยู่มากน้อยเพียงใด คงไม่ต้องคำนวณให้ดู...ระหว่างเตรียมการล่วงหน้า จึงควรพัฒนาจิตใจในหนทางลัด ให้เราพร้อมตาย และเลือกที่ไปได้ด้วยตัวของเราพร้อมไปด้วยตลอดเวลา

ช่องทางและโอกาส ประเทศไทยโชคดีมหาศาล ที่มีผู้เชี่ยวชาญหนึ่งเดียวของโลกมาเปิด

โอกาสให้ราษฎรไทย ทุกหมู่เหล่ามี ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ

ด้วยพลังพีระมิด ได้ด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาต่างๆกันดังนี้

  • เวลาฝนแล้ง และทิ้งช่วงเป็นเวลานานปัญหาเร่งด่วนนี้ต้องได้รับการแก้ไข
  • เวลามีมลภาวะทางอากาศมืดมิดและหายใจลำบาก เรื่องนี้ต้องการแก้ไขให้อากาศปลอดโปร่งสบาย
  • เวลาอากาศหนาวต่ำกว่า 15 องศาเซ็นเซียส ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยและทำการเกษตร หากควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 25 องศา จะเหมาะสมแก่ร่างกายและ มีความชื้นสัมพัทธ์ที่พอดี....และเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ ด้วยเทค โนโลยี่ เอ็นฟังก์ชั่น

อุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวแล้ว ผู้เชี่ยวชาญพีระมิดของโลก ได้

ประดิษฐ์ตระเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาหลายปีแล้ว ลอง

ติดตามชม เป็นกรณีๆไป

พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ

และผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม

อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้แก้ความหนาวหิมะตก หรืออากาศเย็นจัด

ลูกศิษย์พระอาจารย์ที่ทำงานกับองค์การนาซ่า ได้นำไปทดสอบวิจัยที่ทางรัฐฯภาคเหนือของอเมริการะหว่างหิมะตก ได้ผลน่าพอใจ ลดปริมาณหิมะลงได้มาก หรือทำให้อากาศอบอุ่นขึ้นนั่นเอง ติดตั้งด้วยพีระมิดหัวคว่ำลงดินซ้อนกันในแวดิ่ง 7 ก้อน ด้านข้างเจาะรู 4 รู น้ำเข้าทางข้างล่างตามเข็มนาฬิกา ในเมืองไทยอาจต้องเตรียมการหลังโลกย้ายแกนนำขั้วโลกเหนือไปที่สฟิงซ์ที่อียิปส์แล้ว พื้นที่ประเทศไทยจะเข้าไปใกล้ขั้วโลกเหนือใหม่อีกประมาณ 1,000 กิโลเมตร โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและอิสานที่ยังเหลืออยู่จะมีอากาศเย็นและหนาว และทางเหนือๆอาจมีหิมะตก

หากปัญหาดังกล่าวได้เครื่องมือล้ำยุค ด้วยพลังพีระมิดของพระอาจารย์มาช่วยแก้ไข สภาพอากาศในแต่ละชุมชน ในรัศมี 19-30 กิโลเมตร ก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เครื่องเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ หมายเลข 2 นี้ เหมาะสำหรับพื้นที่แห้งแล้ง และยังมีเมฆหมอกผ่านมา แต่ถูกความร้อนจากผืนโลกไล่ไป เมฆไม่สามารถรวมตัว หากอากาศข้างบนที่ชั้นเมฆลอยมาได้รับความชื้นและเย็นจากอุปกรณ์พีระมิด ดังในภาพ เมฆจะค่อยๆรวมตัวควบแน่นเป็นฝนตกลงมาในรัศมี 19-30 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ได้ 70,000 - 1,800,000 ไร่ ติดตั้งด้วยพีระมิด 7 ก้อนซ้อนกันในแนวดิ่ง เจาะรูเดียวทะลุ 2 ด้าน น้ำวนตามเข็มนาฬิกาเข้าจากด้านบนลงล่างได้ใช้น้ำจากฟ้าราคาถูก ไม่ต้องเตรียมบ่อกักเก็บ และไม่ต้องวางระบบชลประทานเข้านาสวน ที่ดอนก็ปลูกข้าวไร่เอาไว้กินได้ปีละ 2 ครั้ง  เพิ่มความชื้นให้แก่ผืนดิน เพื่อเกษตรกรรม และลดอุณหภูมิของโลกในชุมชนนั้นลง อย่างเลวร้ายที่สุดหากเราสามารถลดอุณหภูมิอากาศลงให้ต่ำกว่า 42 องศาลงมา ยังมีโอกาสให้ดอกไม้ผสมเกษรได้ หรือยังทำนาได้ตลอดปี

