โอกาสคนรุ่นปัจจุบันสร้างรายได้

http://www.ainews1.com/article828.html

ในเมื่อเกิดมาเป็นคนมีร่างกายที่เห็นๆกัน ต้องดูแลทั้งในเรื่องอาหารการกินอยู่ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ในท้องถิ่นต่างๆของโลกเป็นต้น ไปจนกว่าจะเสียชีวิต หลายๆคนมีการศึกษาดี
และยิ่งรักชอบที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นรอบๆตัว ได้กว้างไกลหลายๆจังหวัดไปได้พร้อมๆกันด้วยแล้ว คนประเภทนี้มีโอกาสเลือกทำธุรกิจร่วมกันเป็นทีมได้ดีทีเดียว

ผู้ที่มีนิสัยจิตใจดังกล่าวข้างต้น เรียกว่ามีต้นทุนทางสังคมมาดี สามารถใช้ศักยภาพของตนเองเปลี่ยนเป็นรายได้ส่วนตัว ขึ้นมาได้ในช่องทางต่างๆในด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้คนในสังคมสมัยใหม่ ที่สิ่งแวดล้อมยังพอเอื้ออำนวยให้ทำได้อยู่

การแข่งขันในวงการธุรกิจ

พูดถึงการทำธุรกิจก็มีรูปแบบต่างๆปรับเปลี่ยนลอกเลียนแบบกัน ต่อยอดกันขึ้นไปตลอดเวลา แล้วแต่เจ้าของบริษัทใดจะมีความโลภอยากร่ำรวยเร็วมากน้อยเพียงใด ถ้าหากตั้งเป้าเอากำไรแต่พอประมาณก็จะไปได้ดี ธุรกิจเติบโตได้เร็ว โดยจะมีผู้คนในสังคมนาๆอาชีพที่เห็นด้วย เข้ามาร่วมทำธุรกิจร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์อีเล็คโทรนิคส์ แบ่งปันรายได้ให้แก่ผู้ร่วมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์และทุกเดือน โอนเข้าบัญชี โดยไม่เอาเงินรายได้ไปกักดองเอาไว้ในนามของบริษัทแม่เป็นเดือนๆ

เมื่อพูดถึงทำธุรกิจ ในมุมมองของคนที่เคยทำงานอยู่กับธนาคารมาหลายปี ได้มีโอกาสสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าของธนาคารและผู้บริหารระดับสูง ก็ค่อยๆได้รับความรู้และมุมมองธุรกิจใหม่ๆ ทีคนอยู่ต้นทางการเดินทางของเงินจะใฝ่รู้ ต่อการทำธุรกิจต่างๆในรูปแบบใหม่ๆทันสมัย และแนะนำว่าธุรกิจชนิดไหนบ้างที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่เข้าไปเสี่ยงทำด้วย 

เลือกอาชีพปรับเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของธุรกิจ

Robert Kiyosaki นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่และนักเขียนสรุปเอาไว้ว่าในโลกนี้มีผู้ที่เลือกเป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนอย่างละ 2 % ที่มีโอกาสร่ำรวยเงินทอง ส่วนคนอีก 80 % ตกอยู่ในประเภทลูกจ้าง และเป็นลูกจ้างประจำในธุรกิจส่วนตัวอีก 16 % ต่างต้องทำงานหนักแต่กลับไม่ร่ำรวย เลิกทำงานเมื่อใดรายได้ก็หมดไปด้วย Robert จึงแนะนำว่าหากต้องการเป็นผู้สำเร็จทางการเงินและอาชีพ ควรปรับย้ายตนเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจ  

