ประเทศไทยกับ Pole shift

http://www.ainews1.com/article581_a.html

ผังวงโคจรของดาว Planet X

Resonable guideline การเดินทางของ  PX ที่คุณ Zeta เห็นว่าพอใช้เป็นแนวทางได้ นักดูดาวสมัครเล่นได้บันทึกภาพ การเดินทางขาเข้าเอาไว้ (ปัจจุบัน PX กำลังเดินทางขาออก กลับเข้ามาในเขตสุริยจักรวาล ใกล้ดวงอาทิตย์แล้ว พร้อมกับส่งพลังงานสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังมาก ร่วมกับพระจันทร์ของมันอีกกว่า 29 ดวง และฝุ่นแม่เหล็กสีแดงที่หางอีกมหาศาลทีเดียว รบกวนสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ต่างๆ ที่มันผ่านเข้ามาในแนวทะแยงมุมกับ ecliptic 32 องศา ก่อนเจาะทะลุระนาบโคจรปกติของโลก โคจรจากไปยังดาวคู่แฝดของดวงอาทิตย์ที่อับแสง....นักสังเกตการณ์บนท้องฟ้าทั่วโลก จึงเห็นและถ่ายภาพระหว่างที่มันปรากฏตัวอยู่เคียงข้างดวงอาทิตย์ พร้อมๆกับแสดงฤทธิ์เดชส่งพลังงานสนามแม่เหล็กลงมาก่อกวนแมกม่าในแกนกลางของโลก ที่มีขนาดเท่าๆกับพระจันทร์ ให้แปรปรวนเคลื่อนตัว

นำแผ่นเปลือกโลกอัดตัวเข้ากันบ้าง ยืดแผ่นเปลือกโลกบ้าง ดังข่าวที่ปรากฏรอยแยกใน กทม. และที่หนองเสือ ปทุมธานี ที่นครนายกเป็นต้น และเกิดหลุมยุบที่ปรากฏทั่วไป โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ จะเกิดหลุมยุบในที่หลายแห่ง บ่งชี้ว่าเปลือกโลกส่วนนั้นกำลังเคลื่อนตัว และยุบตัวต่ำกว่าระดับทะเลไปโดยลำดับ นั่นเอง และจะปิดฉากการปรับตัวของเปลือกโลกครั้งใหญ่ ระหว่างที่โลกกำลังย้ายขั้ว ในเวลาไม่กี่นาทีนั้น ประเทศอินโดนีเซียทั้งประเทศ จมน้ำเหลือแต่สันเขาสูงๆเหลือให้เห็นเท่านั้น ตามภาพรวมของประเทศไทย ที่คุณ Zeta นำมาชี้แจง เมื่อทราบภาพรวมแล้ว ก็ค่อยๆติดตามข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเป็นตอนๆ ผู้ที่ติดตามก็จะทราบได้เองว่าพยากรณ์ของคุณ Zeta นั้น เกิดขึ้นจริงตามที่บอกอาการเอาไว้ล่วงหน้าหรือไม่ ยังไม่ต้องรู้แล้วเชื่อหรือไม่เชื่อโดยทันที ยังพอมีเวลาสังเกตผลกระทบทั้งในประเทศไทย ประเทศใกล้เคียง และประเทศต่างๆทั่วโลก ในระดับ 7-10,8-10 และ 9-10 และเกิด PS ตามมา...

แล้วเขตประเทศไทยมีที่ปลอดภัยที่ไหนอยู่บ้าง..ที่จริงก็น่าจะมีหลายแห่ง ที่คุณแนนซี่ ลีเดอร์แนะนำไว้ให้ถอยห่างจากแนวชายหาด 100 ไมล์ (133 กม.) และอยู่บนที่สูงกว่าน้ำทะเล 200 ฟุตขึ้นไป.. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 54 ได้มีโอกาสไปกราบเรียนถามท่านครูบาอินทร อีกรอบหนึ่ง ท่านครูบาฯชี้แจงความเสถียรของเขตจังหวัดลำพูนให้ฟังว่า พื้นที่ส่วนนี้อยู่ในเขต Neutral เป็นแดนรอยต่อระหว่างเขต Electron และ Proton พอดี หรืออยู่ในแดนเป็นกลางระหว่างแดนลบและบวกนั่นเอง เช่นเดียวกับหลวงปู่ครูบาวงศ์ ได้บอกลูกหลานเอาไว้ว่า แเดนนี้จะสถิตย์เสถียรมั่นคงสืบไปจนถึงสมัยที่พระศรีอริยะเมตไตรย์ลงมาตรัสรู้ ศูนย์กลางความมั่นคงอยู่ที่ พระมหาธาตุเจดีย์แสงแก้ว ที่ใช้เวลาสร้างมา 6 ปี จะมีงานฉลองใหญ่ 13-15 พ.ค. 2554 นี้ ที่วัดจริญญาวนาราม อ.ทุ่งหัวช้าง และมีรอยพระพุทธบาท 4 รอยขนาดใหญ่ ทรงประทับรอยพระบาทเรียงกันไปตามลำดับความลาดเอียง 4 แห่ง ลงบนหินบาซอลท์ บนเทือกเขาด้านทิศตะวันตกของ พระมหาธาตุเจดีย์แสงแก้ว ห่างออกไปอีกประมาณ 6 กม.มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่พ่อครูจรูญ สุริยวงศ์ โทร 081 7959525)

การเดินทางขาเข้าเมื่อปี 2003 ของ PX เมื่อเริ่มเข้ามาในขอบเขตสุริยจักรวาลก็เดินอ้อมหนีสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์อ้อมไปตามรูป หรือ Retrograde แล้วจึงตั้งหลักพุ่งตรงมายังดวงอาทิตย์ ช่วงระยะเวลาต่างๆของขาเข้านี้น่าจะใช้เป็นแบบอย่างสำหรับช่วง PX เดินทางขาออกได้ โดยคุณ Zeta วิเคราะห์ช่วงระยะเวลาขาเข้าเอาไว้ดังนี้

Planet X has a contorted path coming to its current position - a creep past the Sun and thence outbound. In the view from Earth on the website Nancy maintains, it first moves left, then up, then left some more, then right, then down. All this only for the years 1983, when Planet X was first sighted inbound by the IRAS team run by JPL, to 2003 when it arrived to creep past the Sun. If you consider this path from an overhead, rather than head on as Nancy's diagram shows, then you see this contorted path, exactly.

