อิทธิพลของ PX รายงานโดย THEMIS

http://www.ainews1.com/article702.html

ภาพถ่ายรายงานจากดาวเทียม THEMIS ซึ่งถูกส่งขึ้นไปตรวจจับความผิดปกติของสนามแม่เหล็กโลก ที่ถูกกระทำจากภายนอกโลก ไม่ว่าจาก CME หรือจาก Planet X ก็ตาม เมื่อ 1 กรกฎาคม 2553 ได้พบช่องโหว่ของสนามแม่เหล็กโลกใหญ่โตกว่าโลก 4 เท่าๆกับขนาดของ PX พอดี

ZetaTalk Chat Q&A for August 7, 2010

Can someone pls explain these pictures? http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/magnetosphere-anomaly [and from another] Space Weather News for August 1, 2010 http://spaceweather.com During the early hours of August 1st, NASA's Solar Dynamics Observatory recorded a complex global disturbance on the Earth-facing side of the sun. Most of the sun's northern hemisphere was involved in the event, which included a long-duration C3-class solar flare, a "solar tsunami," and a massive filament eruption. As a result of these blasts, a coronal mass ejection (CME) is heading toward Earth. High-latitude geomagnetic storms and auroras are possible when the cloud arrives a few days hence. Note normal to deforming. 
 

[and from another] A Giant Breach in Earth's Magnetic Field [Dec 16, 2008]http://science.nasa.gov/headlines/y2008/16dec_giantbreach.htm?list1049613 NASA's five THEMIS spacecraft have discovered a breach in Earth's magnetic field ten times larger than anything previously thought to exist. But the breach itself is not the biggest surprise. Researchers are even more amazed at the strange and unexpected way it forms, overturning long-held ideas of space physics. The magnetosphere is a bubble of magnetism that surrounds Earth and protects us from solar wind. Exploring the bubble is a key goal of the THEMIS mission, launched in February 2007. The big discovery came on June 3, 2007, when the five probes serendipitously flew through the breach just as it was opening. The opening was huge-four times wider than Earth itself. 

What you see here is that portion of the bowshock that represents the area just beneath the Sun's Ecliptic deforming. We have warned that July, 2010 would bring changes, and it has. This area currently deforming is the same area called to attention on December 16, 2008 when a hole in the Earth's magnetosphere, 4 times the size of Earth, was noticed by the THEMIS spacecraft. Of course, Planet X is 4 times the diameter of Earth. Why is this area now deforming? Because the magnetic fields are now being forced to merge, in various contorted ways, and this is the side of Earth's magnetosphere that is losing its identity as it faces the more dominant magnetic field of Planet X.

หากสังเกตุจากรายงานของ NASA เพียงลำพัง จะเห็นชัดว่า NASA พยายามยกเรื่องการเกิด CME จากดวงอาทิตย์ขึ้นมาอ้าง ซึ่งก็ไม่สมเหตุสมผล โดยที่ทั้งๆที่เจ้าหน้าที่ของ NASA เองก็รู้อยู่แก่ใจตนเองว่าต้นเหตุของการเกิดช่องโหว่ขึ้นกับสนามแม่เหล็กของโลกนั้นมาจากที่ใด จึงจงใจส่ง THEMIS และดาวเทียมดวงอื่นๆขึ้นไปทำการศึกษาหาข้อมูล

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share