การตลาดชุมชนกับการตลาดของ SSN

http://www.ainews1.com/article832.html

ประยุกต์ใช้แผนการตลาดมาตรฐาน

เริ่มจากแผนการตลาดมาตรฐานของ SSN ในลักษณะของชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ จากตำบล อำเภอ จังหวัด และสังคมนักศึกษา และวัยรุ่น ล้วนมีเพื่อนๆที่รู้จักมักคุ้นมากกว่า 10 คนขึ้นไป ซึ่งล้วนแต่ใช้โทรศัพท์มือถือด้วยกันทุกคน เสียค่าใช้จ่ายนับพันบาท/เดือน แต่คนเหล่านี้มีแต่เสียค่าบริการแต่ฝ่ายเดียว ไม่เคยมีรายได้ส่วนแบ่งใดๆกลับมา ค่ายต่างๆที่ให้บริการโทรศัพท์ 2G และ 3G เทียม มีมูลค่าการตลาด เดือนละประมาณ 8,000 ล้านบาท จากจำนวน 80 ล้านเลขหมายทั่วประเทศ ค่าการตลาดจำนวนนี้ ผู้ประกอบการค่ายต่างๆนำมาใช้ตกแต่งศูนย์ในห้างสรรพสินค้า กันอย่างหรูหราเป็นการขุดบ่อล่อปลา ให้แวะเข้าไป พร้อมทั้งใช้สื่อสิ่งพิมพ์และการโฆษณาในช่องทางต่างๆทุกด้านอย่างถี่ยิบ

ในทางตรงกันข้าม หากมหาชนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วประเทศ หันกลับมาใช้ 3.9G TOT ด้วยความเร็ว 42 Mbps เร็วกว่า 2G 20 เท่า และเลือกหาช่องทางนำเงินค่าการตลาดจำนวน 8,000 ล้านบาท/เดือนนั้น นำกลับมาเฉลี่ยจ่าย ระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน หลายๆคนก็จะได้ใช้โทรศัพท์ฟรี 24 ชั่วโมง เช่นที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ SSN เมื่อมีลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 200,000 เลขหมาย สมาชิกของ SSN ก็จะใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายเดียวกันฟรีตลอด 24 ชั่วโมงเป็นต้น

ส่วนเงินทอนหรือเงินรายได้จากการทำธุรกิจ กับระบบการตลาดของ SSN สมาชิกหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ก็จะได้รับเงินปันผลรายสัปดาห์ และรายเดือนกลับมา ส่วนผู้ที่ต้องการใช้โทรศัพท์เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องการทำธุรกิจ ระบบที่เติบโตไปได้ระดับหนึ่ง สมาชิกผู้ใช้โทรศัพท์ตามเงื่อนไข ชำระ 500 บาททุกเดือนก็จะได้รับเงินทอนจากระบบกลับมาสูงสุดเดือนละ 2,000 บาท โดยที่ตนเองไม่ได้แนะนำเพื่อนๆที่ต่างก็ใช้โทรศัพท์ด้วยกันทุกคนแต่อย่างใด และยังมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการต่างๆอีกโสดหนึ่งด้วย เช่นกองทุนผู้เสียชีวิต กองทุนนี้จะเติบโตสะสมเพิ่มขึ้นทุกเดือน จนมีมูลค่าเป็นสิบๆล้านบาท ให้ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตในเดือนนั้นๆรับผลประโยชน์ไป นับเป็นการเสียชีวิตที่ยังมีคุณค่าครั้งสุดท้าย ทิ้งเอาไว้ให้แก่ผู้อยู่ข้างหลัง

ทีนี้กลับมาพูดถึงผลประโยชน์การทำธุรกิจ ในรูปชุมชน ที่อยู่กันกระจัดกระจาย ต่างคนต่างใช้โทรศัพท์มือถือ เมื่อผู้ใช้โทรศัพท์เหล่านี้ได้ทราบโอกาสใหม่ ใช้แล้วยังมีส่วนแบ่งการตลาดจาก เม็ดเงินประมาณ 8,000 ล้านบาท/เดือน ที่กล่าวถึงข้างต้น

ในการแบ่งปันรายได้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์การตลาด สำหรับเก็บสะสมผลงานของแต่ละสมาชิกและคำนวณออกมาแบ่งผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก หรือเจ้าของธุรกิจ เข้ามาใช้เพิ่มเติมในระบบการตลาด เช่นที่ SSN กำลังทำอยู่ โดยทางบริษัทฯได้รับการแต่งตั้งจาก บจม..ทีโอที เมื่อเดือน กรกฎาคม 2554 ให้เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายซิมโทรศัพท์ 3.9G โดยมี ท่านพลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร อดีตรอง ผบทบ.เป็นประธานบริษัท มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารวินวินทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 4