When Planet X stopped the Earth in its orbit in December, 2003, Venus was likewise halted and trapped in the cup, and this is what you see with the two small orbs inside a circle. By June, 2004 the Dark Twin had arrived, coming up behind Earth in their shared orbit, so there were 3 planets in the cup in front of Planet X. (ในช่วงนั้นผู้ที่สังเกตการโคจรของดาวศุกร์จะพบว่า มันหยุดโคจรหรือค้างฟ้าอยู่กับที่ชั่วคราว 5-6 เดือน....ให้เตรียมพร้อมไปยังที่หลบภัย หรือเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไปที่คุณหมอแกน กล่าวไว้ เหตุผิดปกติบนโลกจะรุนแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่โลกย้ายขั้ว ซึ่งโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆสูงสุด)

In July, 2004 Planet X was close enough to the Earth, having the Earth in its grip and squeezing these 3 planets before it in the cup, that 
a change in the regular reaction of the Earth to the Sun's sweeping arms was noted by Nancy. As stated "A pattern of 11-11-8-8-8 days between Sweep Sets with a One/Two/Three jolts in each set was noted from April through June but by mid-July the sweep pattern changed to include a Four/Five, the almost continuous activity predicted by the Zetas, so it became difficult to discern the sweep sets." At this point, in the crop circle, Planet X is near the Sun, creeping past the Sun, and time stands still for this crop circle, awaiting the time of the outbound passage. (ส่วนหางทอดยาวออกไป 14 ล้านไมล์)

ในข้าเข้าเมื่อ ธ.ค.2003 PX เริ่มหยุดโลกไม่ให้โคจรรอบดวงอาทิตย์ พร้อมกับจับยึดดาวพระศุกร์เอาไว้ด้วยให้หยุดโคจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกัน มันจับดาว 2 ดวงเอาไว้ร่วม 7 เดือน รอดาวดำคู่แฝดของโลกมาสมทบ ประกบข้างหลังโลกในวงโคจรเดียวกัน โดย PX จับยึดดาวทั้ง 3 ดวง ไม่ให้โคจรรอบดวงอาทิตย์เอาดาวไว้ในถ้วยเดียวกัน โดย PX จะอาศัยดาวอีก 2 ดวง เอาไว้ล้อมกรอบไม่ให้ดาวโลกเคลื่อนตัวหนีไปไหน ระหว่างการประจัญหน้ากับดาวโลก โดยก่อนหน้านี้เมื่อ PX เข้ามาใกล้โลก โลกจะแกว่งขั้วเหนือเบนหนีขั้วเหนือของ PX ไปมาเกิดการกระตุกรุนแรงไปทั่วนี้ มีผลต่อเปลือกโลก ทำให้เกิดแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเป็นระยะๆ

การเกิดแผ่นดินไหวถี่ติดต่อกันเป็นระยะๆนี้ ส่งสัญญานให้ผู้ที่ติดตามเรื่องนี้มาก่อน ทราบล่วงหน้าว่าต้องรีบเดินทางไปสู่ที่หลบภัยโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ หรือเป็นพนักงานลูกจ้างของบริษัท...ดังนั้นผู้ที่ไม่ประมาทควรเป็นสมาชิกแหล่งเตือนภัยผ่าน SMS ตลอดเวลาเช่นของ ดร.สมิทธิ ธรรมสโรชเป็นต้น...โดยแพคสิ่งของจำเป็นเดินทางได้ทันที ไม่ต้องย้อนกลับไปบ้าน

อุปสรรคในการเดินทาง หากมีแผ่นดินไหวในโซนที่เราต้องผ่าน ถนน สะพานอาจแตกหัก เมื่อเรารอจนวินาทีสุดท้าย จะไปถึงพื้นที่หลบภัยได้ยาก จึงควรใส่ใจในเรื่องเหล่านี้เอาไว้ด้วย แม้เราจะอยู่กับงานต่อไป รายได้ที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี จึงไม่ควรห่วงหน้าพะวงหลัง หลบไปอยู่ในโซนปลอดภัยก่อนล่วงหน้า แล้วคอยติดตามข่าวจากวิทยุมือถือคลื่นสั้นก็ได้ หากต้องการจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ที่เราจากมาก่อนหน้านี้ ด้วยใจเป็นกลางๆไม่ต้องคิดมาก ช่วยอะไรใครไม่ได้แล้วตอนนั้น ตนต้องเป็นที่พึ่งของตนเอง ทุกคนก็ล้วนมีภาระเต็มมือทีเดียว แม้แต่รัฐบาลก็หวังพึ่งพาอะไรไม่ได้เช่นเดียวกัน ไม่ต้องหวังขอความช่วยเหลือจากใคร 

ก.ค. 2004 ดาว PX จึงเดินหน้าเข้าบดขยี้ดาวทั้ง 3 ดวงที่ยึดเอาไว้ในถ้วยเดียวกัน แล้วมันค่อยๆดึงโลกเข้าไปหาในระยะประชิด 14 ล้านไมล์บน ecliptic โลกเข้าไปซ้อนทับวงโคจรของดาวศุกร์ ทั้งนี้ก่อนที่ PX จะลงมาแตะระนาบวงโคจรของโลก PX จะม้วนตัวนำขั้วเหนือหมุนตามเข็มนาฬิกาไป 270 องศา ด้วยอิทธิพลสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ที่ PX โคจรเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์มากนั่นเองเป็นแรงขับดัน  หันขั้วเหนือของมันชี้มายังโลกในแนวนอน ช่วงที่ PX ม้วนตัวโลกยังไม่มีผลกระทบให้ย้ายขั้ว ยังตั้งขั้วเหนือใต้ขนานกับดวงอาทิตย์

