ภารกิจ ของระบบ ainews1 ทีมงานและเพื่อนนักธุรกิจในประเทศ

Commitment of ainews1 team and Distributors

(translates this page)

Worry eradication

หลายๆคนในยุคปัจจุบัน  ที่ถูกภาวะเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงขาลงกันทั่วโลก  ส่วนอีกด้านหนึ่งเว็บไซท์ ในการปฏิธรรมฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานของพระพุทธศาสนากำลังเป็นที่แพร่หลายร่วม ๑ ล้านเว็บ  โดยเฉพาะในกลุ่มชาวต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว มาเปิดเว็บไซท์ที่กล่าวแล้ว ......อ่านต่อ

  • หมวดแรกเป็นภารกิจช่วยปลดหนี้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมๆกับเพิ่มผลผลิตคุณภาพไร้สารที่ผู้บริโภคทั่วโลกต้องการ พี่น้องเกษตรกรประมาณ 21 ล้านคนมีหนี้สินทั้งในและนอกระบบรวมกันประมาณ 8 แสนล้านบาท ส่วนวิธีการ ศาสตร์และศิลป์ ในการทำงานเชิงรุก เราจะชี้แจงรายละเอียดให้แก่เพื่อนนักธุรกิจ ที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเรา ในการช่วยปลดหนี้เกษตรกรทั่วประเทศ ทำความเข้าใจและเข้าถึงตัวสินค้าและลำดับการปฏิบัติงานภาคสนาม  ศักยภาพของบริษัท ความน่ารักน่าเชื่อถือของท่านประธาน ระบบช่วยเหลือการทำงานนาๆชนิดของบริษัท รวมทั้งการเป็นเจ้าของทีวีดาวเทียมอีก 1 ช่อง ให้นักธุรกิจ นำศักยภาพทั้งหมดนี้มาผนวกรวมกันกับความสามารถเดิมของตนเอง ให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนลงมือช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร ได้ปลดหนี้ตนเอง มีเงินเหลือใช้จ่ายได้อย่างพอเพียง และมีสุขภาพดีปลอดสารพิษในอาชีพเกษตรกรรมทั้งวงจร  ทำให้ครอบครัวเกษตรกรลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสุขภาพลงอีกทาง  ช่วยให้มีรายได้เหลือเก็บออมมากขึ้น  ชีวิตมีความปกติสุขมากยิ่งขึ้น.... รายละเอียด
  • นวัตกรรมย้อนเวลา ผลพลอยได้ของผู้รักสุขภาพตนเอง นวัตกรรมย้อนเวลา  กำลังจะพูดถึงการย้อนเวลาสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องสุขภาพ และเลยไปถึงเกิดผลพลอยได้  ในการย้อนเวลาเข้ามาด้วย  ยกตัวอย่างซักรายจากหลายๆราย  ที่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ  โดยเฉพาะท่านประธานบริษัท คุณหมอสมฤดี เอื้อสุดกิจ สมัย ๑๒ ปีที่แล้ว บรรดาคนไข้ เรียกว่า ป้าหมอตุ่ม  มีน้ำหนักตัว ๗๒ กิโลกรัม ... อ่านต่อ
  • หมวดต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจ เป็นธุรกิจหลักของ aibiznet มาตั้งแต่ต้น ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ส่วนภาคเกษตรกรรม ทางเจ้าของนวัตกรรมเพิ่งเข้ามารวมพลังได้ปีครึ่ง  ในหมวดนี้เรามุ่งให้ผู้บริโภคของเรามีสุขภาพกายใจที่ดี เสริมสิ่งที่คนทั่วประเทศขาดสารอาหารมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ที่จัดเอาไว้ให้แก่มนุษย์ชาติอย่างลงตัวมีสารอาหารสำหรับซ่อมแซมเซลล์ทั่วร่างกายเกือบครบถ้วน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาถึงวิธีดูแลสุขภาพของตนเอง จากทีวีดาวเทียมทั่วประเทศ ที่ท่านประธานบริษัทฯซึ่งเป็นแพทย์อาชีพบรรยายถ่ายทอดสด ให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพตามหลักวิชาการแพทย์สู่สาธารณะชนได้รับชมฟรี 

แล้วยังรับตอบปัญหาของสมาชิกออกอากาศฟรีอีกด้วย    ช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ผู้สนใจทั่วโลกที่ประสบปัญหาเดียวกันฟรี เป็นเจตนาอันเป็นกุศล ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรักษาพยาบาลด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในประเทศของเราเป็นหมื่นๆล้านบาทต่อปี ช่วยให้ประชาชนสามารถเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพ จนวันสุดท้ายของชีวิต ช่วยตนเองได้ไม่ต้องเป็นภาระแก่ลูกหลานมากนัก