ในการจะทำธุรกิจ ก็จะมุ่งประเด็นไปที่จำนวนเงินการลงทุน อัตราเสี่ยง และระยะเวลาการคืนทุน และทำเลที่ตั้ง ประเภทของสินค้า โดยเฉพาะผู้กำลังทำงานกินเงินเดือน ที่อาจนึกถึงเวลาที่ตนเองน่าจะมีโอกาสออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นอิสระบริหารเวลาของตนเองได้อย่างเต็มที่ ร่วมกับเพื่อนๆ ที่รู้จักคุ้นเคยหลายๆคนทั่วประเทศได้พร้อมๆกันเป็นทีม อย่างกว้างขวางไม่ต้องกังวลเรื่องจำนวนเงินลงทุน และต้องการใช้ช่วงเวลารอยต่อกับงานประจำ ทดลองทำดูก่อนซักระยะหนึ่ง ให้เห็นเงินรายได้ทดแทนงานประจำหรือเป็นรายได้ที่ตนเองพออยู่ได้โดยอิสระ หลุดออกจากกรอบเป็นพนักงานลูกจ้าง ที่ต้องถูกบังคับเวลาทำงานอย่างเข้มงวดตามข้อตกลงว่าจ้าง

ส่วนหลายๆท่านที่กำลังหางาน หรือกำลังตกงานอยู่ก็ตามก็ไม่ต้องย่อท้อ ตกงานได้ก็หางานใหม่ให้แก่ตนเองได้ นำประสพการณ์ที่ผ่านมา นำมาต่อยอดกับการเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายสมัยใหม่ในยุคไอที ทำไปสัก 6 เดือน หันกลับไปมองหนทางที่เราผ่านมาอาจจะนึกขอบใจที่เก่าที่ทำให้เราตกงาน มาได้โอกาสดีๆเติมเต็มความต้องการให้แก่เราได้ในวันนี้ นอกจากจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวแล้ว เรายังนึกถึงเพื่อนๆที่กำลังตกงานเช่นกัน มาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่นำสมัยได้ด้วยทุกคน หลายๆคนได้รอโอกาสนี้มานานทีเดียว กว่า ทีโอที จะคลอดโครงการณ์ 3.9G นี้ออกมาได้ เป็นสินค้าที่ผู้ใช้ต่างรอคอยมานาน ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขยายตลาดด้วยสินค้าที่ขายตัวเองได้เป็นอย่างดี

ภายหลังได้มาประเมินผลแล้ว พบว่าการได้เป็นเจ้าของธุรกิจดีกว่า สบายใจกว่างานที่เคยทำกับบริษัทเดิม แล้วรอรับเงินเดือนเพียงเดือนละครั้งเท่านั้น...ส่วนการปรับเงินเดือนขึ้นก็ไล่ตามภาวะเงินเฟื้อไม่ทัน กล่าวคือยิ่งทำไปนานเสมือนรายได้ยิ่งลดลงไปทุกที หลายๆคนอาจไม่เคยพิจารณา เงินฝากเงินธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยเพียง 2%ต่อปี เสียภาษีเงินได้อีก 15 % แต่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นมากกว่าปีละ 5% หรือเงินเฟื้อมากกว่า 5 %ต่อปีเท่ากับมูลค่าเงินที่เรามีอยู่ค่อยๆน้อยค่าในการใช้จ่ายได้น้อยลงไปทุกที...ในเรื่องเหล่านี้ที่หลายๆคนอาจลืมนึกถึง ผู้ที่กินเงินเดือนจึงแทบไม่เหลือเงินเก็บสะสม หรือมีเหลือน้อยมาก เนื่องจากรายจ่ายต่างๆถีบตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเอง...แล้วท่านเคยดำริเปลี่ยนตนเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่ ที่ทำรายได้ดีกว่างานเดิมบ้างหรือยัง

การอยู่ในอาชีพลูกจ้างของแต่ละบริษัท การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และสิ่งแวดล้อม คู่แข่งต่างๆก็จะหมุนเวียนไปตลอดเวลา พบคนที่ทำงานร่วมกันได้ดีบ้าง ไม่ดีบ้างเป็นสิ่งธรรมดา เลือกเอาเองไม่ได้ ต่างกับมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ของสินค้าที่ขายตัวเอง และผู้ใช้รอคอยถามหา ยิ่งใช้แล้วยังมีเงินทอนมาจากระบบด้วยทุกๆเดือนยิ่งชอบ และยิ่งได้ใช้โทรศัพท์ฟรีได้ด้วยยิ่งดีใหญ่