ต่อมาในขณะที่โลกหยุดหมุนรอบตนเองนั้น PX ก็เริ่มอินเทอร์ล๊อกขั้วใต้ของโลก ลากจูงย้ายที่ไปทิ้งเอาไว้ยังแนวเส้นศูนย์สูตรใหม่ แล้วตนเองจึงรีบผละออกไปอย่างรวดเร็ว อัตราเร่งช่วงขาออกนี้ช่วยฉุดรั้งเปลือกโลกให้เคลื่อนตัวย้ายขั้วเกิดขึ้น..ก่อนโลกจะหยุดหมุนรอบตนเองจะชลอ ตัวหมุนช้าลงโดยลำดับ คนบนโลกจะรู้สึกว่าเวลากลางวันกลางคืนยาวผิดปกติอยู่ประมาณ สัปดาห์หนึ่ง ในช่วงนี้หากท่านยังไม่ได้ย้ายไปสู่ที่ปลอดภัย คงหมดโอกาสในการเดินทาง เนื่องจากสภาวะทางกายภาพของโลกไม่เอื้ออำนวยอีกต่อไป 

เมื่อโลกหันด้านมหาสมุทรแอตแลนติค นำรอยแยกก้นมหาสมุทรแอตแลนติค ซึ่งมีแมกม่าบนรอยแยกมีธาตุเหล็กสูง PX ชอบมาก เมื่อมาประจัญหน้ากับ PX มันก็จะล๊อกส่วนนี้ของโลก โลกจะหยุดหมุนรอบตนเองไปชั่วคราว ในขณะที่แกนแมกม่าของโลกกลับขั้วไปแล้ว 180 องศา พยายามฉุดรั้งเปลือกโลกส่วนต่างๆไปกับมันด้วย เกิดการยื้อยุดกับส่วนเปลือกโลกด้านแอตแลนติคที่ PX ยึดเอาไว้แน่น ช่วงนี้ทำให้รอยแยกรูปตัวเอสใต้ท้องแอตแลนติคแยกยืดตัวออก เปิดโอกาสให้เปลือกโลกแผ่นใหม่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา ตามที่ท่านรต (ระตะ) รอคอยวันนี้มานานทีเดียว ตามที่ได้ตั้งสัจจะเอาไว้ว่าจะรอช่วยให้แผ่นดินของอาณาจักรแอตแลนตีส คืนกลับมาอีกวาระหนึ่งเป็นผลสำเร็จ

ก็จะหมดภารกิจสุดท้ายบนโลกในชีวิตของท่าน เดินทางก้าวต่อไปอีกเพียงก้าวเดียว พ้นไปจากโลกคืนกลับสู่บ้านเดิม สาธุ สาธุ สาธุ ด้วยแรงเฉี่อยของ PX มันจะเดินทางผ่านดวงอาทิตย์ต่อไป พร้อมกับลากเอาทวีปแอนตาร์คติกที่ขั้วเหนือของมันล๊อกติดอยู่อย่างแน่นหนา ลากจูงทวีปนี้ทั้งทวีปเคลื่อนตัวไปกับมัน แล้วนำไปจอดไว้ที่แนวเส้นศูนย์สูตรใหม่ แล้ว PX ก็โคจรจากดวงอาทิตย์ต่อไป ทิ้งความยุ่งเหยิงต่างๆเอาไว้ให้กับดาวโลก จัดการตนเองให้เข้ารูปเข้ารอยก้าวเข้าสู่ 4th density ต่อไป

สำหรับขาออกของ PX เมื่อมันมาเทียบคู่ขนานกับโลกบน ecliptic แล้ว ตอนปลายเดือน ต.ค. 55 ตามการคาดการณ์ของชาวมายัน แล้วเราค่อยย้อนเวลาถอยหลังไปโดยอาศัยลักษณะอาการ และช่วงระยะเวลาเช่นเดียวกับขาเข้า ก็จะพบอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับโลกล่วงหน้า เป็นสัญญานเตือนภัยได้อีกรูปแบบหนึ่ง  หากเราจัดอยู่ในพวกที่ไม่ประมาท ตั้งใจคืนกลับบ้านเดิมในชาติสุดท้ายนี้ ก็ต้องช่วยตนเองให้มีชีวิตรอดเข้าไปใน 4th density หรือโลกใหม่ให้ได้ก่อน แล้วไปใช้เวลาต่อยอดวิทยายุทธเพิ่มคลื่นความถี่สูงให้กับตนเองในช่วงนั้น

หรือผู้ที่พบหนทางลัดแน่ใจแล้ว รีบเพิ่มคลื่นความถี่สูงให้แก่จิตของตนเองให้เสร็จสิ้น เดินทางข้าม 4th density พ้นไปถึงบ้านเดิม ก่อนที่วิบัติกาลของโลกจะเกิดขึ้น ก็จะยิ่งเป็นคุณ จะอยู่ที่ไหนก็สบาย ตายเมื่อไรก็ได้ เนื่องจากในภาวะนั้นรู้ล่วงหน้าแล้วว่าตนเองจะตายอย่างไร ตายแบบไหน และเมื่อไร จึงไม่มีเรื่องกังวลใดๆหลงเหลืออยู่อีก นอกจากหากยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือสรรพสัตว์รอบตัวไป จนกว่าจะถึงเวลา ลาโลกนี้ไปเป็นนิรันดร์กาล...ลาแล้วดาวโลก

