มูลค่าเงินตอบแทนจากระบบการตลาดของ SSN

http://www.ainews1.com/article830.html

  • เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่มีมูลค่าน่าสนใจ บนพื้นฐานการทำงานเป็นทีมอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆสัปดาห์ 1 บวก 10 ของแต่ละคน...จำนวนผู้ใช้ในค่ายต่างๆ

AIS

34

DTAC

25

TRUE

18

อื่นๆ

3

รวม

80 ล้านเลขหมาย

เปรียบเทียบกับยอดขายตรงมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศไทย มีมูลค่าการตลาดรวมกันประมาณ 70,000 ล้านบาท/ปี

เฉลี่ย 500 บาท/เดือน มูลค่า 40,000 ล้านบาท/เดือน หรือประมาณ 5 แสนล้านบาท/ปี
  • ธุรกิจรายได้โทรคมนาคมของตลาดมือถือ จึงเรียกว่าไม่มีคู่ต่อสู้ ในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยกัน AIS,DTAC, และ TRUE เป็นเทคโนโลยี่ 2G ที่กำลังจะหมดอายุสัมปทาน TOT เป็น 3.9G และได้แต่งตั้งให้ SSN ทำการตลาดผันส่วนแบ่ง 5 แสนล้านบาท ให้เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ
  • 3.9G เป็นเทคโนโลยี่มาตรฐานโลก คลื่นความถี่ 2,100 MHz เร็วกว่า 2G 20 เท่าตัว เร็วกว่า 3G+ 6 เท่า.....ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

เสียง

SMS

GPRS

EDGE

        

1G

OK

None 

None

None

None

โทรศัพท์มือถือกลายเป็นคอมพิวเตอร์

2G

2.5G

2.75G

3G

3.9G

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

None

130K/วิ

OK

OK

OK

None

None

400K/วิ

OK

OK

None

None

None

2 M/วิ

42 M/วิ

 

 

 

 

 

เร็วกว่า 3G 20 เท่า

3.9G

รับ 42 Mbps

ส่ง 21 Mbps

คลื่นสัญญาน 2100 MHz

3G+

รับ 7.2 Mbps

ส่ง 3.6 Mbps

คลื่นสัญญาน 850  MHz

 

ประโยชน์ในการใช้งานของ 3.9G

     เมื่อความเร็วในการส่งสัญญาณมากขึ้น ทำให้คุณภาพของการบริการดีขึ้น เช่น
     - บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Mobile Broadband) ด้วยความเร็วสูงมากขึ้น
     - บริการมัลติมีเดีย เช่น การส่งคลิบ/คลิบวิดีโอ เล่นเกมส์ ดาวน์โหลดเพลง และรูปภาพ video conference และบริการในลักญณะของ triple Play คือ การใช้โทรศัพท์ การใช้อินเทอร์เน็ต และการรับส่งข้อมูลอื่นได้พร้อมกัน นอกจากนี้ยังทำให้การรับชมรับฟัง Hi Density TV เป็น Real Time มากขึ้นและคมชัดมากขึ้น 
      - นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของ 3.9G คือการเพิ่มโอกาสของการสื่อสารความเร็วสูงในพื้นที่ ที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงทางสาย เช่น พื้นที่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ ดังนั้นเทคโนโลยีนี้ จึงเป็นช่องทางที่สำคัญในการกระจายข้อมูลข่าวสาร และความรู้สู่ประชาชน

Phase 1  ปล่อยสัญญาน 1/9/54  พื้นที่ กทม + ปริมณฑล

             2  จะแล้วเสร็จ    1/12/54              14  จังหวัด (5+4+3+2)

             3  ,,          ,,       1/6/55                จังหวัดที่เหลือทั่วประเทศ

ข่าวล่า 20 มี.ค. 2555 ทีโอที มีข้อตกลงโรมมิ่งสัญญานกับค่ายอื่นๆ ทำให้สามารถใช้งาน 3.9G ได้ทั่วประเทศแล้ว

  • เป็นเจ้าของธุรกิจที่ลงทุนน้อย สำเร็จง่าย เร็ว (สินค้าขายตนเองได้อย่างแท้จริง) ผลตอบแทนค่อนข้างสูง

เป้าหมาย >>>> ทุกคนต้องช่วยกันให้ได้ผลงาน 2 ซิม/คน/อาทิตย์

W

1

2

3

4

5

6

7

เริ่ม

1

3

9

27

81

243

729

เพิ่ม

2

6

18

54

162

486

1458

รวม

3

9

27

81

243

729

2187

"

"

W

8

9

10

11

12

13

14

เริ่ม

2187

6561

19683

59049

177147

531441

1594323

เพิ่ม

4374

13122

39366

118098

354294

1062882

3188646

รวม

6561

19683

59049

117147

531441

1594323

4782969

ทำงานสม่ำเสมอเป็นทีม 4-6 เดือน จะมีรายได้รวมประมาณ 5 ล้านบาท + Mercedes Benz 2 คัน

