การทรุดตัวของปลายแหลม ยูเรเซี่ยน

http://www.ainews1.com/article713.html

สุริยจักรวาล ได้เดินทางมากว่าครึ่งวันของจักรวาล หรือเท่ากับเวลาของโลก 13,000 ปี เข้ามาอยู่ที่ขอบของทางช้างเผือก ไตรแองกุลัม และศูนย์กลางของอันโดรเมดา สุริยจักรวาลทำหน้าที่ส่งพลังงานบวกมหาศาลของกาแลกซี่ทางช้างเผือกและไตรแองกุลัม ยิงตรงไปยังกาแลกซี่อันโดรเมดา ซึ่งส่งพลังงานลบ ลงมาปะทะกัน เกิดแสงสว่างจ้าไปทั่วจักรวาลและดวงดาว ส่งผลกระทบต่อโลกมากมาย

และในโอกาสเดียวกัน ดาวหาง Planet X ดาวผู้พี่ของโลก มีขนาดใหญ่กว่าโลก 4 เท่า และมีมวลมากกว่าโลก 23 เท่า บน Planet X มีแรงดึงดูดมากกว่าโลก 50 % เป็นถิ่นที่อาศัยของมนุษย์ เผ่า อนูนาคี ที่เป็นนักทำเหมืองทองคำจากดวงดาวต่างๆ ส่งกลับไปยังดาวของตนเอง เพื่อใช้สงวนพลังงานความร้อนให้แก่ดาวของตน ที่ผลิตความร้อนและแสงเรืองจากแกนในของดาวใช้เอง

มีคำอธิบาย ชนเผ่า อนูนาคี จากคุณ Zeta ว่า : On October 15, 1995 the Zetas stated that the myths about El Dorado (xxx) were based on the Annunaki need for gold to put into the atmosphere of their home planet, in order to reflect heat and light back to the planet and prevent it from escaping.

Planet X โคจรผ่านมายังโลก ทุกๆ 3,657 ปี ขณะนี้เดินทางเข้ามาใกล้โลกและดวงอาทิตย์ อยู่เหนือ Eclipticไม่ไกลวงโคจรของดาวศุกร์ หรือใกล้โลกมากนั่นเอง ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนในแกนแมกม่าของโลก และเกิดความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กโลก ที่ดาวเทียมพบว่าสนามแม่เหล็กของโลกมีช่องโหว่ขนาดใหญ่ 4 เท่าตัวของโลกเกิดขึ้น
[and from another] A Giant Breach in Earth's Magnetic Field [Dec 16, 2008] http://science.nasa.gov/headlines/y2008/16dec_giantbreach.htm?list1049613 NASA's five THEMIS spacecraft have discovered a breach in Earth's magnetic field ten times larger than anything previously thought to exist. But the breach itself is not the biggest surprise. Researchers are even more amazed at the strange and unexpected way it forms, overturning long-held ideas of space physics. The magnetosphere is a bubble of magnetism that surrounds Earth and protects us from solar wind. Exploring the bubble is a key goal of the THEMIS mission, launched in February 2007. The big discovery came on June 3, 2007, when the five probes serendipitously flew through the breach just as it was opening. The opening was huge-four times wider than Earth itself. 

การแปรปรวนของสนามแม่เหล็ก และแกนในของโลกส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกขึ้นทั่วโลกมีทั้งลอยขึ้น และจมลง ร่วมกับพลังงานลบที่กาแลกซี่อันโดรเมดาส่งลงมากดดันเปลือกโลก

สำหรับชาวไทยลองมาติดตาม ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และกำลังเกิดขึ้นต่อไป จนกว่าโลกจะย้ายขั้ว และดาว Planet X ได้โคจรจากไป มีผู้ที่ติดตามข่าวการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของโลก จากคุณ Zeta ได้ส่งคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในโซนเอเซียรวมทั้งพื้นที่ประเทศไทย มีรายละเอียดที่คุณ Zeta วิเคราะห์ให้ฟังดังนี้

For the past few months I've just been reading this site but now I registered so I can ask a question. Regarding the Indo-Australian plate tipping, I guess no one has asked this question yet: How much elevation will the areas affected by this plate tipping such as India, Bangladesh, Indonesia, Malaysia and Philippines lose? I think this information is important so we can know which higher areas people can go to when the process starts. [and from another] I would like to ask how much of the Philippines, particularly Manila will be affected when 7 of 10 happens? Will there be lots of lives lost? Can you provide more details regarding this? 

We have spoken previously of the areas to be affected by the bending of the tongue holding Indonesia, but can now give more specifics. Draw a line from the city of Hangzhou directly west, and consider this horizontal line the point of bend. This does not mean that points north can rest easy, as when the tongue bends down water from various sides will rush in to fill the void, and these waters will have a rebound in the form of tsunami which can race northward at a height of 20-30 feet. The southern coast of China was likewise warned that they could experience loss of elevation. How much will their coastline drop, that they needed this warning from the Hangzhou UFO? This coastline, in general, can anticipate losing 20 feet in elevation, which will likewise afflict Taiwan though Taiwan is high land and will not be as devastated. 