ขนาดของ PX ใหญ่กว่าโลก 4 เท่า มีมวลหนักกว่า 23 เท่า ส่วนระบบพระจันทร์ของ PX ทั้ง 29 ดวง ที่อยู่ด้านหางควงสว่านเต้นระบำไปกับสนามแม่เหล็กที่มากระทบ รวมกันแล้วจะมีขนาดใหญ่กว่า PX 16 เท่า ซึ่งแน่นอนกลุ่มของฝุ่นดาว PX จึงมีขนาดใหญ่ยาวถึง 16 ล้านไมล์ทีเดียว และมีพลังแม่เหล็กอยู่ด้วยทุกๆส่วนละอองฝุ่นสีแดงขนาดต่างๆ ด้วยโลหะหนักที่เป็นพิษ ช่วยให้การแพร่กระจายไปรอบโลกด้วยสนามแม่เหล็กของโลก เมื่อหางของดาวสบัดเข้ามายังโลก

คุณ Zeta ให้ความเห็นเอาไว้ว่า ในขามาของ PX เมื่อปี 2003 นั้นก่อเหตุรุนแรงต่อโลกไม่เท่ากับขากลับหรือ outbound ของ PX ที่กำลังเดินทางกลับเข้าใกล้โลกและดวงอาทิตย์อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งแสดงสัญญานต่างๆต่อความแปรปรวนของโลก ทั้งดิน น้ำ ฟ้าอากาศ แผ่นดินยืด แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุดจม ที่ต้องอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนชายฝั่งทะเลของอินโดนีเชียหลายหมื่นคนไปสู่ที่สูงกว่า เมื่อเกิดน้ำทะเลท่วมถาวรเกิดขึ้นแล้วในหลายๆพื้นที่ของเกาะต่างๆ

As we have explained, this time of rolling and twisting will not be as traumatic for the Earth as the point when Planet X pierces the Ecliptic and exits, swiftly, lurching the Earth into a sudden pole shift. The twisting and rolling at the eye of the storm, while a shock to those watching the Sunrise West, does not tear the crust from the core as there is a single directive from Planet X, supplanting the Sun as the magnetic dictator, as it now stands in front of the Sun, squarely. So lest you set the picnic table at the beach, and think all is well in the eye of the storm, beware!

การการเปลี่ยนแปลงบนโลกเหล่านี้ กำลังบ่งชี้ว่าอีก 3 เดือน โลกจะเกิดการย้ายขั้ว ที่เคย์ซี่ เคยพยากรณ์เอาไว้

Cayce: When there is the first breaking up of some conditions in the South Pacific and the sinking or rising in the Mediterranean and the Etna area then we would say they have begun.

ภาพของ  PX ด้านข้าง

During the 270° Roll that Planet X will make as it turns in place and then stands upright, side-by-side with the Sun in a position strong enough to halt the Earth’s rotation in the days before the pole shift.

As the N. pole begins to sling toward the Earth, it hoses the massive tail and the debris in that tail toward Earth. If fireballs have been an occasional entertainment, they will soon become a daily affair almost everywhere, and simultaneously no longer in the news as during a cover-up, such bad news is suppressed. 

The concept of dust preventing sunlight, and to some extent the heat from a sun, from reaching a planet is not foreign to man. This dust cloud likewise prevents the heat and light from Planet X, which as a smoldering brown dwarf it generates, from escaping when it is out in cold space afar from the Sun.

การวิเคราะห์ของคุณ Zeta ว่าโลกจะมืดไปหลายวัน หลังจากโลกหยุดหมุนรอบตนเอง อันเนื่องมาจากผงฝุ่นจากหางของ PX อันหนาแน่นถาโถมลงมา ยังโลกนั่นเอง

สรุปภาพรวมจากคุณ Zeta

 1. หลังจากบริเวณขั้วโลกเหนือจะมืดไป ประมาณ 3 วัน ขณะที่ PX โคจรเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ หลังจากชาวโลกเริ่มมองเห็น PX สีแดงได้มาปรากฏบนท้องฟ้าล่วงหน้ามาประมาณ 3 เดือน
 2. เมื่อมันเริ่มเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มันก็จะเริ่มม้วนตัว ดังในภาพขั้วเหนือจะค่อยๆย้ายที่ไปตามสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ จนมันมาปรากฏตัวอยู่ในแนว ecliptic หรือระนาบโคจรปกติของโลกรอบดวงอาทิตย์ ที่จุดนี้ PX สลับขั้วของตัวเองไปแล้ว 180 องศา
 3. เมื่อ PX มาเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกับโลกและดวงอาทิตย์ ก็เหนี่ยวนำให้โลกหันหัวลงด้วย ทำให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก
 4. เมื่อ PX โคจรพ้นระนาบโคจรปกติ (ecliptic) ของโลกไปแล้ว PX ยังคงม้วนตัวต่อไปอีก 90 องศา หันขั้วใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ในแนวนอน
 5. ในขณะเดียวกันขั้วเหนือของ PX ก็จะล็อกติดกับขั้วใต้ของโลก พาเปลือกขั้วโลกใต้ไปพร้อมๆกับการม้วนตัวของ PX ในขณะที่ตัวมันเร่งโคจรให้พ้นระนาบวงโคจรปกติของโลกออกไปอย่างรวดเร็ว นำทวีปแอนตาร์กติคมาทิ้งไว้ที่แนวเส้นศูนย์สูตรใหม่ ก่อนที่ PX จะโคจรจากไป