ในแผนมาตรฐาน วางรหัสสมาชิกติดตัวเราได้เพียง 2 คนก็จริง แต่เราสามารถแนะนำโอกาสดีๆและมีรายได้อย่างรวดเร็วได้กับหลายคนที่เรารู้จักคุ้นเคย หากมาพิจารณาว่าคนหนึ่งแนะนำเพื่อนให้เข้าใจเรื่องใช้โทรศัพท์แล้วมีรายได้กลับมา ก็ลองแนะนำเพื่อนๆในกลุ่มสัก 10 คนเข้ามาเป็นสมาชิก โดยใช้เวลาคนละ 1 สัปดาห์ให้ได้ครบ 10 คน ทำต่อๆกันไปโดยใช้หลักการเดียวกัน สัปดาห์แรกผ่านไประบบของ SSN จะส่งผลดังนี้ 

  1. SSN จะคำนวณเงินเงื่อนไขข้อแรกกลับมาให้สมาชิก 500 บาท...G1 สัปดาห์แรก 10 คน(ซิม)X50 = 500 บาท
  2. สัปดาห์ที่ 2 รับจากGenerationที่ 2 หรือ G2 อีก 100 คน X 40 = 4,000 บาท 
  3. สัปดาห์ที่ 3... G3 เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 คน ผู้แนะนำรายแรกมีรายได้จากระบบ 1,000 X 30 = 30,000 บาท
  4. สัปดาห์ที่ 4 ...G4  10,000 X 20 = 200,000 บาท
  5. สัปดาห์ที่ 5 ...G5 1ต่อ 10 ขยายตัวออกไป เป็น 100,000 คน X 10 = 1,000,000 บาท เป็นชั้นที่ 5 สุดท้าย หากท่านยังมีผู้ควรได้รับโอกาสจากท่าน ก็แนะนำออกไปเรื่อย ต่อรหัสซ้ายขวาให้สมดุลเท่าๆกัน รายรับลำดับที่ 1-5 ก็จะไปเริ่มต้นนับ G1 ไปเรื่อยๆจนครบถึง G5 ท่านก็สามารถทำได้ และยังช่วยเติมเต็มช่องว่างให้แก่เพื่อนๆร่วมทีมที่ยังได้สมาชิกไม่ครบจำนวนตามกำหนดเวลาอีกด้วย

หากสมาชิกที่ร่วมมือกันทำงานในรูปแบบชุมชนสามัคคี และเพื่อนๆรวมพลัง ในกรอบ 1 ต่อ 10 ส่งทอดภารกิจเป็นวาระแห่งชาติกับระบบ 3.9G กันต่อๆไปในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งต่างได้รับโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกในระบบของ SSN เหมือนๆกัน ต่างก็จะทะยอยรับส่วนแบ่งรายได้จากระบบตามกฏเกณฑ์ข้อแรกนี้ สมาชิกหรือเจ้าของธุรกิจ จะได้รับเงินทุกวันศุกร์ของทุกๆเดือนในสัปดาห์ถัดไป

ส่วนรายได้ในข้อที่ 2 ยอดบาลานซ์ซ้ายขวา 15% ของคะแนนขาอ่อน จากการเติมเงินทุกเดือนๆละ 500 บาทคิดเป็นคะแนนสะสม 100 คะแนน สำหรับสิ้นเดือนแรกตามกรอบการทำงานที่ตั้งขึ้นนี้ องค์กรของแต่ละคนจะเพิ่มเป็นข้างละ 10,000 คน หรือ 1,000,000 PV เป็นเงินรายได้ข้อที่ 2 จำนวน 15% หรือเท่ากับ 150,000 บาท โอนเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ส่วนเดือนถัดๆไปจำนวนคนและ PV ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ จนเต็มถึงเพดาน 3,000,000 บาท/เดือน ส่วนเกิน SSN ขอยกยอดเอาไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่ตามมาข้างหลังท่านต่อๆกันไป เป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วๆกันในหมู่สมาชิกตามลำดับก่อนหลัง และประสิทธิภาพการขยายเครือข่ายผู้บริโภค 3.9 G ของแต่ละท่าน

