ไฟฟ้าพลังน้ำ- Free Energy

http://www.ainews1.com/article764.html

คุณพงศ์สันต์ ได้ค้นหาข้อมูล การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ ส่งมาให้ ตามรายละเอียดในเว็บเพจข้างล่างนี้

Francise Turbine


คอนเซ็บของชาวน้ำที่ให้การแนะนำแก่มนุษย์ ณ ปัจจุบันนี้ ด้วยความปารถนาดี และด้วยจิตเมตตาต่อมวลมนุษย์ แต่หากพิจารณาโดยผิวเผิน ด้วยความรู้ด้านไฮโดรเทคโนโลยี่ ที่มนุษย์ได้ศึกษาเล่าเรียนมา จะเกิดความต่อต้าน และลงความเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีไฟฟ้าใช้ฟรีโดยวิธีการนี้

ถ้าหากว่าผู้อ่าน/ผู้ชม/ฟัง ได้รู้จักชาวน้ำที่อยู่ใน 4th และ 5th Density ซึ่งอยู่ในคลื่นความถี่สูงกว่ามนุษย์โลก ที่อยู่ใน 3rd Density และพวกเขาไม่ใช้สมองส่วนหน้าเหมือนมนุษย์ใช้ พวกเขาจะใช้แต่สมองส่วนหลังหรือซับคอนเชียส ซึ่งคิดพูดแต่เรื่องความจริงโดยสุจริตเท่านั้น อันที่จริงในโลกของจิตวิญญาน ก็ไม่มีการพูดโกหก ไม่เหมือนกับมนุษย์บางส่วนใช้กันอยู่ ตอบคำถามต่างๆไปตามความจริง เนื่องจากผู้ถามก็รู้คำตอบที่เป็นความจริงของผู้ถูกถามอยู่แล้ว ยิ่งกว่าการมอนนิเตอร์เสียอีก จึงไม่มีประโยชน์ในการนำเรื่องเท็จมาบอกกล่าว และไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงอยู่

เนื่องจากเป็นมิติใหม่ ไม่มีอยู่ในการศึกษาของนักวิชาการด้านไฮโดรโลยี่ แตกต่างออกไปตรงที่เป็นระบบปิดแต่ไม่ถึงกับเป็นสูญญากาศ เมื่อเปิดวาวล์ให้น้ำในถังไหลลงมาที่เทอร์ไบน์ ระดับน้ำในถังจะลดลงอย่างรวดเร็วทำให้บรรยากาศหรือความกดเหนือผิวน้ำในถังลดลง เปิดโอกาสให้น้ำในท่อไหลกลับเข้าถัง ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่นักไฮโดรโลยี่ไม่ได้มีการศึกษาในประเด็นนี้ จะศึกษาเฉพาะในสภาพหนึ่งบรรยากาศเท่าๆกัน ทั้งน้ำไหลขึ้นและไหลลงหรือน้ำไหลเข้าและไหลออก  ใช้เพียงความแตกต่างของเฮดของน้ำเป็นหลักเท่านั้น...ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมคนคิดต้นแบบ ในสมัยก่อนๆจึงไม่ได้ลองมาศึกษาในประเด็นที่เป็นระบบปิด....

ระบบเก่าที่โลกใช้กัน อาจจะมุ่งเน้นไปในสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่แล้ว เพียงเติมเครื่องเทอร์ไบน์เปลี่ยนพลังงานจากน้ำไหลผ่าน ออกมาเป็นพลังงานกลฉุดเครื่องปั่นไฟฟ้า ซึ่งใช้มากับเขื่อนต่างๆ...ส่วนคอนเซ็บของชาวน้ำที่เสนอมานี้ อาจไม่เหมาะสมต่อการทำธุรกิจ ลงทุนสร้างและ เมื่อคุ้มทุนแล้วเท่ากับใช้ไฟฟรี ถ้าองค์กรหรือบริษัททำแล้วเปลี่ยนมาเป็นกำไรน้อย หรือเมื่อทำให้ดูแล้ว คนอื่นๆก็จะทำของตนเอง ไม่มาเป็นลูกค้าใช้ไฟฟ้า ระบบของชาวน้ำจึงเหมาะกับโลกยุคใหม่ที่สร้างพลังงานที่สะอาด และไม่ต้องคำนึงถึงรายได้ มุ่งทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างเดียว