ในลักษณะอาการที่กล่าวแล้ว ชาวโลกจะสังเกตสิ่งผิดปกติเป็นระยะๆ และจะเกิดผลกระทบรุนแรงในช่วงที่พระอาทิย์ขึ้นทางตะวันตก เนื่องจากแมกม่าในแกนกลางของโลก เปลี่ยนทิศทางการหมุนอย่างกระทันหัน ทำให้เปลือกโลกแทบทั้งหมดเคลื่อนตัวตามไปด้วย รวมทั้ง PX ยังช่วยรื้อค้น ลากจูงแผ่นทวีปแอนตาร์กติค ให้เคลื่อนตัวตาม PX ไปไกลจากตำแหน่งขั้วโลกใต้ ขึ้นมาอยู่แถบเส้นศูนย์สูตรใหม่ เปิดโอกาสให้แผ่นเปลือกโลก แผ่นเอเชียเคลื่อนตัวลงไปแทนที่ว่าง นำประเทศอินเดียทั้งประเทศไปอยู่ที่จุดศูนย์กลางของขั้วโลกใต้ใหม่ และอยู่ใต้ระดับน้ำทั้งประเทศ

นำทวีปอเมริกาใต้ไปไว้ขั้วโลกเหนือใหม่ มีส่วนแหลมของประเทศบลาซิลที่เคยชี้มาทางทวีปอาฟริกาเป็นศูนย์กลางขั้วโลกเหนือใหม่ 

ทีนี้ลองแวะชมคลิป ที่พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ได้รับการนิมนตร์จาก อาจารย์ อุบล มาออกรายการเคเบิลทีวี ดูบ้าง ว่าพระอาจารย์ จะมีเหตุการณ์อนาคต ใกล้ๆตัวเรามาให้ผู้สนใจติดตามบ้าง รับฟังเอาไว้เป็นแผนที่ชีวิตส่วนตัวของเรา จะได้มาทบทวนว่าปัจจุบันเรากำลังอยู่ที่ไหน แล้วจะไปไหน ยังพอมีเวลาเหลืออยู่อีกกี่มากน้อย เราจะจัดการเรื่องของเราอะไรก่อนหลังทั้งในด้านจิตใจ และร่างกาย หรือว่าเราจะปล่อยชีวิตของเราเป็นเช่นเศษขยะลอยไปตามน้ำตามยะถากรรม

หรือว่าลองมาคิดดู ก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ที่ประเทศจีนเมื่อปีที่แล้ว ก่อนหน้าที่เหตุจะเกิดขึ้น 3 วันพวกกบเขียดนับหมื่นๆตัวพากันอพยพข้ามไฮเวย์ไปหาที่ปลอดภัย ไม่กลัวว่าจะมีรถราวิ่งมาทับมันตายไป มันพากันตั้งหน้าข้ามถนนใหญ่ไปตามทางของมันไปสู่ที่ปลอดภัยให้ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว เจ้ากบเขียดเหล่านี้มันอยู่ในระดับ 2nd density เท่านั้น ส่วนมนุษย์บนโลกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ใน 3rd density มีความรู้ดีรู้ชั่ว มีสติปัญญา มีไอคิวสูงกว่าสัตว์ต่างๆมากมาย ลิงแชมแปนซี ที่ดูว่ามีสติปัญญาแต่มันก็ยังอยู่ในประเภท 2nd density เท่านั้น

แล้วพวกมนุษย์จะอยู่เฉยๆ หรือจะใช้สติปัญญารู้ตามให้ทันสิ่งแวดล้อมของโลกรอบตัวเรา เร่งขวนขวายหาหนทางพาชีวิตของเรา และครอบครัวเพื่อนฝูงบริวาร ข้ามแดนเข้าไปอยู่ใน 4 th density กันดีไหม

ก็ขอฝากท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้ลองนำไปไตร่ตรองดู ไหนๆท่านก็ได้ทราบเหตุและผลต่างๆ ที่จักรวาลกำลังส่งข้อสอบมาสอบคัดเลือกมนุษย์เข้าไปในช่วงยุคของ 4th density ที่ ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กล่าวยืนยันว่า ยุค 4th density จะยืนยาวไปอีกประมาณ 1,000 ปี ที่กำลังจะเริ่มต้นแต่บัดนี้ และคนดีๆเท่านั้นที่จะมีโอกาสมาเกิดได้ ในช่วง 100 ปีข้างนี้ เพื่อสำรองที่และโอกาสให้ผู้ที่สอบผ่านข้อสอบ และพวกคนดีที่มาเกิดภายหลังได้บำเพ็ญตนกลับบ้านเดิมที่นิพพานกันให้จบช่วงเวลากำหนดเสียก่อน

พวกที่รอคิวมาเกิดเพื่อก่อความยุ่งยากสารพันอีกต่อไป จะได้ทะยอย กันมาเกิดสร้างความทุกข์ ยุ่งยากเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและแก่ตนเอง หาประสพการณ์ชีวิตอีกนานหลายชาติ กว่าจะได้สติรู้ตัว หันมาทำความดี บำเพ็ญตนหาหนทางกลับบ้านนิพพานต่อไป

โอกาสโลกปรับสมดุลครั้งนี้ชาว Zeta ให้ความเห็นเอาไว้ว่าชาวโลกที่เห็นแก่ตัวและพวกที่ยังไม่ตัดสินใจจะเอาทางไหนกันแน่ ซึ่งเพื่อนของคุณหมอเก่ง อยู่สุราษฎร์ธานี พบว่าถูกกักกันบริเวณอยู่ที่สะดือทะเลปรากฏขึ้นในภาพสมาธิ...ซึ่งชาว Zetas พูดถึงเรื่องเหล่านี้ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน

This new planet is a water planet, and their next incarnation will be into a type of octopus. The Transformation is happening now, and will continue apace for about the next 100 years. Simultaneously the Earth is experiencing an Awakening to the alien presence. Mass sightings are increasing, more contactees are reaching out for contact with the aliens, and during the chaos of the pole shift conscious contact with benign aliens will occur to some extent. A switch to the next density, 4th density, will not occur until the inhabitants of Earth are almost 100% Service-to-Other, which requires many humans who will survive the pole shift to live out their lives and then leave the Earth for either a prison planet or their next home, the water planet.