มหาเศรษฐีนักธุรกิจอเมริกันผู้ประสบความสำเร็จ แนะนำลูกหลานเอาไว้ว่า ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรอยู่ก็ตาม ถ้าหากไม่สนุกกับงานและผู้คนรอบด้าน มีแต่ความอึดอัดขัดใจ ให้เลิกทำงานชนิดนั้นเสีย เปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นที่สนุกและสบายใจกว่า น่าสนใจกว่า ชีวิตจึงจะประสบความสำเร็จ

โอกาสดีของคนรุ่นปัจจุบันทุกเพศวัย

คนรุ่นปัจจุบันมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก ใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงต่างๆที่บริษัทเป็นผู้ลงทุนเอาไว้ใช้สร้างประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน อย่างโปร่งใสพร้อมให้สมาชิกตรวจสอบยอดธุรกิจของตนเองได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสะดวกเวลาใด และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานประจำ ลองปรับเปลี่ยนชีวิตมายึดหัวหาดธุรกิจใหม่ได้ โดยตนเองยังไม่ต้องลาออกจากงานประจำอีกด้วย ซึ่งผู้ทำงานประจำไม่ได้เอาเวลาของตนทั้งหมดไปผูกไว้กับบริษัทตลอดเวลา สามารถแบ่งเวลานอกเวลาการจ้างงานของบริษัทได้ ไม่ทับซ้อนกัน

การใช้อุปกรณ์และระบบทุ่นแรงต่างๆที่มีผู้ลงทุนเอาไว้ให้พร้อมแล้ว รวมทั้งตัวสินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการของมหาชนในหลายๆระดับ สามารถเข้ามาหาซื้อใช้ได้ และยังใช้เป็นอุปกรณ์สร้างรายได้รายเดือนไปในตัวได้พร้อมกัน ไม่ต่างกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์อีเล็คโทรนิคส์รายเดือนรูปแบบใหม่ ระบบคำนวณรายได้ทุกสัปดาห์และทุกสิ้นเดือน เมื่อนำอุปกรณ์เหล่านี้ มาต่อยอดกับศักยภาพด้านต่างๆ และนิสัยใจคอของเรา ที่ต้องการช่วยเหลือคนอื่นๆในสังคม ซึ่งใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว ให้เกิดรายได้จากระบบตามมา ทั้งในแง่ของการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ระดับรายได้ต่างๆ

การเตรียม Platform รองรับธุรกิจของตนเอง

ศึกษาและตระเตรียม Platform ธุรกิจส่วนตัวสำหรับรองรับรายได้ที่ต้องการ เช่นเป็นห้างขนาดใหญ่มีรายได้ร้อยล้านบาท/เดือนขึ้นไป หรือห้างขนาดย่อมรองลงมา หรือเลือกเป็นผู้บริโภคใช้โทรศัพท์ 3.9G รายเดือนเพียงอย่างเดียว ให้มีรายได้เงินทอนจากระบบกลับมาโดยไม่แนะนำต่อเพื่อนๆ โดยชำระรายเดือน 500 บาทติดต่อกัน 6 เดือนขึ้นไป หากสมาชิกเกิดเสียชีวิตลงไม่ว่ากรณีใดๆผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ก็จะนำหลักฐานมรณะบัตรมารับเงินสวัสดิการจาก SSN ซึ่งจะมีเงินกองทุนสะสมเพิ่มขึ้นทุกเดือน หลังจากกลางปี 55 เป็นต้นไปกองทุนนี้จะโตขึ้นเป็นหลักล้าน หากในเดือนนั้นมีผู้เสียชีวิตเพียงรายเดียวก็รับไปทั้งหมด หากมีหลายรายก็เฉลี่ยแบ่งกัน ...ตอนนี้การติดตั้ง กระเป๋าเศรษฐี ใบใหม่ออกมาแล้วจะแวะไปศึกษาเสียหน่อยก็ดี