และขณะเดียวกันยังเสริมช่องทางการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยเราจะช่วยอุดรูรั่วของรายได้ที่ครอบครัวหามา  รวมทั้งดูแลร่างกายในด้านผิวพรรณความงาม ให้งามทั้งภายในภายนอก  พญ.สมฤดี เอื้อสุดกิจ ท่านประธานของ aibiznet นอกจากเป็นแพทย์ประจำครอบครัวแล้ว ยังเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังอีกด้วย ให้บริการแพทย์ที่ปรึกษาฟรีแก่ครอบครัวของชาว aibiznet และชาวไทยทั่วประเทศผ่านเคเบิลทีวี ๒๐๐ กว่าแห่งและคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศต่างๆทั่วโลก ได้ทราบต้นเหตุแห่งปัญหาสุขภาพ และวิธีแก้ปัญหาออกอากาศสดทาง ตงฮั้วแชลเนล สถานีทีวีดาวเทียม ของบริษัทตลอด ๒๔ ชั่วโมง

  • หมวดโครงการลูกกตัญญู   เป็นนโยบายพิเศษของบริษัทที่ท่านประธาน เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อส่งเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ให้บรรดาลูกๆได้แสดงความกตัญญูต่อบุพการี  ทำให้ท่านมีรายได้จากผลงานที่ลูกทำ เท่ากับมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก ๒ เด้ง เสมือนให้ลูกๆมีโอกาสได้ตักบาตรกับพระอรหันต์ภายในบ้านทุกๆวัน  เพิ่มอานิสงฆ์ผลบุญให้ลูกๆได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  สร้างความอบอุ่นรักกันในครอบครัว   จัดเป็นธุรกิจอีกหมวดหนึ่งที่สมาชิกใหม่ควรศึกษาเตรียมการเสียแต่ตอนต้นๆ ลูกๆที่ทำได้ทั้งบุญกุศล ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดไปพร้อมกับมีรายได้ทั้งครอบครัว ให้คุณแม่คุณพ่อได้ชื่นใจในความกตัญญูของลูกๆตลอดไป
  • หมวดครอบครัวคุณภาพ  ปัจจัยต่างๆที่จำเป็นสำหรับครอบครัวคุณภาพ เช่น
  1. สภาวะจิตใจ  บุคคลผู้นำหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องมีพื้นจิต กอร์ปไปด้วยความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีพรหมวิหารธรรมเป็นที่ตั้งของจิตใจ
  2. อยู่ในสังคมแวดล้อมที่เหมาะสม
  3. มีความพอเพียงต่อการยังชีพที่ปกติสุข   และปัจจัย แวดล้อมอื่นๆ....
  • หมวดเครื่องมือสื่อสาร  ครอบครัวท่านประธานได้รับสัมปทานทำ ไอทีวี มาก่อนเป็นเจ้าแรก ท่านประธานจึงมีความรู้และประสพการณ์ในการจัดการตั้งสถานีทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวีเป็นอย่างดี       จึงได้จัดทำสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เป็นเจ้าแรก  ของบริษัทธุรกิจเครือข่ายนับพันรายในประเทศไทย  ที่ไม่มีบริษัทเครือข่ายรายใดมีสถานีทีวีดาวเทียมเป็นของตนเอง  แม้แต่สถานีทีวีพื้นฐาน อีก 5 ช่องก็ยังอยู่ในขั้นมีดำริเท่านั้น     ต้องขอยกย่องทัศนวิสัยอันกว้างไกลของท่านประธาน ที่ต้องการใช้สื่อทางทีวี ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ ในฐานะแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว    และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง แก่สมาชิกของ เอไอบิสเน็ต   และสมาชิกเคเบิลทีวีทั่วประเทศอีกส่วนหนึ่ง ประมาณ 200 สถานี  และให้ความบันเทิงและความรู้ต่างๆในการทำธุรกิจเครือข่าย   ออกไปทั่วประเทศ  ตรงถึงบ้านสมาชิกที่มีจานรับสัญญาณ       และแก่ผู้ชมคนไทยทั่วโลกทางบอร์ดแบนอินเทอร์เน็ต  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และท่านประธานกำลังเตรียมการออกอากาศ 7 ภาษาพร้อมๆกัน เพื่อให้บริการฟรีด้านการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว      และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง  พร้อมทั้งรับตอบคำถามต่างของผู้ฟัง ทำหน้าที่แพทย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้รับชมฟรีอีกด้วย ทางอินเทอร์เน็ต และบริการ SMS  ทำให้ผุ้ฟังที่อาจกำลังประสบปัญหาเดียวกันกับผู้ถามพลอยได้รับประโยชน์ไปด้วย  ซึ่งยังไม่มีแพทย์อาชีพคนใด ที่ลงทุนเครื่องมือสื่อสารนับร้อยล้านบาท  ใช้ให้บริการความรรู้ทางการแพทย์ฟรีเช่นนี้มาก่อน