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เราจะทราบโอกาสต่างๆเหล่านี้ ที่ทางสมาพันธ์จักรวาลโลก Council of Worlds  ได้จัดการบริหาร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ชาวโลกมีมากมายเกินไป และทำการข่มขืนใจโลกในนาๆประการ ที่ชาวต่างดาว Zetas ซึ่งมีไอคิว 287 และอยู่ใน 4th density ยืนยันว่า หากปล่อยโลกเอาไว้ในสภาพเช่นนี้อีกไม่นาน เพียงอีก 100 ปีข้างหน้าโลกจะต้องแตกทำลาย อันเนื่องมาจากการกระทำของชาวโลกเอง ทำให้เสียประโยชน์พวกมนุษย์ที่จะมาใช้โลกสร้างความดี เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวสูงขึ้น จนกระทั่งสามารถคืนกลับบ้านเดิมได้ ไม่ต้องไปร่อนเร่เกิดยังโลกต่างๆอีกต่อไป...รับชมคลิปได้ที่ลิงค์นี้

สรุปย่อๆเพียงเท่านี้ แต่ชาวโลกเหลือรอดเพียง 10 % และจำนวนที่รอดชีวิตเหล่านี้ยังเสียสติเป็นบ้าเสีย 43 % อีกด้วย ชาวโลกที่รอดชีวิต และยังครองสติได้ดีอยู่ ก็ช่วยกันสงเคราะห์พวกที่เสียสติด้วยก็แล้วกัน ด้วยความสงสารและเมตตาแก่พวกเขา พร้อมกับเร่งการภาวนาจนกว่าจะตายจากกันไป ในบรรยากาสที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมอย่างสงบสันติ ถ้าผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมอยู่ก่อนแล้ว จะพริ้นต์ ลิงค์นี้ เอาไว้ใช้ประจำตัว ก็จะสามารถเลือกออฟชั่นต่างๆในการปฏิบัติเร่งรัดตนเองได้อย่างที่ใจเราชอบ มีทั้งแบบช้าและเร็ว....เนื่องจากการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว ดาวเทียมสื่อสาร 30 กว่าดวงรอบโลก ก็จะถูกเศษขยะเล็กใหญ่ของดาวหาง PX มาทำลายไปหมดสิ้น รวมทั้งเคเบิลใต้ทะเล ที่แตกหักเสียหายใช้การไม่ได้ อันเนื่องมาจากเปลือกโลกเคลื่อนตัว บริการทางอินเทอร์เน็ตจึงค่อยๆร่อยหรอลงไปจนเหลือศูนย์ ไม่สามารถกู้กลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ เช่นที่พวกนายทุนคาดหวังเตรียมการเอาไว้อย่างสุดความสามารถแล้วก็ตาม

However, after the pole shifts the few survivors regularly migrate, constantly, seeking to escape the gloom and constant rainfall which is everywhere. Of course the survivors disappeared. They went elsewhere.

Money will begin to lose its value long before the cataclysms hit. This will be worldwide, and in almost all human cultures.

จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า หากเงินทุกตระกูลเฟื้อมากขึ้นๆ แสดงว่าใกล้ถึงเวลา โลกย้ายขั้วจะเกิดขึ้นแล้ว

After the coming pole shift surviving humans will be starving, broken, frightened, and will find that the price of a meal is nothing so worthless as a painting or statue from the past. A sharp knife, a sewing needle and thread, some seeds, these things will become the precious possessions.

ขอสลับข่าวลูกกุ้งมังกร เป็นล้านๆตัวขึ้นมาที่อ่าวกระรนเมื่อ 29 เม.ย. 54 แล้วตามด้วยแผ่นดินไหว 4.3 ริกเตอร์ที่ก้นทะเลห่างเกาะภูเก็ตออกไป 80 กม.ในอีก 2 วันต่อมา

ในคลิปนี้ หอยจำนวนมากตาย เนื่องจากแผ่นเปลือกโลกขยับปล่อยให้กาซมีเทนขึ้นมาในท้องทะเล

มนุษย์จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ จากสัตว์เช่นลูกกุ้งมังกร ได้อย่างไรบ้าง

โดยธรรมชาติก่อนเกิดแผ่นดินไหว แผ่นหินใต้เปลือกโลก ได้รับแรงอัดของแผ่นเปลือกโลกมากเข้า จะเกิดคลื่นแม่เหล็กความถี่ต่ำที่สัตว์จะรับฟังได้ เช่นลูกกุ้ง ส่วนบนบกพบว่า กบเขียด สุนัข งู ช้าง เหล่านี้ จะรับรู้คลื่นแม่เหล็กความถี่ต่ำ และจะรีบอพยพหนี ส่วนสุนัขบ้านจะแสดงอาการกระวนกระวายกลัวภัยให้ปรากฏ

ก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่ประเทศจีนเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาก็พบกบเขียดนับหมื่นๆตัวพากันอพยพข้ามไฮเวย์หนีภัย ไม่สนใจว่าจะถูกยวดยานทับเอา ผู้ที่ขับขี่ยวดยานหากเห็นพวกเขากำลังข้ามถนนโปรดชลอรถให้พวกเขาผ่านไปด้วยความปลอดภัยด้วย เขากำลังหนีร้อนไปยังที่ปลอดภัยชั่วคราวให้ห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว...เมื่อคนทราบแล้วจะติดตามพวกเขาไปด้วยก็มีแต่จะปลอดภัย