จุดวิกฤตของความอดอยากไม่มีข้าวรับประทาน  เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 45 องศา เกษรดอกข้าวจะแห้งผสมเกษรไม่ได้ เหลือแต่รวงข้าวลีบทั้งหมด ก็จะเป็นอย่างที่ทรงมีพุทธทำนายถึงกาลที่มนุษย์จะอดอยาก ไม่มีอาหารจะกิน และจะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วย ชีวิตส่วนใหญ่บนโลกนี้จะถึงแก่ชีวิตจำนวนหลายพันล้านคน แม้จะเหลือรอดจากวิบัติกาลปลายปี 2555 มาแล้วก็ตาม และยังมีโรคระบาดร้ายแรงอีกนาๆชนิด ที่จะมาตามเก็บกวาดชีวิตผู้คนในรอบนี้ ของการปรับตัวไปสู่ความสมดุลครั้งใหม่ของโลกและสุริยจักรวาล...เข้าสู่โลกยุคใหม่...ท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้มีเซลล์ดำรอดยาก...เอ๊ะอย่างนั้นเรามีเซลลล์ดำหรือแดง หรืออย่างไรกันแน่??? ก็ลองสำรวจดูกันเอาเอง

อากาศนิ่งๆย่อมไม่ถ่ายเท สะสมสิ่งสกปรกและมลพิษ จำเป็นต้องมีการหมุนเวียน ถ่ายเท หากโลกประสบอากาศอับทึบ เต็มไปด้วยมลพิษ ต้องมีอุปกรณ์ช่วยแก้ไข เรียกว่าเครื่องยกอากาศด้วยพีระมิด มีทั้งขนาดเล็กเฉพาะห้องเดียว หรือทั้งบ้าน นำพลังจักรวาลที่ดีมาอยู่ใกล้ๆตัวเรา ให้หายใจสะดวกขึ้น ประหยัดกว่าโคมไฟฟ้าหินเกลือ ผู้สนใจโทรสอบถามคุณต้อย 084 671-9877

พายุเฮอริเครนหมุนทวนเข็มนาฬิกา เมื่อทราบล่วงหน้า 2-3 วัน ก็เปิดอุปกรณ์ ที่ใช้แท่งพีระมิดเจาะรูทั้ง 4 ด้าน เพิ่มพลังการหมุนของพลังงาน ใช้พีระมิดเรียงซ้อนในแนวดิ่ง 7 ก้อน เอาหัวลง พันท่อยางทวนเข็มนาฬิกา น้ำเข้าด้านล่าง ส่งพลังงานหมุนทิศตรงกันข้ามกับพายุ

เครื่องนี้ติดตั้งอุปกรณ์คล้ายเครื่องเบอร์ 3 แต่พันสายยางตามเข็มนาฬิกาน้ำเข้าด้านล่าง ส่งพลังงานพีระมิดวนจากซ้ายไปขวา  ต่อต้านเฮอริเครนที่หมุนตามเข็มนาฬิกา

โครงเหล็ก (กลางภาพ) สำหรับรองรับแท่งพีระมิด ขนาด 18 x 18 x 15 ซม. ใช้โครงเหล็กฉาก 1 X 1 นิ้ว เส้นตั้งคู่หน้ากว้าง 20 ซม. ด้านข้างกว้าง 23 ซม. ให้เหลือช่องว่างนำแท่งพีระมิดเข้าที่ได้ ความสูงระหว่างชั้น 22 ซม. จำนวน 7 ชั้น  เมื่อนำแท่งพีระมิดติดตั้งเข้าที่ดังในภาพแล้ว นำเหล็กเส้น ขนาด 2 หุน มาเชื่อมทับที่ด้านบนของพีระมิด ตรึงแท่งพีระมิดให้อยู่กับที่ (ตรงนี้เข้าใจว่าทำเพื่อป้องกัน ไม่ให้แท่งพีระมิดลอยตัว ระหว่างที่เกิดพายุสุริยะ พร้อมกับส่งคลื่นความถี่แม่เหล็กต่ำ ซึ่งจะไปมีผลลดแรงโน้มถ่วงของโลกลง)