กองทุนนี้จะโตเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนยอดรวมธุรกิจของบริษัท จึงจะมีมูลค่ามากกว่าสินไหมทดแทนจากการเอาประกันชีวิตแบบอุบัติเหตุ หรือการเป็นสมาชิกของสมาคมชาปณกิจมากทีเดียว...เพียงเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์ 3.9G กับ SSN ทายาทผู้รับผลประโยชน์ที่ท่านระบุไว้ก็จะได้รับเงินกองทุนก้อนนี้ ไม่สร้างภาระหนักอกให้แก่ผู้อยู่ข้างหลัง ยิ่งกว่านั้นท่านเจ้าของธุรกิจกับ SSN ยังสามารถนำเงื่อนไขนี้ไปช่วยสงเคราะห์ดูแลผู้ยากจน ไร้ญาติได้อย่างดีอีกด้วย ช่วยดูแลทุกข์สุขให้การรักษาพยาบาลอย่างดีจนเขาหมดอายุขัย แล้วผู้ให้การดูแลมารับเงินจากกองทุนฯ เป็นการแบ่งปันความรักเอื้ออาทรให้แก่เพื่อนมนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนการตั้งเป้าธุรกิจส่วนตัวตามความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เมื่อเจ้าของธุรกิจเข้าใจผลประโยชน์รายได้ต่างๆจากโปรแกรมธุรกิจของ SSN ลึกซึ้งอย่างมืออาชีพแล้ว ไม่ต้องกังวลเรื่องงานบัญชี และจ้างพนักงานมาดูแลธุรกิจของตน แตกต่างกับมีธุรกิจของตนเองซึ่งเถ้าแก่จะต้องไปควบคุมดูแลในรายละเอียดทุกๆเรื่อง ปัจจุบันมีเท็คโนโลยี่เข้ามาช่วยให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โปร่งใสมากขึ้นมีข้อมูลเรียลไทม์ให้เจ้าของธุรกิจทุกรายเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลาทางอินเทอร์เน็ต

การเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวกับ SSN มีตัวสินค้าที่ขายตนเองได้ต่อเนื่องทุกๆเดือน จำเป็นต่อคนส่วนใหญ่จะต้องมีใช้ประจำวัน เช่นโทรศัพท์ 3.9G  ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของมหาชนทั่วประเทศ ที่รอคอยกันมาร่วม 6 ปี และลงทุนน้อย ก็สามารถเริ่มเดินเครื่องธุรกิจส่วนตัวได้ทุกที่ ไม่เกี่ยงทำเลอีกด้วย นึกต้องการจะช่วยเหลือผู้ที่เรานึกถึง เราก็นัดหมายหรือส่งข้อมูลให้เพื่อน หรือผู้สนใจศึกษาเปรียบเทียบล่วงหน้าได้พร้อมๆกันทีเดียวหลายๆคนทั่วประเทศ ส่วนสมาชิกเครือข่ายของเว็บเพจนี้ ยังมีเว็บไซท์พ่วงเป็นส่วนตัวแถมฟรีพร้อมใช้งานได้ทันที เมื่อท่านตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจกับ SSN ร่วมทีมกับ ainews1.com 