Thought the tipping of the Philippine Plate at first gives the islands of the Philippines some relief, as the subduction of the plate is pushing under them, as the bending of the tongue holding Indonesia progresses, they too find an astonishing loss of sea level. However, other than some small islands and the direct coastline, little of the Philippines will be affected by this rise in sea level, and safety can be gained if the coastal residents head for the hills at the first sign of sinking. Tsunami will affect the Philippines, to a potential height of 40 feet, so a prompt evacuation to be at least 20 miles inland is necessary. If the coast of southern China will lose 20 feet in elevation, the Philippines will ultimately lose twice that much, to a total loss of 40 feet in elevation. Due to the tilting of the Indo-Australia Plate, Bangladesh gains temporary relief from the steady sinking it has experienced the past few years. And the tsunami likely to race northward will not come their way because the waters from the Bay of Bengal will be rushing into the South China Sea, and there clashing to push north. If the loss of 40 feet in elevation is not devastating to the Philippines, it is to the coastline of southern Burma, Thailand, and Cambodia, which have vast areas that will suddenly and permanently be flooded.

The sea level rises after 2 years of the Pole shift

It is the southern tip of the tongue which is utterly devastated. Draw a line just north of the Malaysia border and over the top of Borneo. The land on the tongue from this point south will double its elevation loss, so that Java and the islands bordering the Banda Sea will find they have lost a full 80 feet in elevation, sinking many coastal cities and small islands out of sight. Singapore will be awash, its streets hopelessly inundated. Vast areas of the northern coastline of Sumatra and the southern coastline of Borneo will likewise be inundated. And if having the sea rush in were not horrific enough, the sudden drop in elevation will bring with it water from the Indian Ocean and the Philippine Sea which will create turmoil, unpredictable waves that clash and boil. There is no predictor indicating that the bend and drop are about to happen that we could point to. There are, as we mentioned there would be, indicators of the direction that the plates are being pushed, as Jakarta has been sinking, Pakistan sinking, and the Coral Sea floor rising. We are telling you your coastlines are not safe, and the rest is up to you!

เมื่อเราได้แผนภูมิภาพรวมของภูมิภาคนี้แล้ว ก็จะช่วยให้ต่อภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว และจะเกิดมากขึ้นต่อๆไปได้สะดวกมากขึ้น แล้วจะค่อยๆมองเห็นภาพปัจจุบันและอนาคตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเท่าที่สังเกตดูจากรายงานอากาศ และภัยพิบัติต่างๆ เน้นเฉพาะเรื่องนั้นๆเป็นรายๆไป และยังสำทับต่อไปอีกว่าไม่ส่งผลเสียอะไรต่อประเทศไทย

ขอยกตัวอย่างการเกิดแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของประเทศไทย และในพม่า ลาว ในแนวเส้นละติจูดใกล้เคียงกัน เนืองๆ บางวันห่างกันเพียงชั่วโมงเดียว ในโซนนี้จะมีขนาดปัจจุบันอยู่ที่ 3-4 ริกเตอร์เป็นส่วนใหญ่ แต่ตรงกันข้ามทางอินโดนีเซีย ฟิลิบปินส์รายงานแผ่นดินไหวจะมีขนาด 5-6.5 ริกเตอร์

หากทราบแผนภูมิโดยรวมของภูมิภาคนี้แล้วจะรู้ว่าแผ่นหินใต้เปลือกโลกกำลังแตกหักรุนแรงไม่เท่ากัน ทางแถบอินโดนีเซียแผ่นเปลือกโลกมีการทรุดตัวมากกว่าทางประเทศไทย มากกว่าเท่าตัว ในแถบนี้จึงเกิดการแตกหักของชั้นหินมากกว่า การไหวของแผ่นดินจึงสูงกว่าเป็นต้น

ลองดูอีกตัวอย่าง การแตกร้าวของเปลือกโลก เมื่อต้นปีทางสุราษฎร์ธานี มีรายงานแผ่นดินแยกกว่า 1 เมตรยาว 1,500 เมตร ทางภาคนี้ ส่วนเมื่อต้นเดือน สิงหาคม 54 ทางลำปางมีรายงานแผ่นดินแยกยาว 300 เมตร จะเห็นว่าการแยกของแผ่นดินทางภาคเหนือจะรุนแรงน้อยกว่าทางภาคใต้ ที่อยู่ใกล้การทรุดตัวมากที่สุดในอินโดนีเซีย และภาคใต้อยู่ใกล้ก้นมหาสมุทรแปซิฟิคที่กำลังหดตัวมากกว่า