ส่วนลูกกุ้งมังกรที่มาที่หาดกระรน ยังแข็งแรงจากถิ่นมาไกลประมาณ 4 กม.ก็หนีมาหาที่ปลอดภัยชั่วคราวเช่นเดียวกัน จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าต่อไปชาวภูเก็ตควรสังเกตสิ่งผิดปกติที่จะเกิดบริเวณชายหาดต่างๆเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ลูกกุ้งมังกร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตน มนุษย์น่าจะอพยพย้ายออกจากเกาะภูเก็ตชั่วคราวทุกครั้งไปในทันทีที่พบปรากฏการณ์ หากสัตว์อพยพยังมีชีวิตแข็งแรงดี แสดงว่าไม่พบกาซมีเทนระหว่างทาง หากสัตว์มาตายที่ชายหาด ก็จะผ่าน บริเวณกว้างของกาซมีเทนที่ผุดขึ้นมาจากใต้ท้องมหาสมุทร เช่นเดียวกับชาวประมงที่ลงไปดำหาปลาที่ทะเลตรัง สตูล พบมาเมื่อตอนปลายปี 53 นั่นเอง

เมื่อพูดถึงคลื่นแม่เหล็กความถี่ต่ำ มนุษย์สามารถทราบได้จากเสียงรบกวน วิทยุคลื่นสั้นมือถือเครื่องเล็กๆที่เปิดรับฟังรายการทั่วโลกทิ้งไว้ตลอดเวลา จะเป็นตัวช่วยมอนนิเตอร์การบดอัดของชั้นหินใต้เปลือกโลกในที่ห่างไกลออกไป เสียงรบกวนกี๊ดๆเป็นช่วงๆเหล่านี้จะเป็นสัญญานช่วยเตือนท่านให้รีบหลบภัย ออกไปให้พ้นเขตอันตรายที่จะมีตามมาจากแผ่นดืนไหว ไม่ต้องรอสังเกตการอพยพของสัตว์ ซึ่งบางทีกว่ามนุษย์จะทราบหรือเป็นข่าวขึ้น อาจสายเกินไป  สำหรับชาวโลกที่อาศัยอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวคราวนั้น

ผู้สนใจติดตามข่าวสารของ Zeta talk ตลอดเวลาควรจัดหาวิทยุคลื่นสั้นเครื่องเล็กๆเอาไว้ ที่สามารถชาร์ตทั้งไฟฟ้า และใช้ถ่าน เพื่อจะได้รับฟังข่าวผ่านระบบวิทยุคลื่นสั้นได้ ในกรณีที่ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้การได้ในเขตของท่าน

ช่วงปฏิบัติการของ PX ดังรูปภาพ (โลกอยู่ซ้ายมือ)

ที่ Plato ได้บรรยายเอาไว้จากบันทึกของอียิปส์โบราณ

At certain periods the universe has its present circular motion, and at other periods it revolves in the reverse direction. There is at that time great destruction of animals in general, and only a small part of the human race survives.
Politicus, by Plato

ซึ่งโลกมีการหมุนกลับทิศ ที่สร้างความหายนะยิ่งใหญ่ให้แก่สิ่งมีชีวิตบนโลกในช่วงนั้น แมกม่าในแกนกลางของโลกแปรปรวนอย่างรุนแรง ฉุดรั้งเปลือกโลกไปด้วย

ชาวธรรมในข้อมูลข่าวเขากะลา มีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ :

 • แผ่นดินไหว 
 • สึนามิ 
 • ภูเขาไฟระเบิด
 • อนุภาคโฟตอน photon ที่กระแทกลงมารุนแรง

  แรงโน้มถ่วงโลก กลายเป็น 2 จี 3 จี (ชั่วระยะเวลาหนึ่ง) นั่นคือหากเราหนัก 70 กิโลกรัม เราจะกลายเป็น รู้สึกหนัก 140 -210 กิโลกรัม นั่นคือทำให้เรา ต้อง คลาน หรือนอนราบ
  (ตรงนี้เป็นคำตอบถึงต้นเหตุ ในพระพุทธทำนายว่า คนจะเปลี่ยนจากเดินเป็นคลาน)

  อย่าไปฝืนยืน ฝืนออกแรง ดิ้นรนให้เหนื่อยเปล่า รู้แล้ว นอนราบตั้งจิตให้เป็นสมาธิ จนลมหายใจดับ เพราะมวลอากาศก็พลอยหนักขึ้นไปด้วย จนผ่านช่วงเวลานั้นไปได้

  และที่น่าห่วงคือ อาคารบ้านเรือนที่ออกแบบมารับน้ำหนักในระดับหนึ่ง ครั้น ค่าจีเพิ่ม รับแรงไม่ไหวพลอยพังลงมามากมาย
  (ตรงนี้วิศวกรโครงสร้างปริญญาเอก 3 ใบก็ยังไม่ทราบเหตุนี้อยู่ดี ดังนั้นนายช่างโยธาทั้งหลาย พึงตระหนักสิ่งแวดล้อมอันตรายในช่วงโลกย้ายขั้วให้มากๆหน่อย แฟกเตอร์  ออฟเซฟตี้จะต้องเพิ่มเป็น 5-6 เท่าตัว)
  ส่วนอีกภัยที่เกิด คืออนุภาคที่วิ่งผ่านร่างกาย จนเกิดการมิวเตชั่นครั้งยิ่งใหญ่ทั้ง คน สัตว์ และพืชพันธุ์ จนเกิด การเปลี่ยนยุคอย่างแท้จริงนั้น (ตรงนี้มีข้อเสนอเหมือนกัน หากจะพากันฝึกวิธีใช้พลังพีระมิด หรือสร้างบ้านทรงพีระมิดที่แข็งแรง เอาไว้หลบภัยร่วมกันเป็นกลุ่ม และติดตั้งระบบพีระมิดพิเศษช่วยลดแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้น โดย เป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่หนึ่งเดียวของโลก ที่กำลังตั้งแสดงอยู่ที่สวนบูรณรักษ์ธรรม อ.แม่ริม โดยพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโญ ผมได้ทราบจากลูกศิษย์ใกล้ชิดว่า ผู้ที่เข้าไปนั่งอยู่ในปริมณฑล ของอุปกรณ์ชนิดนี้ ช่วยให้น้ำหนักตัวหมดไปเสมือนอยู่ในแคปซูลอวกาศ ข้าพเจ้าคงต้องคอยสอบถามจากพระอาจารย์รัตน์อีกที ในปลายเดือน พ.ค. 54 นี้ กำลังขอร้องให้เพื่อนที่จะขึ้นไปพร้อมเพื่อนอเมริกันอีกคน ลองแวะไปนั่งทดลองดู