สำหรับนำไปใช้ส่งเสริมธุรกิจของตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาจัดการในรายละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลาในการออกแบบและสรรหาข้อมูลต่างๆ พร้อมให้ใช้เป็นสื่อทางอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วแม่นยำ ประหยัดเวลา และแรงงานไม่ต้องสาธยายมากให้สิ้นเปลืองค่าโทรศัพท์ หากท่านค้นคำว่า 'วาระแห่งชาติกับ 3.9G' ในกูเกิล จะพบว่า 4 หน้าแรกเป็นเรื่องราวจากเว็บเพจ ainews1 แทบทั้งหมดเป็นต้น ตัดความจำเป็นต้องพกพาโทรศัพท์หลายๆเครื่อง ใช้เว็บไซท์พ่วงหรือ Subdomain: ainew1.com/....เสริมศักยภาพช่วยขยายธุรกิจของแต่ละคนร่วมกันเป็นทีมแบบประหยัด และให้ผลดี ได้ใช้แบ่งปันสร้างสรรธุรกิจ และเพิ่มคุณค่าชีวิต ให้ความสนุกสนานให้แก่เพื่อนๆอีกหลายๆคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสพการณ์ชีวิตมากขึ้น นอกเหนือจากขยายธุรกิจของตนเองแล้ว ความต้องการของทุกๆชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องงานหารายได้แต่เพียงอย่างเดียว ควรจะรู้เท่าทันโลกในด้านอื่นๆพร้อมกันไปด้วย รู้แนวทางเอาชีวิตให้รอดปลอดภัย มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วมากขึ้นทุกวัน เช่น ainews1.com มีหน้าสารบัญสำหรับประชาชนทุกเพศวัย เข้ามาหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมในระดับต่างๆ เป็นบริการให้เปล่าแก่ผู้รักการค้นคว้าเป็นต้น

สินค้าที่ขายตัวเองได้อย่างแท้จริง

ส่วนสินค้าต้องกำลังเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ ในยุคใหม่ได้ยิ่งดี และพอมีอนาคตไปอีกหลายปี กว่าที่รายอื่นๆจะไล่มาทัน สำหรับให้บริการแก่ลูกค้าจากตลาดโดยรวม ให้หันมาเลือกใช้บริการที่เรานำเสนอในชีวิตประจำวัน เป็นได้ทั้งอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารสะดวกทันสมัยและใช้ทำอาชีพเสริมหรีอ พัฒนาเป็นธุรกิจหลักทั้งครอบครัว เมื่อเรามองเห็นช่องทางและโอกาสเข้ามาโกยรายได้ จากมูลค่าการตลาดมือถือทั้งประเทศเดือนละ 8,000 ล้านบาทกับ SSN ที่มีท่านพลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร อดีตรอง ผบทบ.เป็นประธาน

ในคลิปนี้เป็นสินค้าบริการที่ ทีโอที เป็นผู้ลงทุนเป็นเจ้าของระบบมาตรฐานทั่วโลกใช้กัน ใช้คลื่นบนคลื่นความถี่ 2,100MHz ดาวน์โหลดข้อมูลได้ 42 Mbps เร็วกว่าระบบ 2G ที่ใช้ทั่วไป 20 เท่า รับส่งได้ทั้งภาพและเสียงไปพร้อมๆกัน และใช้งานรูปแบบอื่นๆเช่นใช้ร่วมกับกล้องโทรทัศน์ถ่ายทอดรายการสดนอกสถานที่ได้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย หรือใช้โทรศัพท์มือถือ 3.9G ในการรายงานข่าวทั้งภาพและเสียงออกอากาศในฐานะผู้สื่อข่าวอิสสระได้โดยตรง ทีโอที ได้นำมาต่อยอดการลงทุนเพิ่มในเครือข่ายเทคโนโลยี่โทรคมนาคมเดิม จึงเป็นการลงทุนเพิ่มบนฐานธุรกิจเดิมที่ใช้เงินทุนต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ถ้าหากต้องเริ่มต้นทำใหม่ทั้งระบบ

ดังนั้นการขยายเครือข่ายให้บริการของ ทีโอที จึงรวดเร็วตอบสนองการขยายตลาดเพิ่มจำนวนลูกค้าผู้บริโภค จึงพอเหมาะสมไปกันได้ ทั้งการขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้น และการเพิ่มจำนวนลูกค้าผู้บริโภค ให้เกิดการใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคมที่คุ้มค่าการลงทุน และทำกำไรให้ธุรกิจอยู่ได้ทั้ง บจม.ทีโอที ที่เป้นของคนไทยทุกคน กระทรวงการคลังถือหุ้น 100% และบริษัทการตลาดในรูปแบบสหกรณ์อีเล็คโทรนิคส์รายเดือน ที่มีศักยภาพสูง ไฮเท็คทันสมัยในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอนาคตสดใส และให้โอกาสลูกค้าซื้อหาได้ในราคาพอเหมาะสมในแต่ละเดือนอีกด้วย ส่วนรายละเอียดของบริษัทการตลาด SSN ท่านสามารถแวะเยี่ยมชมได้ที่ลิงค์นี้ และต้องไม่ลืมแวะศึกษาการเป็นเจ้าของศูนย์ประสานงานในทำเลใกล้บ้านของสมาชิกที่เมนูด้านซ้าย ซึ่งอาจนำไปอยู่รวมกันกับร้านค้าหรือสำนักงานเดิมของท่านนักธุรกิจ

