The pole shift happens

http://www.ainews1.com/article784.html

ปฏิกิริยาของแท่งแม่เหล็กหลายแท่งที่มีพลังงานไม่เท่ากัน ย่อมมีผลต่อแท่งแม่เหล็กที่มีกำลังน้อยกว่าเช่นโลก เทียบกัน Planet X ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลก 4 เท่าและมีมวลมากกว่าโลก 23 เท่า อุดมไปด้วยแร่เหล็ก แต่กระนั้น Planet X ก็ไม่สามารถเทียบกำลังกับดวงอาทิตย์ได้ Planet X จำเป็นต้องปรับตัวไปตามอิทธิพลของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ เพื่อปรับสมดุลสนามแม่เหล็กของตนเองตลอดเวลา ในการหมุนกลับขั้วของตนเอง 180 องศาหรือหมุนต่อไปอีก 90 องศาก็ตาม

ปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นไปโดยอัตโนมัติตามอิทธิพลของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ มิใช่ว่าเป็นเจตนาของ PX ที่จะให้เกิดขึ้น แต่ดาวทุกดวงที่มามีความสัมพันธ์กันนั้น ก็อยู่ด้วยสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ ของกาแลกซี่ต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายโยงใยกันมากมาย ซึ่งคุณ Zeta วิเคราะห์ และตอบคำถามที่ส่งเข้ามาตามความจำเป็น ให้ย่นย่อที่สุดและพอเข้าใจได้เท่านั้น ว่าทำไมอิทธิพลสนามแม่เหล็กที่ PX ส่งทอดต่อมาที่โลก ถึงฉุดให้เปลือกโลกเป็นอิสระจากแรงดูดจากแกนของโลก ก่อให้เปลือกโลกย้ายที่ไปสู่ตำแหน่งขั้วโลกใหม่

What happens during the second 270 degree roll that Planet X makes upon leaving the solar system. [and from another] Prior ZetaTalk on this from August 9, 2008 ../index/zeta467.htm "The pole shift happens when Planet X is free to leave the solar system, having at last crossed over the ecliptic. Planet X has up until this point been fighting the backwash of particles returning to the Sun at the ecliptic. Once into the realm of the magnetic field on the northern side of the ecliptic, Planet X rapidly aligns with these magnetic field lines with another 270°, this one rapid, and zooms out of the solar system. It is the second 270° roll that in fact causes the pole shift. We have not detailed this, other than to mention a dual 270° roll, as by this time mankind could care less and is in a state of shock and panic. What they know is that the crustal shift happens within the span of an hour, and life afterwards is drastically different. Beyond that, mankind does not care."

At the point where Planet X has completed its first 270° roll, both Earth and Planet X are standing upright and the Earth has been drawn closer to Planet X in a side-by-side magnetic alignment. This is the time of rotation stoppage. What happens then, for a second 270° roll of Planet X? As Planet X begins to align with the Sun's magnetic flow lines above the Ecliptic, it finds its stance where its N Pole is pointing upward creating a clash with the downward flow of magnetons. This does not happen with the normal stance of Earth and Mercury, both likewise magnetic planets, because these planets are small in proportion to Planet X, and Planet X is standing closer to the Sun than the Earth. Planet X deals with the press of magnetons coming from the Sun's N Pole by flipping 180° degrees, pointing it's S Pole upward, as the S Pole of magnets is an intake. At this point it is starting to float over the head of the hapless Earth. As it puts distance between itself and the Sun, the Sun's magnetic field has less dominance, and Planet X wants to return to a side-by-side arrangement with the Sun. It begins this by bringing its N Pole sharply upward during a process that only progresses 90° degrees before Planet X is traveling so rapidly out of the solar system that its alignment with the Sun is no longer relevant.

The pole shift itself is predicted by ourselves to occur at the end of a trimester, and indeed, the last weeks to be encompassed by the trimester preceding this. But just what trimester will initiate the 8 of 10 changes, or the 9 of 10 finale, we are not allowed to say. It should not be assumed that each stage will last only a trimester, or even necessarily be bounded by trimesters, as there are many factors affecting the progress of Planet X along its trajectory and the gyrations that Earth will assume in response.

http://www.zetatalk.com/ning/19fe2011.htm

หลังจากได้รับฟังเหตุผลการอธิบายของคุณ Zeta แล้วจะทำให้เข้าใจว่า เมื่อ PX ได้เจาะลงมาที่ Ecliptic เรียบร้อยแล้ว PXเองก็ยังอยู่ในภาวะไม่สมดุลต้องกลับขั้วของตนเอง และต้องหมุนต่อไปอีก 90 องศาเพื่อหาความสมดุลที่สุดของตนเอง ก่อนที่จะโคจรจากดวงอาทิตย์และโลก กลับไปยังคู่ดาวแฝดของดวงอาทิตย์ที่อับแสง โฟซี่อีกดวงหนึ่งของ PX อีกประมาณ 3,657 ปีค่อยกลับมาพบกันใหม่ หลังจากที่โลกได้ปรับยกขึ้นไปที่ 4th Density แล้วขยายวงโคจรรอบดวงอาทิตย์โตขึ้นกว่าเก่า พระอาทิตย์เย็นลงกว่าเดิม มีแรงดึงดูดดาวบริวารน้อยกว่าเก่า วงโคจรของ PX ก็ย่อมเปลี่ยนไป และไม่สามารถ เข้ามาใกล้โลก พาโลกย้ายขั้วได้อีกต่อไป และชาวโลกที่ยังเหลืออยู่ก็ย้ายขึ้นไป Density ที่สูงกว่า 3rd Density ที่มนุษย์กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่ทราบทางลัดในการปรับคลื่นความถี่สูงของตนเอง อาจตัดสินใจเพิ่มคลื่นความถี่สูง จนตนเองเป็นอิสระจากแรงดึงดูดของทุกๆโลกและอนันต์จักรวาล ในคราวที่โลกจะ Transformation ไปสู่ 4th Density ที่ตนเองโชคดี เมื่อหนทางลัดได้ถูกเปิดเผยออกมา ในจังหวะที่หลายๆคนก็มองหาที่พึ่งพิง ที่ไพบูลย์ ไม่ต้องวนกลับมาทดสอบในสนามของโลกต่างๆอีกต่อไป กลับคืนสู่สถานะเดิมที่มีอิสระภาพเป็นนิจนิรันดร์

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share