ปัจจุบันเกิดพายุสุริยะรุนแรงส่งมายังโลกบ่อยขึ้น และพลาสม่าซึ่งมีทั้งประจุบวกกับลบในอวกาศ และคลื่นความถี่ต่ำของแม่เหล็กของพายุสุริยะ กระตุ้นให้แรงโน้มถ่วงของโลกลดลง ซึ่งมีงานวิจัยของ

ศาสตราจารย์  Fran De  Aquino จากมหาวิทยาลัย Maranhao State ประเทศบราซิล ได้ทำการทดลองเลียนแบบสภาพของพลาสม่าในอวกาศ ได้รับการกระตุ้นด้วยพายุสุริยะคลื่นความถี่แม่เหล็กต่ำ พบว่าแรงโน้มถ่วงของวัตถุในหลอดแก้วสูญญากาศเปลี่ยนไป เมื่อได้รับคลื่นแม่เหล็กความถี่ต่ำมากระตุ้น

การทดลองทางฟิสิคส์ ของ ศ. อควิโน นี้ เป็นการยืนยันเหตุที่มาของผลอนาคต ที่พระอาจารย์รัตน์ พบเห็นคนขึ้นไปลอยเคว้งคว้างในอากาศ ที่ได้เล่าให้ศิษย์ที่ไปขอรับการฝึกวิปัสสนา ที่วัดดอยเกิ้ง ฟังในวันหนึ่งเมื่อหลายปีมานี้....

เกี่ยวกับคนตัวลอย  อันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงโลกน้อยลง ในระหว่างที่พื้นที่ในโซนนั้นของโลก หันหน้าไปรับพายุสุริยะ ซึ่งเราอาจได้รับข่าวคนลอยขึ้นไปว่ายในอากาศ ในพื้นที่บางแห่งในอนาคต...พระอาจารย์เคยตอบข้อซักถามของศิษย์ที่มาฝึกกรรมฐานที่วัดดอยเกิ้งหลายปีมาแล้ว

ไม่แน่พี่น้องชาวไทยบางแห่ง อาจจะได้รับผลดังกล่าวเกิดขึ้นกับตนเอง ทางที่ดีถ้าได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกการลอยตัวในอากาศอย่างนักโดดร่มดิ่งพสุธาบ้างก็ดี จะได้ไม่ตกใจกลัว และหาทางลงมาบนพื้นดินได้อย่างนุ่มนวล จะได้ไม่ต้องเจ็บตัว 

 

   ดูคล้ายๆกับอยู่ในซิมมูเลเตอร์

แสดงการติดตั้งฐานของเฟรม-เสารับแท่งพีระมิด และการวางแท่งพีระมิด ซึ่งยังต้องศึกษาเทคนิคการวางสลับแนวเจาะรูด้านข้าง ให้ส่งเสริมพลังงานที่ตรงกับวัตถุประสงค์ หรือต้องการให้อุปกรณ์พีระมิดทำงานออกมาตามที่ต้องการ

ชุดเสตนเลส ตรงกลางภาพ เป็นอุปกรณ์ลดมลภาวะ

เมื่อเกิดการระเบิดโรงงานทำดอกไม้ไฟที่มะนิลา ได้อาศัยยืมเครื่องมือชนิดนี้ของพระอาจารย์ ไปช่วยลดมลภาวะ ในเมืองได้อย่างรวดเร็วลดลงได้ประมาณ 90 % ได้ข่าวว่ายังไม่ส่งคืนกลับมาเลย

 

ท่านที่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล ของการติดตั้ง ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ ด้วยพีระมิด ของพระอาจารย์รัตน์ ที่ปีที่แล้ว มีลูกศิษย์ช่วยบริจาค นำไปติดตั้งเรียกฝน ในพื้นที่ต่างๆหลายจังหวัด จำนวน 42 เครื่อง และมีติดตั้งอยู่กับชาวเขา ในโครงการที่สมเด็จพระราชินีนาถทรงเป็นองค์อุปถัมภ์อีก 12 เครื่อง

ภาพบางส่วนที่ผู้รับบริจาคเครื่องเรียกน้ำฝนพีระมิดเมื่อ ปี 2553 จำนวน 42 เครื่องจากพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ขอโมทนา ภาพต่างๆเหล่านี้ได้พิมพ์ติดโป๊ตเตอร์เอาไว้ที่บริเวณ ศูนย์สาธิต ที่ สวนบูรณรักษ์ธรรม 