สรุปก็คือ ใต้แนวเส้นละติจูดที่พาดผ่านเมืองหังซู่ประเทศจีนลงมา ถึงปลายแหลมของแผ่นยูเรเซี่ยนที่โอบล้อมประเทศอินโดนีเซีย เป็นโซนที่มีการโก่งตัว บิดและทรุดตัวทั้งโซน จึงมีหลุมยุบ แผ่นดินทรุด แผ่นดินแยกปรากฏอยู่ทั่วไป รวมทั้งในเวียตนาม ในย่านที่แผ่นดินมีการยืดตัวเช่นนี้ การไหวของแผ่นดินจะไม่รุนแรงนัก และหลายๆกรณีจะเกิดแผ่นดินแยกเท่านั้น ไม่มีแผ่นดินไหว แต่เมื่อแผ่นดินได้น้ำฝนมาช่วยลดแรงยึดเกาะระหว่างเม็ดดิน ก็ยิ่งอำนวยให้เกิดแผ่นดินแยกง่ายเข้า เหตุการณ์จึงซ้อนกัน เป็นภาพบังตา ให้มองดูว่าเกิดแผ่นดินแยกอันเนื่องมาจากเกิดฝนตกหนัก ซึ่งก็ถูกเหมือนกันแต่ยังไม่ตรงประเด็นทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในย่านนี้ ระหว่างการทรุดตัวในภาพรวม แผ่นดินบางแห่งก็โก่งตัวลอยขึ้น ทำให้ร่องน้ำในแม่น้ำลำคลองตื้นเขินผิดปกติ น้ำที่เคยหลากไหลสะดวกก็จะไหลได้ช้าลง ทำให้เกิดน้ำท่วมง่ายกว่าเดิม ทำความเสียหายแก่ไร่นา บ้านเรือนของราษฎรรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา ทำให้ประชาชนไหวตัวหลบภัยที่เกิดขึ้นไม่ทัน และฝนที่ตกแต่ละคราวก็จะตกหนักมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต เนื่องจากโลกร้อนขึ้นปริมาณไอน้ำเหนือท้องทะเลที่ลมพัดหอบขึ้นบกมีมากกว่าเก่านั่นเอง ช่องระบายน้ำต่างๆตามถนนหนทางจึงมีขนาดไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงมา กลายเป็นว่าการออกแบบของวิศวกรในอดีต ทำเอาไว้เล็กเกินไป เนื่องจากใช้ข้อมูลไฮโดรโลยี่เก่าๆที่ผ่านมา 5-10 ปีในการอ้างอิงสำหรับการออกแบบ ไม่ตรงกับเหตุที่เกิดในปัจจุบันและในอนาคตที่จะยิ่งทวีความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับ

และปัจจุบันเราพบว่าฤดูกาลเปลี่ยนไปมาก และต่อไปจะพบฤดูกาลผสม ภูมิอากาศจะแปรเปลี่ยนทุกๆ 2-3 วันอย่างชนิดที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ เมื่อแกนพลังงานโลกถูกกระทบจากแรงสนามแม่เหล็กภายนอกจากดาว Planet X วันละ 2 รอบโลกก็จะประสบฤดูกาลผสม ทำให้ชาวโลกเกิดอดอยากขาดแคลนอาหารรับประทาน ซึ่งจะโหดร้ายกว่าข้าวยากหมากแพง ตามคำคนโบราณ แม้มีเงินก็ไม่มีสินค้าให้จับจ่าย มันเป็นความอดอยากขาดแคลนอาหารที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก

ซึ่งเวลานี้ประเทศผู้ผลิตอาหารหลายๆประเทศที่รู้อนาคตโลก จะเริ่มกักตุนอาหารที่เคยส่งออกเอาไว้รับประทานเฉพาะในประเทศของตนแล้ว รัฐบาลไทยและเอกชนได้คำนึงถึงปากท้องของคนในประเทศในกรณีนี้กันบ้างหรือยัง หรือปล่อยไว้กว่าจะรู้ก็ไม่มีอาหารจะรับประทานกันแล้ว ลองหารือกับผู้นำประเทศของบรูไนล์ดูก็ได้เขามีความรับผิดชอบต่อปากท้องของคนในประเทศเพียงใด เงินมีมันกินเข้าไปม่ได้ ถึงเวลานั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะร้องเพลงอะไร

เมื่อท่านทราบแนวทางที่กล่าวแล้ว ก็ยังไม่ต้องปักใจเชื่อ ลองใช้เวลาค่อยๆติดตามข่าวต่อๆไป แล้วนำเหตุการณ์ต่างๆมาปะติดปะต่อกัน ก็จะค่อยๆเริ่มเข้าใจความเป็นไปของโลกในโซนนี้ ว่าจริงๆแล้ว กำลังเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราและประเทศรอบๆของเรา ต้องเดือดร้อนมากขึ้นไปตามลำดับ ไปจนกว่าโลกจะย้ายขั้ว และหลังจากนั้นไปอีกระยะหนึ่ง ที่ท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้ ต้องเลยปี 2562 ไปแล้ว

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share