การใช้พลังของพีระมิดตัดกำลังเส้นแรงแม่เหล็ก ไม่ให้ลงมากดทับร่างกาย โดยนำอุปกรณ์ไปติดตั้งอยู่เหนือหลังคาอาคารทรงพีระมิดอีกที เอาไว้ล่วงหน้า ให้ระบบทำงานระหว่างวิบัติกาลของโลก ก็จะช่วยให้ผู้อยู่ในศาลาพิเศษนี้ไม่ต้องลงนอน เพียงนั่งกำหนดภาวนาได้อย่างปกติทั่วไป จนกว่าเหตุการณ์โลกย้ายขั้วจะผ่านพ้นไป หรือผู้ที่ฝึกพลังพีระมิดจนมีพีระมิดเป็นส่วนตัว กำหนดขนาดเล็กใหญ่ได้ด้วยจิตของตนเอง ก็จะช่วยตัดเส้นแรงแม่เหล็กได้เช่นเดียวกัน ได้ทดลองใช้ช่วยในการขับรถยนตร์ ช่วยลดพลังต้านจากพลังแม่เหล็กที่คลุมโลกอยู่ได้ผลดี เหลือแต่แรงต้านจากอากาศ ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงในการขับขี่ทางไกล)

ส่วนการกำหนดจิต พระอาจารย์แนะให้ใช้พลังปราณลงมากำกับที่เส้นพีระมิด ทั้ง 2 แถบที่วางไว้ทั้งหน้าหลังของเรา ส่วนรายละเอียดให้การภาวนาด้วยแถบพีระมิดมีอยู่ที่ลิงค์นี้

จิต สมาธิเท่านั้น ที่จะทำให้เราผ่านพ้นไปได้

ฝึกจิตให้ หายใจน้อย กินน้อย สงบมาก ปล่อยวางมาก กันเข้าไว้

อีกแห่งหนึ่งที่คุณ Zeta
พูดถึงว่าทำไมมนุษย์จึงต้องคลานมีอะไรเป็นเหตุ...particle flow จาก sweeping arm ของดวงอาทิตย์ และจากดาวหางดวงใหญ่ใกล้โลก เพียง 14 ล้านไมล์

At first a tilt of the N Pole outward from the Sun, giving Iceland and surrounding locales a deep freeze, then a tilt inward toward the Sun, and then increasing until the lean toward Planet X was the 23° delineated in our ZetaTalk Triangle. In this, the Earth adjusted by changing her tilt and lean, a soft adjustment to mankind crawling about on her surface.

ลองมาดูรายละเอียดว่าระหว่างการประจัญหน้าในหมู่ดาวต่างๆกับ PX นั้นมันมีสภาพอย่างไร ทำไมโลกจึงถูกล้อมกรอบ ดิ้นหนีไปทางไหนไม่ได้ 1 รุม 4 อัตรามวลรวมยังมีแค่ 3 ต่อ 23 ของ PX เท่านั้น ดาวเล็กๆรวมทั้งโลกจึงต้องพ่ายแพ้ต่อสนามเส้นแรงแม่เหล็กของ PX ที่เข้มข้นรุนแรง ให้ดาวเล็กๆต้องกลับขั้วย้ายขั้วไปตามๆกัน เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ ที่มาพบกันทุกๆ 3,657 ปี ให้สิ่งมีชีวิตบนโลกต่างๆได้สอบผ่านเข้าไปสู่มิติที่สูงขึ้นกว่าเก่า หรือก้าวเข้าสู่ 4th density ที่คุณ Zeta เรียกนั่นเอง

แต่ชาวไทยเรียกว่าเข้าสู่โลกใหม่แดนศิวิไล ซึ่งเหลือไม่มากนักที่จะผ่านเข้าไปได้ อย่างนั้นแล้วที่รอดตายก็เสียสติถึง 43 % อีกด้วย....ที่เห็น PX ดวงใหญ่นั้น มันประกอบด้วยฝุ่นสีแดง และดวงจันทร์บริวารอีก 29 ดวง ซึ่งหมุนควงสว่านอยู่ในส่วนหาง ไม่ได้หมุนรอบดาวเหมือนโลก ส่วนหางดูด้านข้างจะยาว 14 ล้านไมล์ และเมื่อประจัญหน้ากันดาว PX จะอยู่ห่างโลกเพียง 14 ล้านไมล์เท่านั้น ชาวโลกด้านสว่างจึงมองเห็น กลุ่มของ PX ใหญ่มาก ส่วนโซนประเทศไทยจะอยู่ด้านมึด ด้านตรงกันข้ามกับมหาสมุทรแอตแลนติค จึงไม่มีโอกาสเห็นกลุ่มดาวหางดวงนี้ในขณะประจัญบาลกับโลก ดาวศุกร์ และดาวดำคู่แฝดโลก

เมื่อเกิดโลกย้ายขั้ว พายุจะพาไอน้ำจากทะเลเข้ามตกบนบก น้ำจะท่วมล้นฝั่งแม่น้ำต่างๆ และน้ำจะเปลี่ยนทางเดิน เช่นที่คุณ Zeta มีคำแนะนำดังนี้ During the pole shift, as we have stated, there will be torrential rains almost worldwide. The hurrican force winds pick up water over oceans and drop them on land.All rivers will be overflowing their banks, and cutting new pathways. If living in a flood plain, this will not be a worry as you will be swept along with the flood and unlikely to survive! ดังนั้นอยู่ห่างทุ่งราบที่น้ำจะท่วมเอาไว้ก่อน

ชมคลิปโลกย้ายขั้ว