ซึ่งท่านจะเห็นว่า หากขยันขันแข็งในการให้ความรู้ ชี้ช่องทางโอกาสดีแก่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ยังไม่ทราบวิธีการ และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามมา การช่วยเหลือชุมชนสามัคคี ให้เข้ามา ร่วมทำวาระแห่งชาติกับ 3.9G ร่วมกับ SSN ที่ได้ลงทุนสร้างระบบการตลาดอีเล็คโทรนิคส์เอาไว้แบ่งปันผลประโยชน์ ให้แก่เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ชาติหรือส่วนรวมที่ใช้โทรศัพท์มือถือ กันถึง 80 ล้านเลขหมายในปัจจุบัน มีมูลค่าการบริโภคเดือนละประมาณ 40,000 ล้านบาท หรือ ประมาณ 500,000 ล้านบาท/ปี ให้เม็ดเงินจำนวนดังกล่าวหมุนเวียนอยู่ในหมู่คนไทย ภายในประเทศ ลูกหลานไทยก็จะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเก่ามากทีเดียว ทางกระทรวงการคลังสามารถนำเงินรายได้ไปใช้พัฒนาประเทศ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเพิ่มขึ้น ให้เท่าทันนาๆประเทศ ไม่ปล่อยปละละเลยให้ชาวต่างชาติมาลงทุนเพียงไม่เท่าไร แต่ทุกๆเดือนกลับมากอบโกยผลประโยชน์กลับไปเดือนละหลายๆหมื่นล้านบาท รวมแล้วหลายแสนล้านบาททีเดียวที่คนไทย ประเทศไทยไม่ควรต้องมาเสียผลประโยชน์จากค่าใช้จ่ายประจำวันของปวงชนชาวไทย

โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน รวมทั้งด้านจิตใจ ชาวไทยผู้รักและปรารถนาดีต่อประเทศชาติ ผืนแผ่นดินที่มีพระคุณให้เราได้เกิดมาจนเติบใหญ่ ถึงวาระโอกาสเหมาะสมแล้ว ที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทุกๆคน จะมาร่วมกันทำวาระแห่งชาติร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง รวดเร็วเป็นระบบ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยับยั้งการนำเงินตราของประเทศไทยออกนอกประเทศ ด้วยความร่วมมือของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคน และยังมีรางวัลให้ใช้โทรศัพท์ฟรีในเครือข่ายเดียวกันอีกด้วย นอกจากเงินรายได้จากระบบของ SSN ตามเป้าหมายของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป

หลักการทำงานกับระบบการตลาดของ SSN ที่ออกแบบเอาไว้ให้แก่เจ้าของธุรกิจส่วนตัวทุกคนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ช่วยป้องกันเม็ดเงินจำนวนหลายแสนล้านต่อปีต้องถูกถ่ายโอนออกไปนอกประเทศ เมื่อชนชาวไทยผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ต่างได้ตระหนักดีแล้วหันมาใช้ระบบ 3.9G ที่ทัดเทียมกับนาๆประเทศที่เจริญแล้ว เราชาวไทยก็ยังช่วยชาติได้อย่างมากทีเดียว เมื่อมาร่วมมือกันทำวาระแห่งชาติกับ 3.9G โดยอาศัยระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ไม่ต่างกับมีระบบสหกรณ์อีเล็คโทรนิคส์ เอาไว้ใช้เป็นส่วนตัว ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ก็ใช้อินเทอร์เน็ต เข้ามาตรวจดูผลงานของท่านเจ้าของธุรกิจได้ตลอดเวลา

เมื่อทุกคนที่รักชาติ และต่างจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถืออยู่เป็นประจำ ในการประกอบการงานต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และประหยัดเวลา เอาเวลาที่เหลือไปเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ชีวิตที่เกิดมาคราวนี้ให้คุ้มค่า ไม่ใช่ต้องมาจมอยู่กับการประกอบอาชีพ ทำมาหาเลี้ยงชีพตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะที่ทุกคนก็รับประทานอาหารเพื่อดำรงค์ชีวิตไม่ได้มากเท่าไร ในแต่ละมื้อ แล้วมนุษย์เราจะหาเงินเอาไว้มากมายก่ายกองไปถึงไหน หากนำเงินส่วนเกินมาอุดหนุนจุนเจือเพื่อนมนุษย์ที่ยังด้อยโอกาสกว่าเรา ให้พออยู่พอกินมีชีวิตที่ปกติสุขร่วมกัน ก็จะเป็นการใช้ชีวิตที่สวยงามเต็มไปด้วยคุณค่า ได้ทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่นเอื้ออาทรกันไป SSN จึงได้จัดตั้งกองทุน จากยอดธุรกิจรายเดือน เอาไว้ช่วยเหลือสังคมด้วยเช่นกัน 

หากท่านอ่านแล้ว ยังไม่เข้าใจตรงไหน เบอร์โทรผู้เขียนอยู่ท้ายหน้า มุมซ้ายครับ ถ้าสะดวกตอบ ยินดีอธิบายไขข้อสงสัยให้ครับ

มีข่าวดีสำหรับปวงชนชาวไทย ที่ต้องการเข้ามาช่วยชาติ สามารถติดตั้ง กระเป๋าเศรษฐี ใบใหม่ ได้แล้ว 

เชิญทุกท่านร่วมช่วยด้วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share

อัฟเดทข่าวสารเพื่อชีวิต ที่ Google+ พิมพ์ somsak artavan ลงในหน้าต่าง Google แล้วพบกับ somsak+