ลองแวะมาศึกษาในด้านผลประโยชน์ของสมาชิกใน SSN และวิธีสมัครเข้าร่วมธุรกิจกัน 

เป็นตัวอย่างการลงทุนเพียงรหัสเดียว แล้วร่วมงานเป็นแท๊กทีมอย่างแข็งขันสม่ำเสมอ ศึกษารายละเอียดผลลัพล์รายได้ที่พึงจะเกิดขึ้นได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้แผนการตลาดมาตรฐาน สร้าง Platform ธุรกิจขนาดใหญ่รับรายได้หลักร้อยล้าน/เดือนได้อีกด้วย ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาเป็นรายๆไป

ส่วนคำถามต่างๆที่ยังมี นอกเหนือจากข้อมูลในเว็บเพจนี้แล้ว ก็เชิญโทรมาหารือกับ สมศักดิ์ ได้ที่หมายเลข 087 517 0723 หรือ 02 379 0832 ส่วนเทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบการตลาดมาตรฐานของ SSN สู่ความสำเร็จในรูปแบบสหกรณ์อีเล็คโทรนิคส์รายเดือนที่ในคลิป นำเสนอเอาไว้ แต่ละสมาชิกหากเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ระบบอย่างมืออาชีพตั้งแต่ต้น จะยิ่งช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าขององค์กรของตนเอาไว้ล่วงหน้า อำนวยผลดีให้แก่เพื่อนๆร่วมธุรกิจที่ทะยอยเข้ามาภายหลัง ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสและเป็นทางลัดให้ผู้มาใหม่ประสบความสำเร็จได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เสมือนได้เตรียมช่องทางและ Platform ธุรกิจไปสู่ความสำเร็จเอาไว้ให้ส่วนหนึ่งแล้วนั่นเอง ซึ่งจะได้ถ่ายทอดเทคนิคนั้นๆโดยตรง แก่สมาชิกในทีม ainews1.com เป็นรายบุคคลให้ตรงกับเป้าหมายธุรกิจที่ทุกคนต้องการแตกต่างกันออกไป

หากท่านที่ได้ทราบรายละเอียดจากเว็บเพจนี้ และกำลังนึกหรือมองหาลู่ทางการลงทุนทำธุรกิจที่สดใสอยู่พอดี ที่คนไทยส่วนใหญ่กำลังเฝ้ารอคอยบริการเช่นนี้มานานหลายปีทีเดียว และยังต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ก็เชิญยกหูโทรมาหารือกันได้ทันทีครับ...ที่ หมายเลขข้างต้นสะดวกทั้ง 2 เบอร์... ด้วยความยินดีครับแล้วพบกันที่ความสำเร็จกับ SSN ในทีม ainews1.com

ส่วนการสมัครเข้าร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ กับ SSN ปัจจุบันยังไม่สะดวกให้สมัครออนไลน์ ไซท์ ของบริษัทยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงขออนุญาตติดต่อสมัครโดยตรงกับสมศักดิ์ ครับ จะไปพบกันที่ SSN หรือจะให้ช่วยบริการสมัครให้โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาจากจังหวัดที่ห่างไกลก็ยินดีช่วยอำนวยความสะดวกให้ครับ ระบบสมัครออนไลน์น่าจะใช้ได้ในอีกเร็ววันนี้

นำเสนอโดย สมศักดิ์ อรรถวรรณ P.E.774

http://www.ainews1.com/

เชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share