ย้ายไปสู่ที่หลบภัยเมื่อไรจึงเหมาะ

http://www.ainews1.com/article715.html

คนส่วนใหญ่ติดภารกิจและหน้าที่การงาน และความไม่แน่ใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงพยายามยื้อเวลาจนนาทีสุดท้ายกว่าจะตัดใจได้ ส่วนหลายๆคนจะไม่ได้เผื่อสถานที่จะย้ายไปเอาไว้เลย คนในจำพวกนี้จึงไม่อยากจะย้ายไปไหน หรือลางานชั่วคราวลองหลบออกไปดูเชิงยังต่างจังหวัดที่ปลอดภัย

คุณ Zeta ได้ตอบคำถามดังกล่าวข้างต้นเอาไว้อย่างน่าสนใจ สำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทุกๆด้าน ที่จะแปลเปลี่ยนไปเร็วมากในเวลาคับขัน

What will be the signal of the very last chance to get out of the town and go to the village in mountains? Red dust?

This will depend on many factors. Are your roads whole, or have they been heaved during earthquakes? Are migrating people considered a threat so there will be roadblocks? If you are close to your safe location, travel even during the week of rotation stoppage is possible. But due to panic during the last weeks, the days of darkness and the extreme wobble, travel may also become impossible. We advise erring on the safe side.

ปกติคนเรามี 2 ขา 2 มือ สมอง 2 ซีกหลักๆทั้งด้านซ้ายและขวา ซึ่งมักทำงานขัดแย้งกันตลอดเวลา

ดังนั้นหากใช้หลัการเดียวกัน เตรียมหาที่สำรองเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเหตุวิกฤตจะเกิดขึ้น ในต่างจังหวัดที่พิจารณาแล้วว่าปลอดภัย ตามเกณฑ์ต่างๆที่คุณ Zeta ให้คำแนะนำไว้ ก็น่าจะเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์ที่ไม่ประมาทควรมีไว้ พร้อมทั้งปลูกพืชผักพันธุ์ไม้จำเป็นหลายๆอย่างเอาไว้ล่วงหน้า สำหรับใช้พึ่งตนเองเมื่อเวลาที่ต้องการมาถึง

และต่อไปนี้ต้องเป็นคนช่างสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้น และหาสาเหตุให้ได้ว่าเป็นมาอย่างไร และจะส่งผลเป็นภาพใหญ่อย่างไร รู้ให้รอบครบวงจร ไม่ละทิ้งปล่อยวางไว้ระเกะระกะ จะไม่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตทรัพย์สินในภายหน้า

และต้องคำนึงเอาไว้ว่าเหตุการณ์อนาคตอาจร่นเวลาให้โลกถอยไปเมื่อศตวรรษที่แล้ว ความเป็นอยู่อย่างนั้นที่เราไม่เคยชินมาก่อน ได้ลองฝึกซ้อมแก้ปัญหาเอาไว้บ้างเป็นอย่างๆไปบ้างหรือไม่ สิ่งต่างๆเหล่านี้หากได้ฝึกเอาไว้เตรียมการล่วงหน้าเอาไว้ ก็จะไม่เข้าไปจนมุมในเหตุการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้น และยิ่งภัยธรรมชาติยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลา ต้องฉุกคิดแล้วว่าต้นเหตุของภัยธรรมชาติเหล่านี้ มันมาจากสิ่งไรกันแน่ หาข้อมูลจากหลายๆด้าน มาประกอบการพิจารณาของเรา แล้วภัยธรรมชาติเหล่านี้มันจะจบลงอย่างไร เช่นโลกร้อนขึ้นตลอดเวลา มนุษย์และสัตว์ทั่วโลกทะยอยตาย ทั้งบนบก อากาศ และใต้ทะเล ซึ่งไม่ปกติธรรมดา ควรค้นหาคำตอบถึงสาเหตุความเป็นไปได้ ให้เข้าใจถ่องแท้ แล้วคำตอบเหล่านั้นจะเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของตนเองได้เป็นอย่างดี คงจะมีใครมาตัดสินชีวิตของแต่ละคนให้ไม่ได้

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share