สัญญาณเครื่องช่วยชีวิตครั้งสุดท้าย  พี่น้องชาวไทย ที่ประสบปัญหาแห้งแล้งทุกปี ไม่สามารถทำการเกษตรใดๆได้ เนื่องจากขาดแคลนน้ำ อาศัยอยู่ในพื้นที่รวมกันในรัศมี 30 กม.ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ เครื่องเรียกฝนพีระมิด เอาไว้ใช้ในชุมชนของตน ไม่ต้องรอการบริจาคเพียงวิธีเดียว เอาไว้ช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ รวมเมฆฝนให้ฝนตกสม่ำเสมอตลอดปี ช่วยลดโลกร้อนและเป็นศูนย์ป้องกันภัยธรรมชาติ สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง และทำข้าวไร่ได้ปีละ 2 ครั้ง ในทางภาคเหนือ ที่มีพื้นที่ทำนาน้อยได้ปีละ 2 ครั้ง และนำวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ ในระบบ เอ็นฟังก์ชั่น ลดต้นทุนการผลิตที่ต่ำมากเข้ามาใช้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และผืนดิน แผ่นน้ำและอากาศ 

และอีกไม่นานโลกนี้จะย้ายขั้วโลกเหนือไปอยู่ที่สฟิงซ์ในประเทศอียิปส์ พื้นที่ประเทศไทยที่เหลืออยู่จะค่อนข้างหนาวเย็นตลอดทั้งปี พี่น้องชาวไทยมีโอกาสดีจากอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยพีระมิดให้แก่บรรยากาศ ไม่ต้องผจญอากาศหนาวจัด และสามารถทำการเกษตรต่างๆได้ตามปรกติอีกด้วย ด้วยการติดตั้ง อุปกรณ์เพิ่มความร้อนหมายเลข 1ด้วยพีระมิด  ดังในภาพข้างบนเอาไว้ ความสะดวกสบายของชุมชนของท่านก็จะได้มีชีวิตที่สุขสบายเพิ่มขึ้น หากได้ตระเตรียมจัดหาเอาไว้ล่วงหน้า...

ทั่วประเทศไทยมีสนามกอล์ฟอยู่ทั่วไปร่วม 200 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีค่าใช้จ่ายสำหรับให้น้ำสนามของตนอย่างสิ้นเปลืองไม่ใช่น้อยเดือนละค่าน้ำร่วม 1 ล้านบาท หากสนามกอล์ฟเหล่านี้หันมาใช้เครื่องเรียกฝนพีระมิด ก็จะทำให้สนามกอล์ฟลดความน่ารังเกียจให้แก่เกษตกรมากขึ้น โดยลงทุนติดตั้งเครื่องเรียกฝนพีระมิด เอาไว้ในสนามกอล์ฟของตน ได้ทั้งน้ำฝนและลดค่าบำรุงรักษาสนามลงมากกว่าครึ่งทีเดียว เมื่อหันมาใช้น้ำจากฟ้าราคาถูก อันจะก่อประโยชนน์ให้แก่พื้นที่ป่าเขาใกล้เคียงที่สนามกอล์ฟเข้าไปเบียดเบียนธรรมชาติ ด้วยอิทธิพลเเล่ห์เหลี่ยมต่างๆก็ตาม

ปัจจุบันชุมชนทุ่งหัวช้าง ในหมู่บ้านจริญญา จ.ลำพูน ได้ตื่นตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเร็วมาก และมองเห็นความจำเป็น ที่ต้องมี ศูนย์ป้องกันภัยธรรมชาติ ด้วยพีระมิด เอาไว้เป็นของชุมชนตนเองแต่เนิ่นๆ ให้มีน้ำทำการเกษตรกรรมนาๆชนิด ทำข้าวไร่ได้ปีละ 2 ครั้ง ให้ชุมชนของตนเองผลิตอาหารหลักช่วยตนเองได้ตลอดทั้งปี  และรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้ร้อนจนเกินไป ด้วยพืชพันธุ์ทุกชนิดหากอยู่ในอุณหภูมิเกิน 45 องศาเซ็นเซียส มันไม่สามารถทำการผสมเกษรได้อีกต่อไป หากชุมชนใดถูกภาวะอากาศเช่นนั้นเล่นงาน มันหมายถึงอดอาหารตายค่อนข้างสูง รวงข้าวที่ปลูกมันจะมีแต่เมล็ดลีบทั้งรวง และนอกจากเร่งทำการติดตั้ง เครื่องเรียกฝนด้วยพลังพีระมิดแล้ว ยังจะเตรียมตัวต่อไปในการติดตั้งเครื่องทำความร้อนด้วยพีระมิด เอาไว้ล่วงหน้าอีกด้วย เนื่องจากที่นี่ในหน้าหนาวอุณหภูมิข้างนอกบ้านอยู่ที่ประมาณ 10 องศาอยู่แล้ว และทั้งนี้ยังไม่ลืมจัดเตรียมเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กใช้ไบโอดีเซลเอาไว้ด้วย โลกยุคหน้าที่ทุกคนจะประสบนั้น ไม่มีไฟฟ้า ใช้เช่นในปั้จจุบัน

