ผลกระทบต่อสมบัติส่วนกลาง

http://www.ainews1.com/article899.html

หาก Sunda Plate จมลงกระทันหัน พื้นที่ส่วนกลางรอบๆกรุงเทพ และทางหาดใหญ่จมอยู่ใต้น้ำทะเล เงินคงคลังธนบัตรหมุนเวียนและทองคำในบัญชีเงินทุนสำรองของชาติ จะจมอยู่ใต้น้ำลึก 40 ฟุตโดยทันที ธนบัตรสำรองที่ธนาครชาติ ควบคุมและใช้หมุนเวียนกับส่วนราชการทุกจังหวัด

และกับธนาคารเอกชนต่างๆ มากกว่าครึ่งหนึ่งของปกติจะขาดหายไป โรงพิมพ์ธนบัตรจมอยู่ใต้น้ำรวมทั้งเงินฝากจำนวนมาก ที่เจ้าของไม่สามารถจะถอนออกมาได้ เนื่องจากระบบธนาคารได้รับผลกระทบ ระบบการเงินทางอีเล็คโทรนิคทั่วประเทศน่าจะได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากเซริบเวอร์สำนักงานใหญ่ธาคารต่างๆไม่สามารถใช้การได้....ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคาร แล้ว ได้รับคำตอบว่า หาก Sever กลางที่สำนักงานใหญ่ดาวน์ การฝากถอนเงินทั่วประเทศก็จะใช้ไม่ได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้ที่ไม่ทราบล่วงหน้า จึงไม่สามารถถอนเงินฝากของตนออกมาได้

แต่อย่างไรก็ดีในด้านการซื้อขายที่ยังเหลืออยู่ในจังหวัดต่างๆที่ไม่ถูกน้ำท่วม หากถอนเงินออกมาได้ก็ตามสินค้าต่างๆทุกชนิดก็เหลืออยู่ไม่มากนักในท้องถิ่น หรือสต๊อคสินค้าที่เก็บเอาไว้ในต่างจังหวัด ซึ่งโรงงานผลิตส่วนใหญ่อยู่ในส่วนกลางเกือบทั้งหมด เงินที่ยังพอมีหมุนเวียนอยู่ก็จะซื้อสินค้าที่ต้องการแทบไม่ได้อีกต่อไป เนื่องจากไม่มีสินค้าที่จะให้หาซื้อได้นั่นเอง ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆที่จำเป็น ดังนั้นสินค้าต่างๆที่จะมีใช้ในต่างจังหวัดที่น้ำไม่ท่วม จะมีกำลังผลิตไม่มากนัก และจะต้องปิดตัวในที่สุดเนื่องจากขาดไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่จะขนส่งออกสู่ตลาด สภาพความเป็นอยู่ หลังจาก Sunda Plate จมลงกระทันหันจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมากมหาศาลทีเดียว โดยทางภาครัฐแทบไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าเอาไว้เลย หรือไม่มีใครจะคิดถึงเรื่องเหล่านี้ ว่าจะเกิดขึ้นได้ ต่างปลอบใจตนเอง ว่ายังอีก 40-50 ปี กรุงเทพจึงจะเกิดน้ำท่วมจนอยู่ไม่ได้ และภาวะน้ำท่วมจะค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากน้ำแข็งละลายเนื่องมาจากผลกระทบของโลกร้อน ซึ่งเป็นภาพหลอกลวงที่อังกอร์พยายามสร้างขึ้น ทำให้ชาวโลกมองต้นเหตุของปัญหาผิดความเป็นจริงไปอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบัน 20 มี.ค. 55 ถนนภายในสนามบินนาๆชาติที่เกาะลังกาวี มีน้ำท่วมแล้วประมาณ 6 นิ้ว รัฐบาลมาเลเซียกำลังเล่นงานรัฐมนตรีคมนาคม ให้แก้ไขด่วนเสียภาพพจน์ของอดีตนายกฯที่พยายามยกระดับเกาะนี้แข่งกับเกาะภูเก็ต

ผลลัพล์ที่จะเกิดการแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น และเตรียมการล่วงหน้าจึงแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้นคำว่ามหันตภัย ที่พระแม่กวนอิม กล่าวเอาไว้ จึงกินใจความและขอบเขตจะมีผลเสียหายตามมาอย่างมากมายในทางเศรษฐกิจของชาติ ที่แทบไม่มีการคิดคำนึงถึงความเป็นไปได้ของธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นตลอดมากว่า 1 ปีครึ่งอย่างเงียบๆ แต่ได้รับการปกปิดจากทางราชการ หรือให้ความเห็นเบี่ยงประเด็นออกไปว่าระดับน้ำทะเลหนุนสูง ไม่ให้มหาชนและตนเอง ผู้บริหารประเทศก็อาจหลงทางไปด้วยก็ได้

ในความเสียหายทางเศรษฐกิจของชาติโดยรวมนี้ ก็จะกล่าวไว้ เพียงหลักๆแค่นี้ สำหรับบางท่านที่อาจคิดถึงเรื่องเหล่านี้ต่อภาวะเศรษฐกิจการเงินของตนและครอบครัว คงต้องพิจารณาลงในรายละเอียดต่างๆ และวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้า ชนิดที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่มีรูปแบบมาก่อนในชีวิต และต่อผลกระทบหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ จุดแรกของโลกในพื้นที่เอเชียแปซิฟิก โดยทำให้ดีที่สุดที่วันเวลาจะเอื้ออำนวย หากจะนับถอยหลังจาก วันที่ 28 เมษายน 2555 ที่พระแม่กวนอิม เตือนลูกหลานเอาไว้ และมีรายละเอียดของการ Retrograde ครบ180 องศา ของดาวหาง ที่ Crop Circle ระบุเอาไว้ล่วงหน้า เป็นการขยายความ วันเวลาที่พระแม่ทรงเตือนเอาไว้

การวิเคราะห์ข่าวในแง่มุมต่างๆ เพื่อช่วยให้ทุกท่านที่ไม่ประมาทนำไปใช้ เพื่อการตัดสินใจเตรียมการล่วงหน้า ตามที่ตนเองเห็นความจำเป็น