มนุษย์เกิดมาใช้ชีวิตลองผิดลองถูก

http://www.ainews1.com/article752.html

มนุษย์เกิดมาบนโลกนี้ เพื่อลองสิ่งผิดๆ จนกว่าจะเกิดปัญญา คุณ Zeta กล่าวไว้เช่นนั้น โลกนี้เป็นโรงเรียนของมนุษย์ เพื่อหาประสพการณ์ เรียนรู้สิ่งที่ผิด และถูก

ZetaTalk: GodlikeProduction Live
written January 12, 2008 on the GodlikeProduction live chat.

The history of humans shows alien interaction, and yet aliens state that they can not interfere with humans on this planet. From technology to knowledge of languages, writing, mathematics, agriculture, and religions, they've certainly interfered. If aliens want to help us, why don't they just reveal themselves to the public? Why the deception and secrecy?

Does your teacher interfere with your high school exams by telling you the answers? You are in school to learn, and part of this learning process is to live with your mistakes, to learn the outcome of your mistakes. Earth is a spiritual schoolhouse, whereyou are to learn by your actions and migrate, spiritually, to either the Service-to-Other or Service-to-Self spiritual orientation. We have stated, endlessly, that we are not your parents! We are allowed to counsel you but not to interfere. We are not here to rescue you, but must allow you to make your own mistakes and take action as you see fit.

แต่ปัจจุบัน มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งโชคดี ไม่ต้องใช้ชีวิตลองผิดลองถูกอีกต่อไป เมื่อได้พบคำสอนของพระพุทธองค์ และยิ่งกว่านั้นปัจจุบันยังมีผู้นำทางลัด ในการเพิ่มคลื่นความถี่สูงให้แก่ตนเอง เพื่อเปลี่ยนมิติของตนเอง คืนกลับบ้านเดิมที่นิพพาน ได้ในเวลาที่ไม่เนิ่นช้า หากหมั่นปฏิบัติอย่างจริงจัง

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share