อันที่จริงทุกคนมีเพื่อนๆใช้มือถือมากกว่า 10 คน เมื่อทราบว่า มีโพรโมชั่นให้โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ในเครือข่ายเดียวกัน ทุกคนยินดีจะขอเข้ามาร่วมด้วย กับ SSN ตัวเลขในตารางข้างบนก็จะมากกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมอีก 5 เท่าตัว

สำหรับการทำงานกับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ที่มีเพื่อนๆต่างก็ใช้เช่นเดียวกันมากกว่า 10 คนขึ้นไป จะรวบรวมผู้ใช้รอบข้าง หรือเพื่อนๆ ในอัตรา 1 คนบอกต่อคนละ 10 ต่อๆกันไป บนหลักของความสามัคคีมีพลัง ถ้าทุกๆคนเข้าใจลักษณะการรวมกลุ่มผู้บริโภคโทรศัพท์มือถือ 3.9G ดังกล่าวนี้ ผ่านระบบอุปกรณ์ทุ่นแรงอีเล็คโทรนิคส์ สะสมแต้มและคำนวณผลงานของแต่ละคน นำมูลค่าการตลาดทั้งประเทศ ที่เกิดขึ้นทุกเดือนละประมาณ 8,000 ล้านบาท เชิญแวะศึกษาวิธีเริ่มงานที่ลิงค์นี้

การเป็นเจ้าของธุรกิจ 3.9G กับ SSN ต่อการลงทุนเพียงรหัสเดียวให้สำเร็จเร็ว มีหลักเกณฑ์การทำงานร่วมกันโดยย่อคือ:

  1. เป้าหมาย: ทุกคนต้องช่วยกันให้ได้ผลงาน 2 ซิม/คน/อาทิตย์
  2. สมัครแล้วต้องแนะนำให้มี 2 ซิม ซ้ายและขวาให้เร็วที่สุด
  3. ทุกคนต้องช่วยสนับสนุน ให้มีศูนย์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพให้เร็วและมากที่สุดเพื่อรับผิดชอบ: House Meeting/Key ใบสมัคร/ขาย-Stock ซิม/มีการประชุม OPP ประจำสม่ำเสมอ/อบรมสร้างผู้นำ/ฯลฯ
  4. แนะนำเพื่อนที่อยู่ใน กทม.ปริมณฑล และ 14 จังหวัด เข้าร่วมธุรกิจเร็วที่สุด
  5. ต้องมีวินัย: ต้องเสียสละ/ต้องเข้าประชุมทุกครั้ง/ต้องช่วยจ่าย.../ต้องเติมเงิน 500 ทุกเดือน/ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี/ฯลฯ
  6. การวางองค์กร 1 บวก 2 ลงไปเรื่อยๆ และคนมาแรกๆก็ช่วยเสริมองค์กรให้แก่คนมาทีหลังแต่ยังไม่แตกตัวเพิ่มคน ควรตรวจดูผังองค์กรในอินเทอร์เน็ตเป็นประจำว่า 2 ข้างยังมีโหว่ตรงไหนบ้าง ช่วยกันหามาเติมให้องค์กรหนาแน่นต่อเนื่องลงไปโดยลำดับ

W1 = 1+2 ซิม     W2 = 3+6  W3 = 9+18    W4 = 27+54  

W6 = เงินโอนจาก SSN : ค่าแนะนำ G1 = 50x4, G2 = 40x4   รวม 360 บาท

ส่วนแบ่งจากค่าโทรศัพท์ 15% ของทีมอ่อน 15% x W4       =   600 บาท

W8 = ต้องเติมเงิน 500 บาททุกรหัส

2187+4374 = 6561    คุณขึ้นตำแหน่ง PEARL

W10 = เงินโอนจาก SSN = 15% ของ W8 = 15,000(silver) + 30,000 (Gold) + 49,200 บาท (Pearl)

W12 =  ต้องเติมเงิน 500 ทุกรหัส

177147 +354294 = 531441   คุณขึ้นตำแหน่ง DIAMOND

W13 = คุณรับรถ Mercedes Benz มูลค่า 3 ล้านบาท

W14 = เงินโอนจาก SSN: 15% ของ W12 = 100,000(Ruby)+200,000 (Emerald) +500,000บาท ((DIAMOND)

W17 = คุณรับรถ Mercedes Benz 280S มูลค่า 6-7 ล้านบาท

W18 = เงินโอนจาก SSN : 15% ของ W16 = 1 ล้าน จากตำแหน่ง CROWN + 3 ล้าน จากตำแหน่ง  century crown

(เป็นเพียงตัวอย่างแนวการคิดเท่านั้น ส่วนการทำจริงๆทุกคนทำอาทิตย์ละ 10 คนก็ได้)

