แผ่นดินแยกในอาฟริกา

http://www.ainews1.com/article794.html

The African rolls- Scientists predict northeast          Ethiopia to disappear under water

  • Cracks along Ethiopia’s Afar region surface has already opened up, some has reportedly swallowed up goats and camels. As tectonic plates in Northeast Ethiopia and eastern Eritrea pull apart, the Afar region will be flooded by the Red Sea overtime and disappear under water, according to scientists.

A giant underground reservoir of molten rock has been discovered under the deserts of Ethiopia by British geologists, The (London) Sunday Times reported.

They targeted the Afar region in the Horn of Africa after a recent surge in volcanic activity and earthquakes plus the appearance of giant cracks in the rocky surface. Tectonic plates in the area are pulling apart and gradually creating             a new ocean.

Now, the scientists have mapped the colossal underground lake of magma that lies up to 20 miles (32km) below the earth's surface.

"We estimate that there is 3,000 cubic kilometers of molten rock under Afar -- enough to cover all of London ... with around a kilometer of rock," said Kathy Whaler, professor of geophysics at Edinburgh University.

The reservoir is under such pressure that it has forced tongues of molten rock up towards the surface, producing eruptions and earthquakes.

In 2005, a 25-foot (7.6m) wide tongue of lava spread 40 miles (64km) under Afar in 10 days and solidified, and many    more followed.

Afar lies in east Africa's Great Rift Valley at a point where three tectonic plates are pulling apart from each other. Such movement creates gaps, or rifts, in the Earth's crust, which allows molten rock to well up from deep below.

There are thousands of miles of these rifts around the world but almost all lie deep below the ocean. East Africa and Iceland are the only places where they emerge on to land.

Much of Afar is already below sea level but is protected from flooding by a barrier of low hills in Eritrea. Geologists     believe the protective barrier will be overcome in about one million years, allowing the Red Sea to inundate the whole    area.

Whaler, who presented her preliminary results to the UK's Royal Society last week, said, "Over geological time parts        of southern Ethiopia and Somalia will split off and form a new island that moves out into the Indian Ocean."

http://jimmatimes.com/article/Latest_News/Latest_News/Scientists_pr...

 

We have stated that Egypt can find itself in the center of a migration route, as mankind will remember that a handy route into Africa exists there, and that Africa is a rich continent with a high elevation. Portions of Egypt may find itself under water when the sea level rises to 675 above today's level, but most will not be under water. But the crowd of people passing through Egypt will make survival there almost impossible. Any food grown will be taken.

Red Sea 7 of 10

When the Africa Plate rolls to the east and drops, during the 7 of 10 scenarios, this will of course affect Egypt and its connection to the Sinai Peninsula. The Straits of Gibraltar will widen by 125 miles, as Africa drops, and Morocco will move 50 miles further east. Where the Sinai Peninsula is considered part of the African Plate, the Red Sea is clearly ripping open. Thus both the Red Sea at the Gulf of Suez and the Gulf of Aqaba tearing up into Jordan will rip open, leaving the Sinai Peninsula positioned like an island with few direct attachments. We have stated that Egypt can find itself in the center of a migration route, as mankind will remember that a handy route into Africa exists there, and that Africa is a rich continent with a high elevation. Portions of Egypt may find itself under water when the sea level rises to 675 above today's level, but most will not be under water. But the crowd of people passing through Egypt will make survival there almost impossible. Any food grown will be taken.

ZetaTalk ™ January 2, 2011

ลองอ่านความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน กับความเห็นของคุณ Zeta แล้วลองนำมาเปรียบเทียบกัน ว่าจะมีความเห็นในกรณีเดียวกันเป็นอย่างไรบ้าง

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share