นอกจากนั้นบริษัทยังจัดจำหน่ายจานรับสัญญาน  รับชมได้มากกว่า ๕๐ ช่องสำหรับฟรีทีวี  ในราคาย่อมเยากว่าท้องตลาดมากกว่า ๕๐%ในราคาจานละ 2,900 บาท  สำหรับจานรับสัญญาณ ขนาด 1.5 เมตร โดยมีคะแนนตัวสินค้าเพียง 40 คะแนน  ในตำแหน่ง บราสเท่านั้น ไม่สามารถอัฟเกรดขึ้นตำแหน่งนักธุรกิจ ได้สูงกว่านี้  หากขยายธุรกิจ จะมีรายได้บริหารสายงานสูงสุดเพียง         ต่อวัน  ดังนั้นหากท่านเลือกซื้อสินค้าจานดาวเทียมของอมตะ  จึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคสินค้า และรับฟังการบรรยายทางการแพทย์ที่ปรึกษา สัปดาห์ละครั้ง และรายการอื่นๆที่เป็นประโยชน์  เสริมความรู้ด้านการแพทย์  และสินค้าจำเป็นต่างๆในครอบครัว  โดยไม่ต้องชำระค่าชมรายเดือน หลังจากได้ติดตั้งแล้ว   และเป็นการช่วยนักธุรกิจที่ไปแนะนำจานดาวเทียม  ไม่ต้องให้ความรู้ด้านสุขภาพและสินค้าต่างๆแก่ลูกค้าประเภทนี้  ที่สามารถรับฟังรับชมโดยตรงจากท่านประธานบริษัทได้เอง   และรู้จักสินค้าต่างๆที่ท่านประธานนำมาเผยแพร่ให้ทราบ

ดังนั้นการส่งเสริมการขายจานรับสัญญาณดาวเทียม จึงเท่ากับเป็นการเพิ่มยอดผู้ซื้อสินค้าในระยะยาว  ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการบริโภคสินค้ามากยิ่งกว่าเก่า   ไม่เหมาะแก่การขยายธุรกิจเครือข่ายด้วยจานดาวเทียมโดยตรง  ส่วนรายละเอียดจานรับสัญญานและช่องรายการศึกษาได้จากที่นี่

  • ธุรกิจหมวดล่าสุด ใช้เงินทำงาน ที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากอัฟไลน์ระดับสูงติดกับบริษัทฯ เป็นหมวด การลงทุนขนาดย่อม ที่คืนทุนได้รวดเร็ว  และยังได้สินค้าที่ถูกใจแถมเต็มมูลค่าการลงทุนไปทดลองใช้อีกต่างหาก  กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุน โดยเฉพาะนักธุรกิจที่ไม่ชอบการค้าขาย สนใจเรื่องลงทุน ใช้เงินทำงานเป็นพิเศษ และเมื่อใช้ความสามัคคีในการร่วมลงทุนแบบทวีคูณจาก ๑ ท่านไปสู่ ๒ ท่านครบ ๑๐ ชั้น จะทำให้หัวหน้าองค์กรโครงการนี้มีรายได้ประจำอีกคนละ ๗๐,๐๐๐ บาทต่อวัน หรือเดือนละประมาณ ๒ ล้านบาทต่อรหัส  แต่การลงทุนในหมวดนี้บริษัทฯอนุญาตให้เข้ามาลงทุนได้เพียงคนละรหัสเดียว ส่วนสมาชิกในครอบครัวที่เข้าใจ วิธีการลงทุนแบบนี้  ก็สามารถสมัครเข้ามาร่วมทำธุรกิจได้คนละรหัส ครอบครัวใหญ่ก็มีรายได้ประจำหลายล้านบาททุกๆเดือน    มีรายละเอียดวิธีลงทุน ที่เมนูด้านขวามือ

ส่วนการทำธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ในประเทศต่างๆทั่วโลก ที่ได้เริ่มเปิดแล้วในหลายประเทศก็ให้อยู่ในดุลยวินิจ ของสมาชิกใหม่ ที่มีความพร้อมและมั่นใจ มีศรัทธาต่อการขยายกิจการของบริษัทฯ ทางทีมงาน และ ระบบ ainews1 ก็พร้อมให้การสนับสนุน ทุกท่านที่สนใจ จะเปิดกิจการของแต่ละท่านเอาไว้แต่ต้นๆมือ

กลับหน้าเดิม.