ร่วมทำงานกันเป็นทีมอย่างสนุกสนานสม่ำเสมอ และคอยให้การช่วยเหลือคนที่มาทีหลัง ทั้งให้กำลังใจและช่วยนำคนใหม่ๆลงไปต่อให้ในด้านที่ขาด ทุกๆคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 3.9G ร่วมกันก็จะทะยอยเดินขึ้นรับ Mercedes Benz 300 ได้ในที่สุด

ทำใจของตนให้ว่างจากความต้องการ มุ่งช่วยเหลือคนที่ตามเข้ามาทีหลังให้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสำคัญ แล้วผลลัพล์จะตามมายังเราที่อยู่ลำดับแรกๆแทนที่ ก็จะทำงานด้วยความสบายใจ ไม่ต้องไปเพ่งเล็งที่ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งตรงนั้นเป็นความโลภ ความโลภจะไปปิดบังผลประโยชน์ที่ควรจะเข้ามาเสีย การมุ่งช่วยเหลือเพื่อนๆร่วมทีมที่มาภายหลัง เป็นการฝึกการแผ่เมตตา โดยหวังให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับ จิตของเราก็จะว่างจากความโลภ หรือเป็นการรักษาจิตให้อยู่ใน Neutral Zone บ่อยๆให้สม่ำเสมอ

ส่วนผู้ที่มีกิจกรรมด้านบุญกุศลร่วมกับอุปกรณ์ทางลัดต่างๆ ของท่านผู้มีบารมีสูงส่ง ก็หมั่นประกอบกุศลหรือความดี และแผ่ไปให้ให้แก่เพื่อนๆร่วมทีมทุกๆคน รวมทั้งเทวดาประจำตัวคนเหล่านั้นด้วย การปรับเพิ่มคลื่นความถี่สูงให้แก่เพื่อนร่วมทีม หรือผู้มุ่งหวังล่วงหน้า บ่อยๆ สามารถช่วยยกจิตของเทวดาและมนุษย์ที่เขาอยู่ด้วยให้กลายเป็นสัมมาทิฎฐิได้ ในเวลาไม่นาน โดยเราไม่ต้องไปแนะนำสั่งสอน เทวดาเขาจะปรับตัวได้เร็วกว่ามนุษย์สู่มิติทีดีขึ้นตลอดเวลาอย่างฉับพลัน ที่เราแผ่ส่วนกุศลด้วยอุปกรณ์พิเศษของครูบาอาจารย์ แล้วเขาจะดลใจเพื่อนมนุษย์ที่เขาอยู่ด้วยตามคำขอให้เอง

ส่วนการทำงานในเป้ารายได้ 12-252 ล้านต่อเดือน นั้น จะมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปในการ เตรียมวางแผน วาง Platform ธุรกิจเพื่อรองรับรายได้ และระบบการพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำเสนอให้เป็นหลักเกณฑ์ให้เป็นรายๆไป เมื่อได้ทราบความต้องการและได้ลงทะเบียน องค์กรใน Platform ธุรกิจร่วมกับ SSN เรียบร้อยแล้ว...เป็นอย่างนี้กระมัง ที่อาจารย์ประทีป เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงในวงการประกันใหญ่บริษัทหนึ่ง ถึงได้ขอเออลี่รีไทร์  จากเงินเดือน 350,000 บาท หันมาเป็นเจ้าของธุรกิจ 3.9G กับ SSN ตั้งแต่เมื่อเริ่มเซ็ทบริษัท

ก่อนที่ท่าน พลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร อดีตรอง ผบทบ. ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งประธานบริษัทของ SSN นั้น ท่านได้พิจารณาอย่างรอบครอบแล้วว่าบริษัท SSN จะช่วยนำพาองค์กรขยายกิจการของ 3.9G ร่วมกับ TOT ช่วยพัฒนาชาติได้อย่างดี และยังมีโอกาสทำวาระแห่งชาติกับโทรศัพท์ 3.9G ที่ยังมีช่องว่างการทำตลาดใหม่สดรออยู่อีกทั้งประเทศทีเดียว พร้อมกับช่วยเข้ามาอุดรูรั่วป้องกันเม็ดเงินของธุรกิจนี้ไหลออกนอกประเทศอีกปีละหลายแสนล้านบาท ท่านจึงตัดสินใจเข้ามารับตำแหน่งที่มีเกียรติในบริษัทนี้

หากท่านอ่านแล้ว ยังมีข้อข้องใจ ผู้เขียนมีเบอร์โทร อยู่ท้ายหน้า ด้านซ้ายมือครับ ถ้าสะดวกตอบ ยินดีไขข้อข้องใจให้ครับ ท่านที่ไม่เคยชินกับระบบการตลาดที่กล่าวมาข้างต้นไม่ต้องลังเลใจครับ...รหัส 0014184 คุณสมศักดิ์ ยังมีที่ว่างสำหรับผู้สนใจเข้ามาช่วยชาติด้วยกัน

มีข่าวน่ายินดีสำหรับปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ที่ประสงค์ จะติดตั้ง กระเป๋าเศรษฐี ใบใหม่ให้แก่ตนเอง

เชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share