อุปกรณ์ช่วยชีวิตช่วยลดโลกร้อนเหล่านี้ บรรดาลูกหลานที่ทราบข่าวจากเว็บเพจ นี้ หรือจากที่อื่นๆ ต้องรีบติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจ และเข้าถึงและนึกถึงญาติๆของท่านที่อยู่ในต่างจังหวัด รีบเร่งส่งข่าวให้เขาทราบโดยเร่งด่วน เนื่องจากทุกคนมีเวลาเตรียมตัวเหลืออยู่ไม่มากแล้ว ที่วิบัติกาลของโลกจะมาเยี่ยมเยียนทุกๆคน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเตรียมตัวเอาไว้ดีกว่ากันเท่านั้น

คุณ Zeta กล่าวถึงสภาพแวล้อมโลกหลังวิบัติกาลผ่านไปแล้วดังนี้

Earth’s Switch

Just as living beings, such as the Zetas and us, can be in different densities, coexisting in the same spot but being unaware of each other, so planets can and do so coexist. 4th Density planets are not as prevalent as planets in the root density, for obvious reasons. Planets are moved to 4th Density only to support life in 4th Density, and most planets do not have any life at all. So what does the Universe then look like, in 4th Density? Sparse. Imagine our Solar System, its Sun always visible and the orbiting planets among the many stars in the sky.

In 4th Density there will be a Sun, but its appearance will be differentฤnot as bright, and more pale. Will astronomers have to adjust to a new night sky? Most certainly, as there will be fewer stars and many of the old guides will be gone. However, as this change will take place shortly after the cataclysms, with all its travails and gloomy cloud cover, any telescopes operational will be useless. Even today, astronomers require a clear night. When the scientific community has regrouped, new maps of the sky will be redrawn, with only an occasional scratch of the head as to why the skies, too, have changed.

  • After the switch, humans will be able to look directly at the new 4th Density Sun without distress or injury. Sunburn will be a thing of the past. Where the Sun will be less intense, the winters will be more extreme, creating an Earth with less land mass in a habitable zone. Rather than a steamy equator, the equator will be essentially temperate and the poles will occupy almost half the available surface areas. Lest this seem grim, it should be understood that ice at the poles ties up much water in the form of ice, and the sea level will thus drop several hundred feet. All in all, a good trade off. Since this will occur some 100 years or more after the pole shift this should not affect any humans currently worried about surviving the pole shift. All humans surviving the pole shift will have died, and incarnated safely elsewhere, before this climate change occurs.
  • After the switch, humans will find their Moon has traveled with them to 4th Density, as its influence on the tides is something life on Earth has come to rely on and has adapted to. Without the Moon, the many forms of life in tidal pools would die and the cleansing action of washing tides would cease.
  • After the switch, humans will find all the plants and animals now on the 3rd Density Earth, their beautiful world, has also moved. The humans of the future, the hybrids we are developing, will not live in a lifeless 4th Density world - spare, bleak, without vegetation, song birds, or fish. Where we will leave some agents of disease behind, the human body will still be subject to stress and degenerative diseases, as well as aging, as all this is inherent in the genetic structure of the human body. Lions and tigers and wolves will also come along, as without predators your wild herds would soon create a population problem. The starvation of many versus the occasional quick kill. Nature will continue as before.
  • After the switch humans will find that all humans, whether they have graduated to a 4th Density spiritual plane or not, have moved. For some entities, they will recall living through the cataclysms and then later through a time when humans seemed more mentally connected and in touch with one another. Then, upon death, they will be moved to another 3rd Density world, with others who will share these memories. Back to 3rd Density, to continue their orientation lesson.

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี นอกเหนือจากส่วนขยายธุรกิจ ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share