แต่อย่างไรก็ดีก่อนการลงทุนก่อสร้างระบบต้นแบบ ควรทำความแน่ใจต่อการไหลของน้ำอย่างต่อเนื่องในระบบถังปิดเสียก่อน แล้วจึงคำนวณรายละเอียดในเรื่องเฮดของน้ำที่ต้องการ ให้สอดคล้องกับขนาด ความเร็วรอบของเทอร์ไบน์ และแรงฉุดที่ได้ เพื่อสร้างความสมดุลกับตัวเครื่องปั่นไฟฟ้า และเร็คกูเลเตอร์  หรืออาจไม่ต้องการเร็คกูเลเตอร์เลยก็ได้ เนื่องจากเป็นระบบปิดความแตกต่างของความสูงของน้ำไม่มาก มีความเป็นอิสระต่อการใช้ปริมาณน้ำได้กว้างขึ้น ในขณะที่เฮด ของน้ำก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น ไม่ต้องเป็นกังวลต่อปริมาณน้ำที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล หรือปริมาณน้ำในเขื่อน อย่างที่ใช้ปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปทุกแห่งในโลก

ระบบของชาวน้ำนี้ ดูผ่านๆก็จะเหมือนวิธีการที่ปฏิบัติอยู่ทั่วโลก โดยใช้ฟานซิสเทอร์ไบน์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงใกล้ 95 % ขึ้นไป และมีความทนทาน ซ่อมบำรุงเฉพาะตัวแบริ่งและซีลกันน้ำรั่วเท่านั้น ยิ่งเป็นระบบปิด ยิ่งสะดวกต่อการบำรุงรักษา โดยออกแบบโครงสร้างถังสูงให้แข็งแรงทนต่อสภาพแผ่นดินไหวในระยะที่โลกย้ายขั้วซึ่งรุนแรงที่สุด การระเหยของน้ำแทบไม่มี ในฤดูหนาวอาจต้องเพิ่มความร้อนให้แก่น้ำในระบบ ไม่ให้แข็งตัวหรือเติมเกลือ ทั้งนี้ต้องทราบว่าในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิภายนอกติดลบกี่องศา ซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ สามารถใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มอุณหภูมิให้แก่น้ำได้

ถ้าโมเดลแสดงการไหลของน้ำเป็นไปตามที่ไดอะแกรมของชาวน้ำ ที่ได้แสดงเอาไว้ ระบบในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับหมู่บ้านบนบกชนิดนี้ ก็จะเอื้ออำนวยให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ตามความจำเป็น อำนวยความสะดวกในการดำรงค์ชีวิตในยามหน้าหนาว ที่ในกรีนเฮาส์สำหรับปลูกพืชนาๆพันธุ์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูไลน่า ต้องการทั้งแสงสว่างที่พอเพียงและความอบอุ่นด้วย ในขณะที่ภายนอกมีอากาศหนาว หรืออุณหภูมิติดลบ และระบบต้นแบบจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆที่ขาดแคลนไฟฟ้า จะได้นำรูปแบบไปใช้ ให้ชุมชนของตนเองมีไฟฟ้าใช้ตามความจำเป็น

ในแผนที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่กำลังใช้อยู่ในสหรัฐฯเพียงประเทศเดียว ยังไม่รวมทั้งในยุโรปและญี่ปุ่น จะเห็นว่าเป็นปัญหาที่น่าวิตกมาก และในสหรัฐฯก็อยู่บนแนวที่เกิดแผ่นดินไหวแทบทุกโรง

ก็ต้องขอบคุณชาวน้ำ ที่มี่จิตเมตตาส่งข้อมูลมาให้ดำเนินการต่อยอดให้ระบบที่เสนอไว้เป็นจริงขึ้นมา

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share